Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland november

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland november

Voorwoord

Voor u ligt de meest recente nieuwsupdate van Zorgtafel Flevoland. Het is een mooie verzameling van wat er nieuw is in de zorg in Flevoland. Een fijn verhaal over bredere toegang tot scopie-onderzoek in St.Jansdal in Leystad. Bericht over verbinding tussen Coloriet en Woonzorg Flevoland door versterkte bestuurlijke samenwerking. Ook een bericht over verduurzaming van een huisartsenpraktijk met steun van provincie Flevoland. Een mooie Podcast met een WELdoener, Arie Jongejan. Waar we met heel veel medewerkers van zorginstellingen van hebben kunnen genieten op 8 december: de WEL eindejaarsbijeenkomst in de Kubus in Lelystad. Met Erik Scherder en Jan Vayne over het gebruik van muziek als herstelbevorderend middel bij heel veel aandoeningen. Een absolute topbijeenkomst waar de volledige zaal blij van werd!

Martin Smeekes
Voorzitter Zorgtafel Flevoland

Zorgtafel Flevoland

Uitbreiding scopiecentrum Lelystad

Maandag 7 november 2022 opende het hernieuwde scopiecentrum in St Jansdal Lelystad. In het scopiecentrum van Lelystad zijn meer bedden gekomen. De patiënt slaapt hier na een scopie uit. Daarnaast is een tweede scopiekamer in gebruik genomen. Het scopiecentrum in Lelystad is zeer patiëntvriendelijk ingericht. De patiënt ervaart hier rust en privacy doordat alles op één plek plaats vindt, zowel de opname als het uitslapen is op dezelfde afdeling.

Hierdoor zijn ook minder overdrachtsmomenten nodig aan verschillende zorgverleners en de patiënt kan sneller weer naar huis. Door de uitbreiding kan een deel van de scopieën die nu in Harderwijk plaatsvinden, in Lelystad worden gedaan. In Lelystad vinden de laag-complexe, hoog-volume ingrepen plaats. In Harderwijk blijven de complexe ingrepen, spoed en scopieën voor klinische patiënten. Zo biedt het St Jansdal de juiste zorg op de juiste plek. Lees verder op stjansdal.nl.

WEL theatercollege met Erik Scherder en Jan Vayne

De jaarafsluiting van WEL in Flevoland met een theatercollege van neurowetenschapper Erik Scherder en pianovirtuoos Jan Vayne. Donderdag 8 december 2022 in Kubus in Lelystad. Het was een succesvolle bijeenkomt met de nieuwste inzichten die de verschillende dimensies van positieve gezondheid hebben op onze beleving, ons functioneren en ons brein.

Ontzorgingspakket positief ontvangen door zorgorganisaties

Huisartsenpraktijk Swifterbant is al langere tijd bezig met verduurzamen. In 2015 zijn de praktijk verbouwd en het dak volledig voorzien van zonnepanelen. Toch gaf het advies van provincie Flevoland, in het kader van het project Duurzame Zorggebouwen, weer nieuwe inzichten om verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld het isoleren van leidingen. De praktijk is een van de deelnemers van het project Duurzame Zorggebouwen Flevoland en maakt gebruik van het Ontzorgingspakket. Dit pakket bestaat onder andere uit een energiescan en duurzaamheidsrapport. Lees verder op Flevoland.nl.

Coloriet en Woonzorg Flevoland zoeken samenwerking op

Zorgorganisaties Coloriet en Woonzorg Flevoland gaan intensiever samenwerken. De bestuurders Aukje Reinders (Coloriet) en John Bos (Woonzorg Flevoland) tekenden een samenwerkingsovereenkomst. Aanleiding is de grote maatschappelijke opgave voor de ouderenzorg in Flevoland. Door de vergrijzing en de demografische samenstelling van de bevolking in Flevoland zal de zorgvraag de komende jaren fors toenemen en steeds complexer worden. Met stijgende zorgkosten en een groeiend tekort aan zorgpersoneel zijn de uitdagingen groot. “Niets doen is geen optie,” stellen Aukje Reinders en John Bos. Lees verder op woonzorgflevoland.nl.

WELdoener Arie Jongejan

In de podcast WELdoeners gaat WEL in gesprek met betrokken en bevlogen persoon op het gebied van positieve gezondheid. Arie Jongejan is de WELdoener in de negende aflevering van deze podcastserie. Arie is directeur-bestuurder van Proscoop. Hij is een toekomstgerichte denker en doener. In die toekomst staat de regionalisering van de zorg steeds centraler, maar met aandacht voor de menselijke maat. Als bestuurder van (ROS) Proscoop, een Regionale Ondersteuningsstructuur, legt hij verbindingen in de regio’s met de zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en patiënten (belangenorganisaties). Vanuit een maatschappelijke insteek met een gedreven team waarbij volop aan de ontwikkeling van Positieve Gezondheid wordt gewerkt. Een boeiend gesprek met een bevlogen bestuurder! Luister de aflevering terug.

Menu