Belang van Positieve Gezondheid in het onderwijs

Rune Mondt is van jongs af aan al bezig met sport, bewegen en gezonde voeding. Als docent op Landstede Sport en Bewegen, een school voor middelbaar beroepsonderwijs, schreef zij eerder al een lesmodule over voeding en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Afgelopen tijd is daar ook een ander belangrijk onderdeel bijgekomen namelijk het maken van een lesmodule over Positieve Gezondheid.

Het integreren van Positieve Gezondheid in het onderwijscurriculum, dat is waar zij voor gaat. Met het implementeren van de lesmodule op haar eigen school tot geven van workshops op onder andere het Porteum in Lelystad. Op die manier wil zij docenten enthousiasmeren dit verder op te pakken en Positieve Gezondheid ook in hun lessen terug te laten komen.

“Ik gun ieder kind een gesprek vanuit de principes van Positieve Gezondheid waarbij met een brede kijk naar gezondheid wordt gekeken.”

Belang van Positieve Gezondheid in het onderwijs

Vol passie en enthousiasme vertelt Rune waarom Positieve Gezondheid volgens haar zo belangrijk is in het onderwijscurriculum. Rune: “Ik gun ieder kind een gesprek vanuit de principes van Positieve Gezondheid waarbij met een brede kijk naar gezondheid wordt gekeken. Het gaat niet alleen om het behalen van resultaten, maar ook om het welbevinden van de leerlingen. Als iemand niet presteert op school, of vaak te laat komt dan is eigenlijk de vraag: waardoor komt dat. We weten allemaal dat gezondheid belangrijk is, maar Positieve Gezondheid is veel meer dan alleen genoeg bewegen en gezond eten. Het gaat over een zestal dimensies waaronder zingeving, meedoen en dagelijks functioneren. Sociale aspecten, mentaal welbevinden en andere factoren kunnen ervoor kunnen zorgen of iemand zich wel of niet lekker voelt. Het belang om Positieve Gezondheid op te nemen in het onderwijsprogramma is voor mij tweeledig. Enerzijds kan het de leerling helpen om met punten aan de slag te gaan en op die manier zich verder te ontwikkelen en te groeien, anderzijds voor docenten zelf. Zij leren door het voeren van gesprekken veel beter de leerling kennen en waarom een leerling bepaald gedrag vertoont.”

"Positieve Gezondheid is veel meer dan alleen genoeg bewegen en gezond eten"

Mooie verhalen

Rune: “Wij zijn natuurlijk al aan de slag gegaan met de implementatie van Positieve Gezondheid. Hierbij zien we dat leerlingen ook echt stappen maken in hun persoonlijke ontwikkeling. Het is mooi om te zien dat dit echt verschil maakt en dat iemand lekkerder in z’n vel gaat zitten. Elke docent gun ik het om kennis te maken met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid door middel van een workshop en/of cursus. Uiteindelijk zou ik het fantastisch vinden als de lesmodule door meerdere scholen wordt aangeboden. Docenten leren hun leerlingen beter kennen. Leerlingen leren zichzelf kennen en kunnen zo de eigen regie pakken over hun eigen leven.”

Menu