Vitaal leven in Flevoland

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Vitaal leven in Flevoland

Eén van de programma’s van de Omgevingsvisie FlevolandStraks heet Krachtige Samenleving. Dit programma richt zich op het versterken van de maatschappij in Flevoland. De provincie draagt hieraan bij door samen te werken met andere overheden, maatschappelijke organisaties en partners. Samen zetten zij zich in voor een Flevoland waarin iedereen zo gezond en vitaal mogelijk kan leven. In hun voortgangsrapportage Krachtige Samenleving 2019 – 2022 laten zij zien hoe hieraan wordt gewerkt en welke resultaten er zijn bereikt. Lees hier het hele artikel.

Menu