Noordoostpolder wil doorpakken op brede lokale samenwerking voor gezond leven

Het college van b en w heeft het Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder vastgesteld. Daarmee wil de gemeente samen met partners aan de slag voor acties die bijdragen aan gezonder opgroeien en gezonder ouder worden.

Het akkoord is een samenwerking tussen tientallen lokale partners uit het onderwijs, welzijn, de zorg, sport, wijken, dorpen, het bedrijfsleven en de gemeente zelf. Daarnaast is verbinding gelegd met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. De betrokkenen willen zich samen inspannen om inwoners te helpen bij meer bewegen, goede voeding, mentale gezondheid, tegengaan van verslaving en bij contact maken. Met de ondertekening wil het college bijdragen aan een snelle start van de uitvoering. Bij het Rijk is subsidie aangevraagd om de acties te kunnen uitvoeren. Binnenkort hoort de gemeente of zij deze subsidie ontvangt.

Werken aan gezondheid belangrijk in deze tijd

De maatregelen tegen corona maken het nog belangrijker om te werken aan gezondheid en mentale weerbaarheid van de inwoners van Noordoostpolder. En daarnaast sluit het Preventieakkoord aan bij de inzet van de gemeente om inwoners te helpen bij een gezondere leefstijl (-deelplan WMO en Volksgezondheid). Deze aandacht voor positieve gezondheid betekent een brede blik op gezond leven en op het vermogen van mensen om met fysieke, maar ook emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend door ongeveer 70 landelijk maatschappelijke organisaties en overheden. Een gezonder Nederland in 2040 was daarbij de doelstelling. Het Rijk stimuleert gemeenten om er lokaal uitwerking aan te geven en stelt daarvoor geld beschikbaar. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft over het conceptakkoord voor Noordoostpolder positief geadviseerd aan het Rijk.

Inwoners en organisaties die ook willen meedoen aan het akkoord kunnen zich aanmelden via preventieakkoord.

Deel dit bericht via:

Vorig bericht
Kandidaten Lelyprijs 2022 gezocht!
Volgend bericht
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland december
Menu