Start provinciebrede aanpak tegen Eenzaamheid in Flevoland

Klik hier om de livestream terug te kijken.

Op 8 oktober is de Flevolandse aanpak tegen eenzaamheid van start gegaan. In De Kubus in Lelystad kwamen tijdens een bijeenkomst verschillende betrokkenen op dit thema bijeen om hier verder over te praten. Onder meer gedeputeerde Harold Hofstra en wethouder Jack Schoone waren aanwezig om te vertellen over eenzaamheid in Flevoland.

De Flevolandse aanpak Eenzaamheid wordt vormgegeven in aansluiting op het programma WEL in Flevoland. Uitgangspunt hierbij is dat provincie, gemeenten en de betrokken partners elkaar optimaal versterken en samen eenzaamheid bij inwoners van alle leeftijden monitoren, signaleren, voorkomen en terugdringen. Uiteindelijk doel is eenzaamheid onder alle inwoners van Flevoland te voorkomen
en terug te dringen.

Gedeputeerde Harold Hofstra: “Er zijn veel initiatieven op het gebied van eenzaamheid in Flevoland. Vaak komen deze initiatieven tot stand met veel betrokkenheid. Het is belangrijk om de verschillende initiatieven met elkaar in verbinding te brengen en te zorgen dat ze van elkaar kunnen leren om nog effectiever te zijn. Op deze manier kan ook de continuïteit op de langere termijn worden geborgd.”

Eenzaamheid komt voor bij alle leeftijden en in alle lagen van de bevolking. Ook in de provincie Flevoland raakt eenzaamheid een groot deel van de inwoners. Tijdens de corona-epidemie is ook meer dan duidelijk geworden dat dit jongeren heeft getroffen. De Provincie Flevoland heeft aandacht gevraagd voor deze ontwikkeling. Men wil graag andere overheden en gemeenten ondersteunen bij het verminderen en voorkomen van eenzaamheid.

In de komende periode richten we ons op bestaande initiatieven in de verschillende gemeenten wat we terug zullen zien op de conferentie van WEL in Flevoland in januari 2022. Ondertussen zullen we zichtbaar zijn op de kanalen van WEL in Flevoland zoals de website en sociale media.

Deel dit bericht via:

Vorig bericht
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland augustus
Volgend bericht
WEL Zo Inspirerend sessie van 14 oktober terugkijken
Menu