Initiatief: Vraagelkaar

Middels een platform voor verbinding, betekenis en vriendschap brengt Vraagelkaar mensen samen. Op basis van gelijkwaardigheid bieden en krijgen mensen op zowel praktisch als sociaal gebied steun aan en van elkaar. Er komen veel thema’s uit het sociale domein voorbij. Denk aan participatie, zelfredzaamheid, leefbaarheid, gezonde leefstijl, mantelzorgondersteuning en schuldhulpverlening. Door problemen samen op te pakken wordt de zorgvraag in het algemeen ontlast en staan mensen in hun kracht doordat ze zelf verantwoordelijk blijven. Daarnaast spreekt Vraagelkaar een brede groep aan doordat het laagdrempelig en voor iedereen is.

Bijdrage aan Positieve Gezondheid

Doordat het erg gericht is op wat een persoon zelf nodig heeft kan Vraagelkaar bijdragen aan alle zes de pijlers van Positieve Gezondheid. Sterk gericht op preventie vervult Vraagelkaar haar actieve rol in het zogenaamde voorveld. Daarnaast biedt Vraagelkaar effectieve tools voor zorg- en welzijnsinstellingen om met cliënten te werken aan het vergroten van hun positieve gezondheid.

                  Vraagelkaar brengt mensen samen

Meer informatie

Ga naar www.vraagelkaar.nl voor meer informatie, voor vraag & aanbod in jouw omgeving en om in contact te komen met Vraagelkaar.

Adresgegevens en routebeschrijving

Vraagelkaar heeft geen bezoekadres. Neem contact op via de website www.vraagelkaar.nl voor meer informatie.

Menu