Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland november

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland november

Voorwoord

Beste lezer,

De tweede corona golf legt opnieuw grote druk op de zorgverleners in Flevoland. Vanwege deze impact is de laatste bijeenkomst van de huidige Zorgtafel verplaatst van 20 november naar 5 februari 2021. Ik wens alle zorgprofessionals veel sterkte en succes om alle corona-patiënten goed te helpen en de reguliere zorg te continueren.

logo Zorgtafel Flevoland

Met de Zorgtafel is de afgelopen maanden hard gewerkt op de drie speerpunten acute zorg, geboortezorg en zorg voor kwetsbare groepen. Ondanks de grote impact van de corona-epidemie op onze samenleving hebben we op deze speerpunten voortgang geboekt.

Hoe gaan we verder bouwen aan de toekomstbestendige zorg voor de inwoners van Flevoland? Na een enquête onder de deelnemers van de Zorgtafel en met input uit een werkgroep is daarvoor een voorstel voor Zorgtafel 2.0 opgesteld. Dat plan bespreken we tijdens het volgende overleg van de Zorgtafel Flevoland op 5 februari 2021.

Op 22 oktober schonk Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkeling van het Gezondheidscentrum in Emmeloord. De komende maanden zal Omroep Flevoland om de twee weken steeds een zorgthema centraal stellen. Deze aandacht past in de communicatiedoelstelling van de Zorgtafel. Hierdoor worden de inwoners goed geïnformeerd over de ontwikkelingen in de zorg in hun regio.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

 

Omroep Flevoland bericht over de zorg in Flevoland

De komende maanden zal Omroep Flevoland regelmatig aandacht schenken aan de ontwikkelingen in de zorg voor de bewoners van Flevoland.

Op 22 oktober beet Marcel Kuin, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep, het spits af in deze serie. Ook huisarts Lianne Mulder van huisartsenpraktijk Marknesse kwam aan het woord. Zij spraken over de komst van het Gezondheidscentrum in Emmeloord. Hierin werken 12 betrokken partijen intensief samen om in 2022 vanuit een geïntegreerde aanpak goede zorg te bieden aan de inwoners in noordelijk Flevoland.

Op 5 november vertelde Annemieke Doornbos, manager huisartsenpost, namens Medrie over de ontwikkelingen en de organisatie van de huisartsenzorg in Flevoland en de digitalisering van de zorg.
De uitzending van 22 oktober is hier te bekijken en de uitzending van 5 november hier. De volgende uitzending is op 19 november.

Maximale inzet OK’s en Kortverblijf in St Jansdal Lelystad

Ziekenhuis St Jansdal zet de operatiekamers en het Kort Verblijf in Lelystad maximaal in om de reguliere zorg door te laten gaan tijdens de tweede golf van de corona-epidemie. Daardoor kan het ziekenhuis op de locatie Harderwijk extra bedden gereed maken voor de opvang van coronapatiënten.

Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur: ‘Dat betekent dat we in Lelystad vijf dagen per week zoveel mogelijk gaan opereren. Daar doen we bijvoorbeeld liesbreuk- en galblaasoperaties en heup- en knievervangingen. Zo kunnen we gelukkig een belangrijk deel van onze geplande operaties blijven doen en hoeven patiënten niet onnodig lang te wachten’. Het kan dus voor patiënten betekenen dat hun operatie gepland stond in Harderwijk, maar dat de operatie nu plaats vindt in Lelystad. Het volledige bericht treft u hier.

De Antonius Zorggroep zet vol in op BeterDichtbij-app

Het gebruik van appen en beeldbellen via de BeterDichtbij-app heeft binnen de poliklinieken van de Antonius Zorggroep een enorme vlucht genomen.

Het doel is om via de de BeterDichtbij-app met gemiddeld 1.000 patiënten per week in contact te komen met vragen over hun gezondheid. Zij hebben dan rechtstreeks via het beeldscherm contact met de arts. De Antonius Zorggroep nodigt geïnteresseerde huisartsen uit om deze app samen met hen verder te ontwikkelen. Zo wil zij verkennen hoe zij dit met samenwerkingspartners in de regio Flevoland goed kan inrichten. Bent u geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact op met programmamanager Els Reeuwijk via e.reeuwijk@antoniuszorggroep.nl.

Conferentie van WEL in Flevoland over Taal & Gezondheid

Eén op de zes inwoners in Flevoland heeft moeite met lezen en schrijven. Om hier aandacht aan te geven organiseren WEL in Flevoland en Alles is Gezondheid op 19 november een digitale conferentie over Taal & Gezondheid.

Een lage taalvaardigheid heeft grote invloed op het welzijn en de welvaart van mensen. Laaggeletterden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt, kunnen lastiger informatie verwerken en hebben moeite grip op hun eigen gezondheid te houden.

Tijdens het digitale congres komen de volgende sprekers aan het woord: Machteld Huber (grondlegger van het gedachtegoed over Positieve Gezondheid) Maurice de Greef (Hoogleraar Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden) en Jop Fackeldey (Gedeputeerde provincie Flevoland, portefeuillehouder Krachtige Samenleving).

Deze digitale conferentie vindt plaats op donderdag 19 november van 15 tot 17 uur. De deelname is gratis, je moet je wel vooraf aanmelden. Dat kan hier.

Telemonitoring COPD-patiënten bij Antonius Zorggroep

De polikliniek Longgeneeskunde van de Antonius Zorggroep is deze zomer gestart met telemonitoring van COPD-patiënten.
COPD-patiënten hebben moeite met ademen, omdat hun longen beschadigd zijn. Dankzij de telemonitoring worden de vitale waarden van ruim 30 patiënten op afstand gevolgd door verpleegkundig consulenten COPD, physician assistants en longartsen van het Antonius Ziekenhuis. Dit betreft patiënten met COPD zowel in Zuidwest- Friesland als in de Noordoostpolder.

De eerste ervaringen zijn zeer positief. Patiënten zijn zich veel bewuster van gezondheidsrisico’s en leren daarmee omgaan. Daarnaast is de Antonius Zorggroep door de dagelijkse monitoring sneller in staat, om samen met de patiënt de behandeling aan te passen als dat nodig is. Eind 2020 wordt dit traject uitgebreid geëvalueerd.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met projectmanager Minet van Dijk via minet.vdijk@antoniuszorggroep.nl

Corona-centrum Doktor Jansencentrum in Emmeloord

Corona-patiënten hebben speciale zorg nodig hebben na ontslag uit het ziekenhuis. Door het oplopende aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen zijn er speciale COVID-units geopend in het Dokter Jansencentrum in Emmeloord en door Woonzorg Flevoland in de Uiterton in Lelystad. De units zijn bedoeld voor coronapatiënten die niet meer in het ziekenhuis hoeven te blijven maar nog wel langer tijd nodig hebben om te herstellen.

Rectificatie

In de vorige nieuwsupdate stond het bericht ‘Betrokkenheid Actiecomité en Flevolandse Patiënten Federatie’. In dat artikel is per abuis een tekstdeel weggevallen in de eerste zin. Dat betreuren we als redactie. Daarom plaatsen we het artikel nogmaals zoals het bedoeld was:

Betrokkenheid Actiecomité en Flevolandse Patiënten Federatie

Binnen de Zorgtafel is een belangrijke rol weggelegd voor het Actiecomité Behoud Ziekenhuis Lelystad en voor de Flevolandse Patiënten Federatie. Zij vertegenwoordigen het patiëntenbelang binnen de Zorgtafel en zijn bij verschillende werkgroepen betrokken.

De patiëntvertegenwoordiging heeft nauw overleg met de Raad van Bestuur van het St Jansdal ziekenhuis over het zorgaanbod in Lelystad. Zo wordt er op dit moment gekeken naar het aanbod van passende zorg dichtbij, voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Menu