Welzijn op Recept van start in Noordoostpolder

Ongeveer de helft van de patiënten in de wachtkamer van de huisarts heeft psychosociale problemen. Eenzaamheid, ziekte in de familie, verlies van werk of relatieproblemen veroorzaken vaak lichamelijke klachten als pijn en vermoeidheid. Ook mentale klachten als stress, somberheid en angst komen voor. Medicijnen zijn niet altijd de oplossing. De huisarts kan in dat geval een welzijn op recept voorschrijven. Hiermee worden mensen met psychosociale klachten doorverwezen naar een welzijnsaanbod van activiteiten in de buurt. Welzijnsorganisatie Carrefour en drie huisartsenpraktijken in Noordoostpolder starten op 1 april 2021 met een pilot Welzijn op Recept.

Projectmanager Angela Weerden van Carrefour is enthousiast over dit initiatief: “Via het project ‘Samenwerken in de Wijk’ kregen wij vanuit de huisartsen de vraag om te starten met Welzijn op Recept. Dit hebben wij met beide handen aangegrepen, omdat wij de samenwerking met huisartsen graag willen verstevigen. In de kern willen we immers allemaal dat het goed gaat met de inwoners van Noordoostpolder. Dat zij de medische zorg krijgen die zij nodig hebben én dat zij ondersteund worden met andere vragen die zij hebben ten aanzien van het dagelijkse leven. Welzijn op Recept biedt hiervoor concrete handvatten.”

Verwachtingen over de pilot

Op dit moment worden alle voorbereidingen getroffen om op 1 april 2021 van start te gaan voor de periode van een jaar. Na afloop van de pilotperiode wordt het project geëvalueerd. Angela kijkt er vol vertrouwen naar uit. “Ik verwacht dat er het komende jaar mooie verbindingen worden gemaakt tussen het bieden van formele en informele hulp. Voor mij is de pilot geslaagd wanneer we met elkaar nieuwe wegen vinden om inwoners nog beter te ondersteunen bij hun welbevinden. Ik heb daar alle vertrouwen in.”

Praktijkondersteuner (POH) Welzijn

Welzijn op Recept richt zich op een kwetsbare groep mensen, zowel jongeren als ouderen. Na een verwijzing van de huisarts of praktijkondersteuner wordt een patiënt in contact gebracht met de POH-Welzijn. Angela: “De POH-Welzijn is een professional die helpt met vragen over het dagelijks leven. Denk aan vragen als ‘heb je mensen om op terug te vallen’ of ‘kan je rondkomen met je geld’. Samen met de patiënt onderzoekt de POH-Welzijn waar iemand warm van wordt en of er een passende activiteit kan worden gevonden zodat hij of zij zich beter gaat voelen. De POH-Welzijn vormt daarmee een belangrijke schakel tussen zorg en welzijn.”

Rol van Proscoop

Proscoop begeleidt de implementatie van Welzijn op Recept in Noordoostpolder. Angela geeft aan dat ze blij is met deze begeleiding: ‘Dit brengt net dat stukje professionaliteit en onafhankelijkheid dat we nodig hebben in de opstartfase van Welzijn op Recept.’ Tevens onderzoekt Proscoop welke andere initiatieven er momenteel zijn rondom Welzijn op Recept in Flevoland. Bij voldoende behoefte neemt Proscoop het initiatief om een (boven)regionaal netwerk te starten, waarin lokale projectleiders en/of professionals ervaringen kunnen delen en kennis kunnen uitwisselen.

Bent u ook geïnteresseerd in Welzijn op Recept? Neem dan contact op met een van de adviseurs in uw regio.

Deel dit bericht via:

Vorig bericht
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland februari
Volgend bericht
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland maart
Menu