Positieve bijeenkomst in de natuur

Zelden waren de omstandigheden optimaler voor een bijeenkomst: prachtige locatie, lekker weer en inspirerend gezelschap. De tweede bijeenkomst van Natuur en Positieve Gezondheid vond plaats in de Publiekstuin Cleygaerd in Lelystad: een zeer diverse tuin van 1 hectare groot. In de zon spraken de deelnemers over kansen en knelpunten voor het bundelen van krachten.

natuurambities

Het was voor sommigen even wennen om elkaar weer fysiek te spreken, maar men was het er al snel over eens dat praten over de natuur via een scherm erg onnatuurlijk aanvoelt. Na een uitgebreide kennismaking werd geïnventariseerd welke positief gezonde natuurambities er zijn en wat ervoor nodig is om deze in de praktijk te brengen.

conclusies

De belangrijkste conclusies waren dat:

  • er veel verschillende wandelinitiatieven zijn die mogelijk gebundeld kunnen worden;
  • vraag en aanbod tussen groene gezonde initiatieven en bijvoorbeeld zorgorganisaties niet altijd even soepel bij elkaar komt;
  • groene gezonde initiatieven een nuttige bijdrage leveren aan zorg en preventie, maar dat de financiering ervan moeizaam kan zijn;
  • er veel goede ideeën zijn, maar dat het dikwijls aan de menskracht ontbreekt om ze in de praktijk te brengen.

Doen in Groen

Naar aanleiding hiervan spraken we af elkaar begin november weer te treffen, waarbij de inzet is om tot een gezamenlijke propositie te komen van initiatieven op het vlak van bewegen in het groen en vergroenen van de omgeving. Werktitel: ‘Doen in Groen’. Dit aanbod proberen we vervolgens te koppelen aan vraag van partijen, beleidsambities van overheden en financieringsmogelijkheden.

Klinkt dit interessant? Meld je dan bij Ilse (i.suijkerbuijk@ivn.nl) en/of Daan (d.bultje@welinflevoland.nl). Dan houden wij je op de hoogte.

Deel dit bericht via:

Vorig bericht
Geslaagde themabijeenkomst Taal & Gezondheid
Volgend bericht
Professionals en vrijwilligers werken met Positieve Gezondheid
Menu