Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland Oktober

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland Oktober

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt een mooie gevarieerde nieuwsupdate van de Zorgtafel Flevoland die past bij de grote Zorgtafelbijeenkomst die we op 30 september 2022 hadden in het provinciehuis. We spraken hier uitgebreid over hoe we de problemen die breed in de huisartsenzorg spelen in heel Flevoland vanuit de partners samen met de huisartsen kunnen oplossen. Het interview van gedeputeerde Jop Fackeldey met Marjan Vluggen, Ruth Veenvliet en Willem Regout gaat hierover.

Verder een prachtige Podcast van WELdoener Martine Visser, voorzitter van de Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) over Positieve Gezondheid. Dit past eigenlijk prachtig bij de patiëntbenadering die naar voren komt uit het interview op Omroep Flevoland en het geschreven interview met Anne-Marijke Schakelaar over Getijde.
Wat zeker nog terug zal komen is het Integraal Zorg Akkoord, waarover alvast informatie van de Nederlandse Zorgtautoriteit (NZa). Veel leesplezier!

Martin Smeekes
Voorzitter Zorgtafel Flevoland

logo Zorgtafel Flevoland

Wijzigingen in Raad van Toezicht (RvT) Woonzorg Flevoland

Per 1 oktober 2022 heeft de RvT van Woonzorg Flevoland een nieuwe voorzitter. Rob Beuse volgt Bas Schreuder op. Bas treedt terug vanwege het bereiken van de maximale statutaire termijn. Ook is Luurt van der Ploeg vanaf 1 oktober 2022 toegetreden tot Raad van Toezicht. Rob (66) was tot 1 mei 2021 bestuurder van de Hoogstraat Revalidatie. Daarnaast is hij actief bij diverse commissariaten in de zorgbranche. Luurt (51) werkt als financieel directeur bij VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Binnen de Raad van Toezicht van Woonzorg Flevoland wordt hij voorzitter van de Financiële Auditcommissie.

In gesprek over huisartsenzorg in Flevoland

De huisartsenzorg in Flevoland staat onder druk. De werkdruk is hoog en er zijn lange wachttijden. Dit gaan ten koste van de zorg. Om bewustzijn te creëren, ging gedeputeerde Jop Fackeldey met 3 gasten in gesprek over dit onderwerp:

Kijk het gesprek terug via de website van provincie Flevoland

Terugblik op bijeenkomst mentale gezondheid en zingeving

De bijeenkomst van WEL in Flevoland over mentale gezondheid en zingeving op 27 oktober 2022 in Almere was zeer geslaagd te noemen. Wethouder Froukje de Jonge opende de bijeenkomst. Hanna Verboom sprak vervolgens over haar persoonlijke reis met betrekking tot mentale gezondheid. Ze liet de documentaire #uitdeschaduw zien waarin ze over haar eigen ‘psychische variatie’ spreekt. Daarna ging Hanna in gesprek met de aanwezigen. Ook Hette van der Leeuw van het Centrum voor Levensvragen sprak over zingeving en omgaan met levensvragen. Er werd afgesloten met een panelgesprek onder leiding van Hanna Verboom met Jerzy Soetekouw, gedeputeerde Jop Fackeldey, Saskia Schurman, Margot Henskes en Gerard Poot. De volgende bijeenkomst van WEL in Flevoland op 8 december 2022. Dan vindt het theatercollege van Erik Scherder en Jan Vayne plaats in Lelystad. Interesse? Meld u vooral aan!

Nieuwe podcast WELdoeners

In de podcast WELdoeners gaat WEL in gesprek met betrokken en bevlogen personen op het gebied van Positieve Gezondheid. Martine Visser is de WELdoener in de achtste aflevering van deze podcastserie. Martine is onder andere voorzitter van de Flevolandse Patiënten Federatie (FPF). Voor de FPF, waar ze zich op vrijwilligersbasis voor inzet, vindt ze het belangrijk om het patiënt- en inwonersperspectief in de zorg te organiseren op een manier waarbij positieve gezondheid centraal staat. Om daarmee de zorg in de toekomst in stand te houden. In samenwerking met patiënten, mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook met (zorg)professionals zoals artsen en verpleegkundigen. Met elkaar dus. Ook zijn er mooie woorden van Martine over Zorgtafel Flevoland. Een fijn gesprek met een bestuurder die Positieve Gezondheid vanuit het hart en het hoofd laat werken. Luister de aflevering terug.

NZa maakt regionale knelpunten gezondheidszorg inzichtelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde onlangs 42 regiorapportages met daarin het regionale zorggebruik afgezet tegen het landelijke beeld. De beschikbaar gestelde analyses geven regionale zorgnetwerken inzicht in de regio en mogelijke knelpunten. Dit moet de regio’s helpen om gezamenlijk concrete regioplannen op te stellen. Zo kan de beweging naar passende zorg gemaakt worden zoals onlangs is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord. Lees verder op nza.nl.

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Elke twee weken schenkt Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel. Op 6 oktober 2022 was Paula Roorda, directeur van Getijde in de uitzending. Zij sprak over de opening van Getijde. Luister de uitzending van 6 oktober 2022 terug via de website van Omroep Flevoland. Op 20 oktober 2022 besteedde Omroep Flevoland met Dennis Thuis, projectleider van Zorgcoördinatie, aandacht aan het anders inrichten van de zorg. Luister de uitzending van 20 oktober 2022 terug via de website van Omroep Flevoland.

Interview met manager Getijde: Anne-Marijke Schakelaar

Vol overtuiging solliciteerde Anne-Marijke Schakelaar (50) op de functie van manager van Getijde, het tijdelijk verblijf Flevoland. Omdat zij zorginstellingen niet meer ziet als oplossing voor de toekomst: thuis in je eigen omgeving oud worden is veel fijner. Anne-Marijke is een ervaren zorgprofessional, die graag haar steentje bijdraagt om mensen zo lang mogelijk en zelfredzaam thuis te kunnen laten wonen. Mét de zorg en innovatie die hiervoor nodig is. Lees er meer over in het interview.

1. Waarom is Getijde opgericht?
“In Flevoland groeit het aantal ouderen en daarmee ook de acute ouderenzorg. Huisartsen ondervinden moeite om patiënten met een complexe zorgvraag onder te brengen. Ouderen liggen onnodig lang in het ziekenhuis of worden uit nood opgenomen op de spoedeisende hulp. Dat is niet goed. Getijde biedt in een rustige setting ruimte voor diagnose en herstelgerichte zorg. Door een goede triage en de extra mogelijkheden die Getijde heeft, zoals het inschakelen van de specialisten en behandelaars, kunnen wij cliënten de juiste zorg op de juiste plek bieden.”

2. Wat maakt Getijde bijzonder?
“Getijde is een schakel tussen thuis en het ziekenhuis in. De specialist ouderengeneeskunde van Getijde werkt nauw samen met bijvoorbeeld de internist en de huisarts. Wij bieden plek voor mensen bij wie nog geen goede diagnose gesteld kan worden, die langer herstel nodig hebben en of wachten op een plek in het verpleeghuis, eerstelijnsverblijf of geriatrische revalidatiezorg. Dat bij elkaar is redelijk uniek.”

3. Hoe is het om zo intensief betrokken bij deze nieuwe vorm van zorg?
“Super! Pionieren past wel bij mij. Het is geweldig om – samen met anderen – Getijde op te bouwen. Om de ideeën van de initiatiefnemers om te zetten in concrete zorg voor cliënten en toegevoegde waarde bieden in de zorgketen. Onze drijfveer hierbij is: ‘doen wat de cliënt nodig heeft’.”

4. Hoe draagt Getijde bij aan het langer thuis kunnen blijven wonen van mensen?
“De zorg in Getijde is erop gericht cliënten weer zelfredzaam naar huis te laten gaan. We bieden herstelgerichte zorg, geen ziekenhuiszorg. Dan moet je denken aan het aansterken van iemand en het bestrijden van infecties. Bij de diagnose kijken we breed naar onderliggende problematiek en wat nodig is om weer zelfredzaam te worden. En ook naar de thuissituatie van een cliënt. Naar het netwerk en hoe zelfredzaam iemand thuis is. Dat is belangrijk, omdat mensen zich thuis weer zelfstandig moeten redden.”

5. Wat kan een cliënt verwachten van Getijde?
“Leidend is wat de cliënt zelf vindt dat hij nodig heeft om weer zelfredzaam naar huis te gaan. Dat is niet aan de zorgverlener om te bepalen. Woont iemand gelijkvloers, dan hoeft hij van ons niet te leren traplopen. Maar, wat we wel belangrijk vinden is: zelf doen. Daarom stimuleren we cliënten – wanneer zij dit kunnen – om dingen zoveel mogelijk zelf te (gaan) doen. Dat wordt thuis ook verwacht. Een voorbeeld: als je mobiel en fit genoeg bent, dan pak je gewoon zelf het eten van het buffet. Getijde is geen zorghotel.”

6. Wat is de rol van mantelzorgers?
“Ik vind het ontzettend belangrijk dat familie betrokken is. De mantelzorger kent de cliënt het beste. Kent de thuissituatie, weet hoe iemand thuis is, waar iemand problemen mee ervaart of bezorgd over is. De mantelzorger is vaak ook degene die thuis de ‘gaten dicht loopt’. Cliënt, mantelzorger en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om te werken aan een optimaal herstel.”

7. Wat zie je als uitdagingen het komende jaar?
“We gaan iets nieuws en innovatiefs doen, waar nog geen recept voor is. Samen met specialisten, behandelaars, het zorgteam van Getijde en niet te vergeten de cliënten, gaan we aan de slag om de juiste zorg te bieden. Een proces van eb en vloed, van leren van en met elkaar. Dat past bij Getijde.”

Menu