Werkgroep Taal maakt gezonder digitaal van start

In oktober vorig jaar ging de werkgroep Taal maakt gezonder officieel van start. De ruim twintig leden vanuit zowel de zorgsector als de educatieve sector, maakten coronaproof kennis met elkaar en bespraken praktijkervaringen, behoeften uit het ‘veld’, en (sub)doelen van de voorgenomen samenwerking.

Verbinding

De werkgroep richt zich in de basis op het verbeteren van basisvaardigheden bij laaggeletterden, zodat zij gezondheidsvaardiger worden. De focus ligt hierbij op patiënten/cliënten in de gezondheidszorg en daarmee ook op gezondheidszorgprofessionals. Door de achtergrond van de leden kan de werkgroep een brug slaan tussen (behoeften) zorgprofessionals en (aanbod) taalprofessionals. Een verbinding die nodig is om meer inzicht te verschaffen en beter samen te werken en laaggeletterde cliënten verder te helpen.

Bespreekbaar maken

Dat mensen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van (gezondheids)informatie baat hebben bij bijscholing is bewezen. Dat bleek ook tijdens de digitale conferentie Taal & Gezondheid van WEL in Flevoland en Alles is Gezondheid op 19 november. Een op de zes Flevolanders heeft moeite met lezen en schrijven. Dat heeft vaak ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid en zelfredzaamheid. Het herkennen van lage taalvaardigheid vraagt om bewustwording, het bespreken ervan om de juiste gespreksvaardigheid. Toch blijft voor zorgverleners de drempel hoog om met cliënten over laaggeletterdheid te praten en vervolgens door te verwijzen. De werkgroep wil via onder meer agendering en ontmoeting deze drempel wegnemen.

De werkgroep Taal maakt gezonder is onderdeel van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en wordt voorgezeten door Stichting Lezen en Schrijven en Alles is Gezondheid. Deze alliantie zet zich in voor zowel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, als voor het verbeteren van gezondheidsvaardigheden.

Doe mee

Ben jij werkzaam in gezondheidszorg, (zorg)onderwijs en/of zorgonderzoek? En ben of wil je aan de slag met verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten? Word dan partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en sluit je aan bij de Werkgroep Taal maakt gezonder.

Word partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Deel dit bericht via:

Vorig bericht
Sportsector krijgt financiële steun, campagne om meer te bewegen
Volgend bericht
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland januari
Menu