Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland november

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland november

Voorwoord

Beste lezer,

Als partners aan de Zorgtafel werken we intensief met elkaar samen aan de toekomstbestendige inrichting van de zorg voor de inwoners van Flevoland.
Op 12 november was er weer een bijeenkomst van alle partners aan de Zorgtafel.
In deze nieuwsupdate krijgt u een kort verslag van dat overleg.

Het Gezondheidsplein in Emmeloord komt elke maand dichterbij. In deze nieuws-update leest u hoe de betrokken partijen ook digitaal gaan samenwerken voor goede zorg.

Helaas stijgen de coronacijfers en het aantal ziekenhuisopnames ook in Flevoland nog steeds door. Dat heeft opnieuw ook weer veel impact op de reguliere zorg in Flevoland. Infectioloog Ouafae Karimi van het St Jansdal vertelt hierover in de uitzending van Omroep Flevoland.

Alle informatie over de Zorgtafel Flevoland vindt u op deze website.

Ik wens u veel leesplezier.

 

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

logo Zorgtafel Flevoland

Uitkomsten Zorgtafel 12 november

Op 12 november vond de digitale bijeenkomst plaats van de Zorgtafel Flevoland. De partners hebben elkaar geïnformeerd over de voortgang en de stappen die worden gezet voor het zorgaanbod voor de inwoners van Flevoland. Voorbeelden hiervan zijn de afgesloten preventiecoalitie en het Tijdelijk Verblijf Lelystad, dat in de tweede helft van 2022 gerealiseerd zal worden.

De volgende thema’s kwamen ter sprake:

Project zorgcoördinatie:
In Almere lopen de projecten goed. In de rest van Flevoland is men opnieuw in gesprek gegaan over wensen en behoeften t.a.v. het project.

Monitor acute zorg:
De monitor acute zorg is opgezet om zicht te krijgen op de patiëntenstromen. Vanaf begin 2019 is een consistent beeld te zien welke patiënten naar welk ziekenhuis gaan. Op dit moment zijn er vanuit de monitor geen signalen die om een actie vragen vanuit de Zorgtafel.

Preventiecoalitie Flevoland:
Dankzij een gezamenlijke inspanning van partijen van de Zorgtafel is er bij het Ministerie van VWS een subsidieaanvraag ingediend voor de Preventiecoalitie Flevoland. Dat past in de agenda van de Zorgtafel (thema Gezonde inwoner). De Preventiecoalitie richt zich op kwetsbare groepen, bijvoorbeeld de groep met één of meer chronische aandoeningen. Deze groep kampt niet alleen met problemen op het medisch/fysieke vlak, maar ook op verschillende plekken in het sociaal domein (Wmo, jeugdzorg, schuldhulpverlening etc.).

Vervolg Zorgtafel:
Begin dit jaar (2021) is het regioperspectief, en de daaraan gekoppelde agenda van Zorgtafel 2.0 vastgesteld. Tijdens de bijeenkomst van de Zorgtafel in maart 2022 wordt bepaald welk vervolg de Zorgtafel krijgt.

De voortgang op de vijf thema’s van de Zorgtafel ziet u in deze interactieve infographic.

 

Ook digitaal samen bouwen aan goede zorg in het Gezondheidscentrum

‘Samen bouwen aan goede zorg’, dat is de werktitel van het te realiseren gezondheidscentrum aan de Urkerweg in Emmeloord. Het doel is samen goede zorg- en behandeling te blijven garanderen, ook voor de komende generaties en zo dicht mogelijk bij huis.

Een van de uitdagingen voor de 12 partners in het gebouw is na te denken over hoe digitaal samengewerkt kan worden. Op een slimme en vooral voor de patiënt effectieve manier via één digitale omgeving”, zegt Cliff Bos, projectleider van de werkgroep.

Het doel is dat de nieuwe digitale samenwerkingsomgeving volgend is aan de patiëntpaden van patiënten die gebruik maken van de zorg- en dienstverlening vanuit het centrum.

Het interview met Cliff Bos leest u hier.

 

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Elke twee weken schenkt Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.

Donderdag 4 november was Lennart Hess van Woonzorg Flevoland in de uitzending. Hij sprak over het project valpreventie in Flevoland. Elke 4 minuten belandt er iemand in het ziekenhuis door een val. Vorig jaar belandden 109.000 65-plussers op de eerste hulp na een valpartij. Dat betekent dat iedere 4 minuten iemand in het ziekenhuis behandeld moest worden door een val. Dit zijn vooral ouderen en die groep wordt alleen maar groter. Bekijk het item terug via de website van de omroep.

Donderdag 18 november was infectioloog Ouafae Karimi van het St Jansdal in de uitzending. Ook in St Jansdal loopt de druk op de zorg op door de toename van de coronabesmettingen. Het aantal patiënten met COVID in het ziekenhuis stijgt snel en andere zorg moet daar voor wijken. Bekijk het item terug via de website van de omroep.

Inschrijving Leergang WEL in Flevoland van start

WEL in Flevoland start met een Leergang Positieve Gezondheid. Daarmee wil WEL in Flevoland de praktische en strategische toepassing van het gedachtengoed van positieve gezondheid in Flevoland een nieuwe impuls geven.

De leergang richt zich op zowel beleidsmakers en managers werkzaam bij overheden en zorgorganisaties, als professionals in de wijk.

In een serie van zes bijeenkomsten wordt enerzijds stilgestaan bij toepassing van positieve gezondheid binnen de verschillende thema’s van WEL in Flevoland, en anderzijds bij het uitwisselen van kennis, ervaringen, initiatieven en ideeën van de deelnemers zelf.

Aanmelden voor deze Leergang kan via info@welinflevoland.nl.

 

Specifieke zorg voor jongvolwassenen met kanker

Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven.

Ziekenhuis St Jansdal is aangesloten bij het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Door deze samenwerking kan het ziekenhuis jongvolwassen patiënten met en na de kanker dichtbij huis leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning bieden die samenhangt met hun medische behandeling.

Het AYA-zorgteam van het St Jansdal bestaat uit zorgprofessionals die zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker optimaal te begeleiden. Deze AYA’s zijn de kinderafdeling ontgroeid en komen terecht tussen medepatiënten die soms veel ouder zijn en met wie zij geen aansluiting hebben. Zij kampen met andere vragen, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, of het stichten van een gezin. De AYA-zorg gaat uit van de vraag: “Wie ben jij en wat heb je nodig?” tijdens en ook na de kanker.

AYA Zorgnetwerk
Het AYA-team van het St Jansdal werkt samen met het Utrecht UMC en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Meer informatie over AYA-basiszorg in St Jansdal is te vinden op: www.stjansdal.nl/aya.

 

Antonius wordt één organisatie door juridische fusie

Zorg thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Om dat nog beter te kunnen bieden, gaan Thuiszorg Zuidwest Friesland, Antonius Ziekenhuis en Antonius Zorggroep vanaf 1 januari 2022 samen verder als één organisatie.

Deze organisaties waren al bestuurlijk een eenheid, maar gaan nu ook juridisch fuseren, tot één stichting: Antonius Zorggroep. Ook de medewerkers krijgen nu allemaal juridisch dezelfde werkgever.

De nieuwe stichting Antonius Zorggroep biedt zorg in Friesland en in Noordelijk Flevoland. ‘Antonius Zorggroep is onze officiële naam, maar als we naar buiten treden, doen we dat kernachtig als: Antonius,’ vertelt Marcel Kuin, voorzitter Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. ‘Het is een sterke, passende naam die goed bekend staat. We kiezen dus bewust niet voor ‘Antonius Ziekenhuis’ en ‘Antonius Thuiszorg’. We willen laten zien dat we één organisatie zijn, waar je altijd kunt rekenen op de zorg die je nodig hebt. Thuis én in het ziekenhuis.´

Er komt ook nog een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. U leest er hier mee over.

 

Eerstelijns Diagnostiek blijft bij St. Jansdal/Labdiagonaal

Zilveren Kruis heeft landelijk een selectief inkoopprocedure opgezet voor de contractering van Eerstelijnsdiagnostiek voor 2022.
Voor de regio Noordwest-Veluwe en Flevoland heeft Zilveren Kruis onlangs besloten de inkoop van Eerstelijnsdiagnostiek bij ziekenhuis St Jansdal /LabDiagonaal te houden. Dit betekent concreet dat de huidige aanbieders ook in 2022 de Eerstelijnsdiagnostiek zullen leveren. De aanvragers, waaronder de huisartsen en zorginstellingen, en het ziekenhuis zijn hier erg blij mee. De service voor de patiënt blijft hierdoor zoals het was.

LabDiagonaal is een samenwerkingsverband van het St Jansdal met vier andere ziekenhuizen op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Het doel van deze samenwerking is het aanbod van diagnostiek te versterken door deze zorg meer doelmatig en efficiënt te organiseren.

Meer informatie over LabDiagonaal is te vinden op de website: www.labdiagonaal.nl.

Menu