Succesvolle conferentie Taal & Gezondheid door WEL in Flevoland

Wanneer is taal een probleem voor je gezondheid? Deze vraag stond op 19 november centraal tijdens de conferentie Taal & Gezondheid in Flevoland georganiseerd door WEL in Flevoland en Alles is Gezondheid. Een op de zes Flevolanders heeft moeite met lezen en schrijven. Dat heeft vaak ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid en zelfredzaamheid. Het herkennen van lage taalvaardigheid vraagt om bewustwording, het bespreken ervan om de juiste gespreksvaardigheid.

Lelystad, 26 november 2020 – Wanneer is taal een probleem voor je gezondheid? Deze vraag stond op 19 november centraal tijdens de conferentie Taal & Gezondheid in Flevoland georganiseerd door WEL in Flevoland en Alles is Gezondheid. Een op de zes Flevolanders heeft moeite met lezen en schrijven. Dat heeft vaak ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid en zelfredzaamheid. Het herkennen van lage taalvaardigheid vraagt om bewustwording, het bespreken ervan om de juiste gespreksvaardigheid.

Met ruim 100 deelnemers was er voor de bijeenkomst grote belangstelling. Laaggeletterdheid is ook in Flevoland een thema dat erg leeft en waar men zich bij betrokken voelt. Gedeputeerde Jop Fackeldey deed een oproep aan werkgevers om te investeren in mensen in de organisatie met laaggeletterdheid. En om vooral het netwerk van WEL in te zetten om mogelijkheden te onderzoeken.

Taal als motor van gezondheid

Hoogleraar Maurice de Greef schetste de relatie tussen taalvaardigheid en gezondheidsvaardigheid: “Taal is de motor die de poort naar gezondheid opent!” Hij pleit voor een aanpak die niet direct en alleen de aandacht legt op het taalprobleem, omdat mensen zich daar vaak voor schamen. De Greef: “We moeten zorgen dat het taboe op laaggeletterdheid verdwijnt. Werk hierbij samen met een organisatie die door een deelnemer als positief wordt gezien, denk bijvoorbeeld aan een voetbalclub.”

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid

Machteld Huber, grondlegger van het Positieve Gezondheid gedachtegoed, gaf haar kijk op het bredere beeld van gezondheid en hoe zij is gekomen tot het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Ook zij pleit ervoor om niet te kijken naar wat iemand moet – beter leren lezen en schrijven: “Luister vooral naar wat iemand wil. Dat is niet altijd gezondheid of taal. Als iemand begint met iets dat hij of zij zelf belangrijk vindt zie je over de hele linie van de gezondheid een stijging.” Van belang is ook dat iemand zich veilig genoeg voelt om het daarover te hebben.

Belang van Huis voor Taal en vroege signalering

Vanuit de praktijk vertelde Jannie Baas als ervaringsdeskundige dat ze geen dag spijt heeft dat ze met haar vriendin is meegegaan naar Huis voor Taal: “Nu kan ik eindelijk alles zelf!” Ze benadrukt ook dat het belangrijk is om vroeg problemen met taal op te sporen op school. Ook als ouders daar niet voor open staan.

Marlies Zwanenburg van Huis voor Taal vertelde over de uitdaging om laaggeletterden te bereiken: “99% van de mensen die bij ons komen is anderstalig. Die durven wel te komen naar Huis voor Taal. Maar Nederlandse laaggeletterden zijn moeilijk te bereiken.” Ze weten vaak niet dat ze bij Huis voor Taal terecht kunnen en voelen schaamte om die stap te zetten.

WEL in Flevoland lanceert brandvideo

Met ruim 100 deelnemers was er voor de bijeenkomst grote belangstelling. De bijeenkomst opende met de eerste vertoning van de brandvideo van WEL in Flevoland. Benieuwd naar de brandvideo? Ga naar welinflevoland.nl

WEL in Flevoland heeft het thema Taal & Gezondheid komend jaar als een van de speerpunten. Er zijn al veel initiatieven, maar nieuwe initiatieven zijn welkom. Kijk op welinflevoland.nl/initatieven en neem contact op via info@welinflevoland.nl.

Deel dit bericht via:

Vorig bericht
Urgent verzoek tot leefstijlcampagne tijdens COVID-19 pandemie
Volgend bericht
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland december
Menu