Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland nummer 43

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland nummer 43

Voorwoord

Het grote nieuws van deze eerste Nieuwsupdate Zorgtafel in 2024 is natuurlijk dat het Regioplan IZA Flevoland in december gereed is gekomen.

Ik beveel van harte aan om de link te openen en het plan te lezen. Ja, er moet nog veel werk verzet worden om invulling te gaan geven in de praktijk maar wat is het een goed document geworden! Ik wil u allen bedanken voor uw rol in de totstandkoming van dit plan. Al vanaf het voorwoord is duidelijk dat het perspectief van onze inwoners centraal staat.

 

Martin Smeekes

Voorzitter Zorgtafel Flevoland

Zorgtafel Flevoland

Coloriet Wijkzorg neemt zorg in hospicezorg ’t Hofje over

‘t Hofje, gevestigd op de 3e verdieping van woonzorgcentrum Coloriet de Hoven in Lelystad, is een palliatieve unit waar hospicezorg wordt geboden in een huislijke sfeer. Mensen in hun laatste levensfase krijgen in ’t Hofje de liefdevolle zorg en aandacht die ze nodig hebben als dat thuis niet (meer) gaat.

Vanaf 1 april 2024 neemt Coloriet Wijkzorg de zorg over in ’t Hofje. Dit gebeurt samen met vrijwilligers die 24 uur per dag aanwezig zullen zijn in ‘t Hofje. Op dit moment wordt de zorg in ’t Hofje ook al verzorgd door Coloriet, maar dan door de zorgmedewerkers van Coloriet De Hoven. Welzijn Lelystad zorgt op dit moment voor vrijwilligers in ’t Hofje. De komende periode zal Coloriet de coördinatie van vrijwilligers van hen overnemen.

Met deze nieuwe werkwijze sluit Coloriet aan bij landelijke ontwikkelingen waarbij er gestreefd wordt naar een zo efficiënt mogelijke inzet van zorgprofessionals. Ook zal het meer inzetten van de informele zorg (mantelzorgers, familie, vrijwilligers, buren, sociaal netwerk) en het samenwerken met inwoners steeds gebruikelijker worden.

Lees het hele bericht op Coloriet.nl.

Regioplan IZA Flevoland

In december 2023 is het Regioplan IZA Flevoland gereedgekomen en verstuurd naar het ministerie van VWS. Het regioplan beschrijft wat er nodig is om goed samen te werken aan de transformatie van ondersteuning en zorg. Het plan is gebaseerd op de opbrengsten van meerdere werksessies van zes werkgroepen van professionals uit diverse sectoren en bevat een schat aan goede voorbeelden uit de praktijk. Het plan is goed leesbaar en vormt de basis voor de meerjaren uitvoeringsagenda.

Bekijk het regioplan IZA Flevoland.

Delegatie van Chinese dokters uit Hunan bezoekt provincie Flevoland

Op 22 december 2023 heette gedeputeerde Simonse een delegatie van Chinese dokters welkom van de Medische Faculteit van de Universiteit van Hunan. Tijdens een werkbezoek van een paar dagen bezochten zij eerst Berlijn en Hannover. Waar ze leerden hoe de Duitse zorg georganiseerd is. Hierna reisden ze door naar Flevoland om meer inzicht te krijgen in de organisatie van de Nederlandse zorg. En hoe de aanpak van hartstilstanden buiten het ziekenhuis is ingericht. Het was een goede bijeenkomst waarin er vanuit beide landen kennis en ervaring werd uitgewisseld.

Unieke kans: meld u aan voor Leergang Positieve Gezondheid!

Positieve Gezondheid is een belangrijk uitgangspunt voor zorg, preventie en welzijn in Flevoland. Het wordt benoemd in verschillende plannen waaronder het Regioplan, Transformatieplan Positief Gezond Almere (PGA), de lokale GALA plannen en Flevoland Gezond en Wel (de Flevolandse Preventiecoalitie).

Bij Positieve Gezondheid staat de cliënt of inwoner centraal. In plaats van te focussen op de gezondheidsklachten, richt het zich op de mens zelf. En geeft het handvatten om een betekenisvol leven te leiden. Binnenkort organiseert WEL in Flevoland weer 2 versies van de Leergang Positieve Gezondheid.

De ene versie richt zich op Positieve Gezondheid & Duurzame Inzetbaarheid (voor HR/P&O professionals). De andere op Positieve Gezondheid & Implementatie in de Organisatie. Beide leergangen starten in maart en beginnen met een online introductiemodule gevolgd door 4 bijeenkomsten op locatie. Per leergang is er ruimte voor 12 deelnemers. De cursus is geschikt voor professionals binnen het Sociaal Domein (medewerkers patiënten- en cliëntenraden, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten).

Meer informatie over de leergangen vindt u hier. Aanmelden kan via WEL in Flevoland. Dankzij een subsidie vanuit de provincie is de eigen bijdrage laag. Heeft u vragen? Neem contact op met Anke van der Beek, programmamanager bij WEL in Flevoland.

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Op vrijdag 2 februari is er in het Sint Jansdal Ziekenhuis aandacht voor Wereldkankerdag. Er is dan bijvoorbeeld een markt die je kunt bezoeken met allerlei standjes met informatie die te maken heeft met kankerzorg.

Om hierover meer te vertellen is Michal de Jong bij ons in de studio. Zij is van het oncologisch netwerk op de Veluwe en in Flevoland. Luister de uitzending van 18 januari 2024 terug via de website van de omroep.

Menu