Welzijn op Recept: Paul Blokhuis over positieve signalen

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Welzijn op Recept: Paul Blokhuis over positieve signalen

Welzijn op recept: Paul Blokhuis over positieve signalen

Welzijn op Recept: iemand krijgt geen medicijnen, maar een welzijnscoach die hem helpt weer sociaal actief te worden. Staatssecretaris Paul Blokhuis reflecteert.

Er is een flinke groep patiënten die een arts bezoeken met klachten die feitelijk geen medische maar een sociaal-maatschappelijke oorzaak hebben.

Afbeelding gezin in het bos

Blokhuis: “Deelnemers aan Welzijn op Recept vertellen dat ze zich gezonder en gelukkiger voelen, actiever zijn, dat hun zelfvertrouwen groeit en dat ze de toekomst rooskleuriger tegemoet zien. Mensen kunnen zowel lichamelijk als fysiek weer opbloeien door de interventie.”

De staatssecretaris is te spreken over de eerste resultaten. Ligt er met de informatie over Welzijn op Recept die er nu is een voldoende solide basis voor andere gemeenten om hiermee aan de slag te gaan? “Zeker weten. Welzijn op Recept wordt nu al aangeboden in 83 gemeenten, en ik wil graag dat dat er meer worden. Het mooie is dat gemeenten die dit ook willen gaan aanbieden, niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Zij kunnen leren van de ervaringen van de gemeenten die hen zijn voorgegaan.”

Het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept heeft de best werkende werkwijzen bekeken en gebundeld. Geïnteresseerde gemeenten, huisartsen en welzijnswerkers kunnen handboeken en handleidingen bestellen, met tips en adviezen over hoe de interventie kan worden gestart.

 

Lees hier het artikel van Paul Blokhuis

"Mensen krijgen geen pijnstiller of antidepressivum voorgeschreven, maar ze krijgen Welzijn op Recept.”

Menu