Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland oktober

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland oktober

Voorwoord

Beste lezer,

Als partners van de Zorgtafel werken we intensief met elkaar samen om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van de zorg voor de inwoners van Flevoland.

Er is weer een mooie nieuwe stap voor de ontwikkeling van het Gezondheidsplein in Emmeloord. Daarover leest u meer in deze nieuwsupdate. Ook treft u een interessant bericht over de toepassing van EHealth bij het Flevoziekenhuis in Almere en de start van een nieuwe zorglocatie van St Jansdal in Zeewolde.

Graag heet ik Jonne Schriek welkom als nieuwe projectmanager. Zij heeft de taken overgenomen van Susan van Meer.

Helaas stijgen de coronacijfers weer. Dat leidt ook opnieuw tot een extra belasting van de zorg in Flevoland. Graag wil ik namens de Zorgtafel onze steun uitspreken aan alle betrokken zorgverleners en zorgorganisaties die opnieuw strijd leveren om deze pandemie het hoofd te bieden.

Alle informatie over de Zorgtafel Flevoland vindt u op deze website.

Ik wens u veel leesplezier.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

logo Zorgtafel Flevoland

Jonne Schriek nieuwe projectmanager Zorgtafel

Naast Carola Meulenbroek en Mayke Meuwese (beiden van Provincie Flevoland) is Jonne Schriek (Zilveren Kruis) aangesteld als projectmanager bij het projectbureau van de Zorgtafel Flevoland. Jonne heeft de werkzaamheden overgenomen van Susan van Meer. Samen met de onafhankelijk voorzitter Frans van den Broek d’Obrenan heeft het projectbureau de taak om het proces van de Zorgtafel te begeleiden.

 

Plan voor gezondheidsplein naar gemeenteraad

Het college van B&W in Noordoostpolder heeft de stedenbouwkundige visie voor het toekomstige gezondheidsplein aan de Urkerweg vastgesteld.

Dat is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het centrum voor gezondheidszorg voor Emmeloord en omgeving.
De visie vormt het kader voor de inrichting van het gebied. Het is de start voor planologisch-juridische vervolgprocedures, het bouw- en woonrijp maken van het terrein en het ontwerp en de realisatie van de gebouwen.

Volgens de huidige planning zijn in 2023 het gezondheidscentrum (gebouw A) en het zorgkantoorgebouw (B) op het terrein gereed. Daarna volgt nog de bouw van de woon-zorgwoningen (gebouw C).

 

Opening zorglocatie St Jansdal in Zeewolde

Inwoners van Zeewolde kunnen nu dichtbij huis terecht voor het laten maken van röntgenfoto’s, voor bloedafname en het spreekuur van de verpleegkundig specialist hartfalen. Daarvoor heeft ziekenhuis St Jansdal een eigen locatie ingericht in het nieuwe gezondheidscentrum MC Waterland.
Arend Jan Poelarends, lid raad van bestuur van St Jansdal: “Onze nieuwe locatie in Zeewolde draagt bij aan het duurzaam verstevigen van onze positie in de regio en het versterken van de band met de huisartsen. Daarnaast zitten we samen met een aantal eerstelijns zorgverleners in het gezondheidscentrum. Daarmee kunnen we lokaal verder invulling geven aan onze strategie ‘St Jansdal zorgt samen’ om zo goede zorg te verlenen in het belang van patiënten uit Zeewolde.”

Meer informatie over de zorg in Zeewolde en de openingstijden is te vinden op de website: www.stjansdal.nl/zeewolde

 

Betere zorg door eHealth in Flevoziekenhuis

Het Flevoziekenhuis zet al jaren eHealth in om een nóg betere kwaliteit van zorg te bereiken.

Patiënten van de afdeling KNO krijgen momenteel voorafgaand aan hun afspraak in het ziekenhuis een digitale vragenlijst over hun gezondheid. Die vragenlijst sturen zij ingevuld en digitaal terug naar de KNO-arts. Hierdoor is de arts voordat de afspraak plaatsvindt op de hoogte van de situatie en vragen van zijn of haar patiënt. Tijdens het consult ontstaat hierdoor meer ruimte voor een gesprek over verder onderzoek, diagnose of behandeling. Samen beslissen patiënt en arts over de volgende stappen.
Na het consult hebben arts en patiënt contact met elkaar via Inforium de app BeterDichtbij. Dat scheelt patiënten een telefoontje met soms een wachttijd of een rit naar het ziekenhuis. Ook is het mogelijk om een vervolgafspraak te houden via beeldbellen.
Door de inzet van eHealth werkt het Flevoziekenhuis aan kwaliteitsverbetering en draagt het ziekenhuis bij aan het toekomstbestendig inrichten van het zorglandschap in Flevoland.

Meer weten? Kijk dan hier.

 

Nieuw registratiesysteem voor de Huisartsenposten

In oktober zijn de triagepost en de huisartsenposten van Medrie overgegaan op een nieuw registratiesysteem: VIPLive Spoed EPD (voorheen: Topicus HAP).

Met dit nieuwe systeem is het mogelijk om digitaal patiënten te verwijzen vanuit de huisartsenpost. Medrie is bezig om dit te realiseren en met ziekenhuizen en andere zorginstellingen hierover nadere afspraken te maken.

Digitaal verwijzen heeft als groot voordeel dat het sneller werkt en de kans op het maken van fouten kleiner is. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Marjolein Huizing, functioneel beheerder SpoedEPD (viplive-spoedEPD@medrie.nl).

 

Immuuntherapie thuis voor longkankerpatiënten St Jansdal

Patiënten van St Jansdal met longkanker kunnen hun immuuntherapie via het infuus nu ook thuis krijgen onder begeleiding van een oncologieverpleegkundige van Icare.

“Deze vorm van immuuntherapie wordt gegeven aan patiënten met uitgezaaide longkanker en is gericht op levensverlenging met behoud van kwaliteit van leven”, vertelt Jorien Minnema, longarts bij St Jansdal. “Immuuntherapie is een intensieve en soms langdurige behandeling. Het is fijn dat we deze behandeling nu veilig thuis kunnen aanbieden als patiënten dit willen. Zij hoeven niet meer heen en weer te reizen naar het ziekenhuis, waardoor de behandeling minder belastend is. Daarnaast kan vermoeidheid een bijwerking zijn, dan is het fijn dat je al thuis bent.”

Dankzij deze samenwerking zijn er korte lijnen vanuit Icare met de zorgverleners van het St Jansdal en de ziekenhuisapotheek voor de medicatie.”

 

Indonesische zorgprofessionals bij Woonzorg Flevoland

Woonzorg Flevoland heeft een innovatief traject ingezet om nieuwe zorgmedewerkers te werven. Daardoor beginnen binnenkort 22 Indonesische zorgmedewerkers aan een meerjarig studie- en stagetraject bij Woonzorg Flevoland.
John Bos, voorzitter Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland “Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft neemt fors toe, terwijl het aanbod van zorgmedewerkers schaars is. Als zorginstellingen vissen we allemaal in dezelfde vijver bij het werven van zorgpersoneel,” vertelt. “Met de komst van onze Indonesische collega’s beschikt Woonzorg Flevoland de komende 4 tot 5 jaar over zeer gemotiveerde en opgeleide mensen. Het helpt ons bij het arbeidsmarkt-vraagstuk en we bieden prachtige ontwikkelkansen. En het geeft continuïteit. Dat is goed voor onze bewoners en cliënten. Het is een win-win-win: voor de zorgmedewerker, Indonesië en voor Woonzorg Flevoland.”

Naast dit traject blijft Woonzorg Flevoland inzetten op het werven van personeel uit de regio en het ontwikkelen van loopbaanpaden voor medewerkers. Ook richt Woonzorg Flevoland zich op technische innovaties om zorgmedewerkers te ondersteunen in hun werk.

Voor de komst van de Indonesische zorgmedewerkers/studenten is Woonzorg Flevoland een samenwerking aangegaan met Yomema. Deze organisatie heeft als intermediair in Indonesië de zorgmedewerkers geselecteerd en de komst van hen naar Nederland begeleid. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde. Deze is in goede samenwerking met enkele woningcorporaties in Almere en Lelystad tot stand gekomen.

De Indonesische zorgmedewerkers hebben in hun vaderland al een zorgopleiding gevolgd. Met een studiebeurs van Avans+ krijgen de 22 zorgmedewerkers een maatwerkopleiding waarmee zij een internationaal erkend HBO-diploma (Bachelor of Nursing) kunnen bemachtigen. Voor hun studie biedt Woonzorg Flevoland hen een stageplaats op HBO-niveau. Daarnaast is het voor hen mogelijk om twee dagen aan de slag te gaan.

 

Steeds meer rookvrije plekken in Almere

Het Netwerk Rookvrije Generatie Almere wil Almeerse kinderen de kans geven om rookvrij op te groeien. Daarom zijn er in de maand oktober op meerdere plekken in de stad stoeptegels Rookvrije Generatie geplaatst. Daarmee wil het netwerk het roken ontmoedigen op plekken op plekken waar veel kinderen komen. De tegels helpen om het gesprek over rookoverlast makkelijker te maken.

De rookvrije zone-stoeptegels zijn geplaatst bij de hoofdingang van het stadhuis, alle gezondheidscentra van Zorggroep Almere, De Kinderkliniek, Saffana’s Kindercentrum in Stedenwijk, La Taurina Kickboksschool in Literatuurwijk en het Flevoziekenhuis.

Het Netwerk Rookvrije Generatie Almere bestaat uit Zorggroep Almere, GGD Flevoland, de KinderKliniek, Flevoziekenhuis, Tactus Verslavingszorg, De Schoor, Hogeschool Windesheim, JGZ Almere en de gemeente Almere. Naast de rookvrije plekken, zetten de zorgorganisaties zich in voor goede zorg voor rokers die graag willen stoppen met roken en hierbij hulp vragen.
Schoolpleinen en steeds meer speeltuinen en sportterreinen zijn inmiddels rookvrij. Maar nog lang niet allemaal. Op veel plekken in Almere worden jongeren met sigaretten geconfronteerd. De komende maanden komen de stoeptegels op meer plaatsen in Almere.

 

Opnieuw druk op ziekenhuizen Flevoland door corona

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Flevoland lag eind oktober op het hoogste niveau sinds begin januari 2021. Deze stijgende coronacijfers zorgen helaas opnieuw voor een toenemende belasting van de zorg in Flevoland. Dat kan ook weer effect hebben op de reguliere zorg.
Op Urk kunnen de inwoners bij alle huisartsenposten terecht voor een coronavaccinatie. Ze hoeven dan niet meer naar de priklocatie in Emmeloord. Met deze stap hopen de huisartsen dat de vaccinatiegraad op Urk omhoog gaat. Deze is met amper 25 procent de laagste van Nederland. In het Antonius Ziekenhuis in Sneek komen de meeste coronapatiënten van Urk.

Door corona zijn de wachtlijsten in de ziekenhuizen enorm opgelopen. Ziekenhuis St Jansdal heeft de wachtlijsten voor planbare zorg al weggewerkt. Het ziekenhuis heeft daardoor op de locatie in Lelystad nog wel genoeg ruimte voor inhaalzorg. Dit is mogelijk omdat ziekenhuis St Jansdal tijdens de coronaperiode de locatie in Lelystad zoveel mogelijk coronavrij heeft gehouden.

 

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Elke twee weken schenkt Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.
Donderdag 7 oktober was Ouafae Karimi, internist ouderengeneeskunde in St Jansdal, in de uitzending. Zij vertelde over de migrantenpoli die St Jansdal in Lelystad is gestart, speciaal voor patiënten met een niet-westerse achtergrond.

De uitzending van 7 oktober is hier terug te kijken.

Donderdag 21 oktober was Caroline Hoornick (gynaecoloog in St Jansdal) in de uitzending. Caroline vertelde over de speciale POP-poli voor zwangere vrouwen met psychische klachten. POP is dan de afkorting van Psychiatrie-Obstetrie-Paediatrie. Als je daarmee te maken hebt als aanstaande moeder dan is het heel belangrijk dat je goed begeleid wordt tijdens je zwangerschap.

De uitzending van 21 oktober is hier terug te kijken.

Themabijeenkomst ‘Digitale gezondheid’

Digitale innovaties hebben een steeds grotere invloed op de gezondheid van onze inwoners. Daarom organiseert WEL in Flevoland op donderdag 18 november van 16.30 uur tot 18.00 uur de themabijeenkomst ‘Digitale gezondheid’ in samenwerking met Proscoop.
Gasten zijn wethouder Irene Korting uit Dronten, Marcus Oei van het Flevoziekenhuis, Hendrika van Dijk van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Sandra Migchielsen van de GezondheidFabriek.

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals uit zorg en welzijn, beleidsmakers en organisaties die aan de slag willen met initiatieven op het gebied van digitale gezondheid. Er is een beperkt aantal fysieke plaatsen beschikbaar in de Meerpaal in Dronten maar men kan het ook volgen via de livestream. Aanmelden kan hier.

Menu