Een gezonde levensstijl begint jong

Met de komst van corona werd extra duidelijk hoe belangrijk een gezonde levensstijl is en daar kun je het beste zo jong mogelijk mee beginnen. Lucy van de Vijver is als beleidsmedewerker gezondheidsbevordering bij de GGD Flevoland betrokken bij Jong Leren Eten en Gezonde School. Het programma Gezonde School helpt scholen om te werken aan een gezonde leefstijl op diverse belangrijke gebieden waaronder voeding. Het project Jong Leren Eten leert kinderen over voeding en vooral ook, waar het vandaan komt. Vijf oktober start de lanceringsweek van de voedseleducatie en zijn er diverse activiteiten op scholen. Lucy: “Ons doel is om kinderen te inspireren zich in het onderwerp voedsel te verdiepen.”

Wij adviseren scholen bijvoorbeeld over geschikte lesprogramma’s en het inrichten van een schoolplein wat uitdaagt tot een gezonde levensstijl.”

Afbeelding Lucy vd Vijver

Werken aan gezonde scholen

Onderwijs over een gezonde levensstijl is een belangrijk onderdeel van Gezonde School. Verder wordt aandacht gegeven aan het signaleren. Lucy: “Als een docent bijvoorbeeld een kind met overgewicht in de klas heeft, bespreek je dat niet even in het 10 minuten gesprek met de ouders. Maar waar kun je als docent dan naar toe zodat het kind wel de hulp krijgt die het nodig heeft? En hoe betrekken scholen de ouders bij een gezonde voeding?”. Vanuit Gezonde School krijgen scholen begeleiding bij al dit soort vragen en bij het maken van een gezond beleid.

Lesmateriaal voor de hele polder

Binnen Jong Leren Eten werken Aeres Hogeschool en natuur- en milieuorganisaties zoals de regionale IVN’s en Stad en Natuur Almere samen met organisaties als de GGD. Lucy: “Als GGD ligt onze focus op de gezondheidsaspecten en we hebben al de ingangen op scholen. Als een school met een bepaald thema bezig is wat raakvlakken heeft met Jong Leren Eten, kijken we samen hoe we hier op kunnen aansluiten. In het voorjaar zijn we druk bezig geweest om een pakket ‘groen’ lesmateriaal rond voedselproductie beschikbaar te maken voor alle scholen in de polder.”

Financiële stimulans

Naast inhoudelijke advisering informeert Jong Leren Eten scholen ook over interessante subsidiemogelijkheden. Lucy: “Om kinderen te helpen om meer water te drinken, kunnen scholen bijvoorbeeld subsidies aanvragen om watertappunten in de school of op het schoolplein te zetten. Zo zorg je dat een kind ook makkelijker een gezonde keuze kan maken. Want als je naar het fonteintje in het toilet moet lopen om je beker te vullen, is dat toch minder fijn.”

Betere kansen voor de toekomst door leren over voeding

Het doel van Jong Leren Eten is om kinderen voedselwijs te maken en voldoende handvatten te geven om later als volwassene bewuste keuzes te kunnen maken. Lucy: “Veel kinderen weten niet waar het eten vandaan komt, terwijl Flevoland een groot productiegebied is, daarom zorgen we ervoor dat kinderen ook zelf naar de boerderij kunnen. En toen de scholen begin dit jaar dicht waren door corona, hielpen we via social media kinderen om thuis een moestuintje te maken. Als je kinderen lesgeeft over voeding, merk je dat er grote verschillen zijn wat betreft thuissituatie. Daarom doen we extra onze best om op scholen in de moeilijkere wijken binnen te komen. Door alle kinderen over voeding te leren, geeft dat betere kansen voor de toekomst.”

“Ons doel is om kinderen te inspireren

Meer weten? Kijk op www.jonglereneten.nl en op www.gezondeschool.nl

Menu