Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland mei

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland mei

Voorwoord

Beste lezer,

Gelukkig lijkt de druk op de zorg als gevolg van de Corona pandemie wat af te nemen. Daardoor zijn de ziekenhuizen in Flevoland gestart met de uitbreiding van de reguliere zorg. Graag wil ik opnieuw alle zorgverleners bedanken die het afgelopen jaar onder enorme druk hebben gewerkt. Organisaties en medisch personeel verdienen hiervoor alle lof!

logo Zorgtafel Flevoland

Die lof geldt ook voor de GGD Flevoland en haar medewerkers. Ook zij leveren al maandenlang een enorme inspanning voor de planning en organisatie bij het testen op en vaccineren tegen corona.

We bouwen als partners in de Zorgtafel met elkaar verder om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van de zorg voor de inwoners van Flevoland. In deze nieuwsupdate treft u daarvan een paar mooie voorbeelden, zoals de pilot Zorgcoördinatie, het Gezondheidscentrum in Emmeloord en een aantal initiatieven van WEL in Flevoland.

Alle informatie over de Zorgtafel Flevoland vindt u op deze website.

Ik wens u veel leesplezier!

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

Pilot zorgcoördinatie Flevoland

Er zijn in Nederland tien pilots gestart om het concept van zorgcoördinatie te testen. Ook in de regio Flevoland vindt een pilot plaats.

De ambitie is om de acute zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk te houden. Daarbij staan we voor een belangrijke uitdaging. Tot 2040 groeit de bevolking van Nederland met 1,3 miljoen inwoners, verdubbelt het aantal ouderen en neemt de complexe zorgvraag toe. Daarmee zal er meer behoefte zijn aan ambulancezorg en nemen wachttijden bij huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) ook toe.

Wat is zorgcoördinatie?

Een oplossing voor deze uitdaging is zorgcoördinatie. Hierbij werken verschillende regionale zorgpartners nauw samen, zoals huisartsen-posten, ziekenhuizen (spoedeisende hulp), acute GGZ en ambulancezorg. Samen organiseren en coördineren zij de zorgverlening aan de patiënt, zodat patiënten snel en door de juiste zorgverlener geholpen worden.

Dit gebeurt vanuit één regionaal punt: het zorgcoördinatiecentrum (ZCC). Hier kunnen alle patiënten met een acute zorgvraag terecht. Het ZCC verwijst de patiënt vervolgens naar de juiste zorgverlener. Het ZCC beschikt altijd over de meest actuele informatie over de patiënt én over de beschikbare capaciteit binnen de spoedzorg (zoals specialismen, bedden en hulpmiddelen).

De missie van zorgcoördinatie is om patiënten met een acute zorgvraag de juiste zorg bieden, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip én op de juiste locatie.

Gijs Roest, directeur RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek:

‘Zorgcoördinatie verhoogt zorgmotivatie: ketenpartners schakelen sneller waardoor de patiënt de juiste zorg krijgt. Hiermee bevordert de ZCC de doorstroom. Dit is stimulerend en verhoogt het werkplezier.’

In Flevoland doen de volgende partners mee aan de pilot zorgcoördinatie: Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis, GGZ Centraal, Icare, Coloriet, Woonzorg Flevoland, Talma Urk, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Medrie en St Jansdal.

Vacature Zorgcoördinator spoedzorg

Voor de pilot Zorgcoördinatie in Flevoland (zie het artikel hierboven) is een interessante vacature beschikbaar: zorgcoördinator Spoedzorg. De vacature treft u hier.

De thuiszorgorganisaties in Almere hebben al een goede samenwerking met het ziekenhuis, de ambulance en de huisartsenpost. Dit wordt nu uitgebreid met de inzet van een wijkverpleegkundige die in de functie van zorgcoördinator Spoedzorg voor zowel de huisartsenpost als de ambulance en spoedeisende hulp bereikbaar is in de weekenden en op de Spoedpost Almere aanwezig is.

Via deze functie kan een wijkverpleegkundige meewerken aan een unieke pilot, zodat de zorgcoördinatie beter wordt afgestemd en patiënten de juiste zorg krijgen op de juiste plek. In dit unieke traject werkt de Huisartsenpost samen met Zorggroep Almere, Woonzorg Flevoland, RAV Flevoland, Flevoziekenhuis en GGZ Centraal.

Reguliere zorg ziekenhuizen neemt weer toe

Als gevolg van de coronapandemie is de druk op de zorg zeer hoog en hebben de ziekenhuizen de afgelopen maanden noodgedwongen de reguliere zorg met planbare operaties moeten beperken. Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersneden en andere acute zorg zijn wel doorgegaan. Dat geldt ook voor spreekuren op de polikliniek en zorg op de dagbehandeling.

In alle Flevolandse gemeenten is het aantal geconstateerde coronabesmettingen de afgelopen weken gelukkig gedaald. Daardoor nam ook de instroom van nieuwe coronapatiënten op de intensive care en op de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen af. Het is de verwachting dat deze daling verder doorzet. Daardoor ontstaat er weer ruimte voor St Jansdal, Flevoziekenhuis en Antonius Zorggroep om meer reguliere operaties voor inwoners in Flevoland uit te voeren en operaties in te halen die in een eerder stadium waren uitgesteld.

Gebruik zorgbemiddeling

Mensen die op een wachtlijst staan voor een operatie kunnen via hun zorgverzekeraar gebruik maken van wachtlijstbemiddeling.
Een zorgcoach zal dan tijdens een gesprek vragen naar de huidige wachttijd en hoe ver iemand bereid is te reizen voor een operatie. De verzekeraar gaat vervolgens de wachttijden voor de benodigde zorg in verschillende ziekenhuizen na. Een verzekerde beslist zelf of hij van het advies gebruik maakt. Wachtlijstbemiddeling bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis leverde in 2021 bijvoorbeeld een gemiddelde besparing op van 49 dagen. Meer informatie is te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl.

Kunstwerk voor vaccinatielocatie in Almere

Ondanks dat het door de coronapandemie een ingrijpende periode was voor de GGD Flevoland, bedacht de GGD een leuk initiatief: mensen die hun coronaprik krijgen in de sporthal van Almere Haven, kunnen tijdens het wachten kijken naar een groot kunstwerk.

Drie kunstenaars maakten het kunstwerk in opdracht van GGD Flevoland. Het werk bestaat uit twintig cirkels van 1,5 meter die steeds dichter bij elkaar komen. Het kunstwerk markeert dit coronatijdperk en blikt hoopvol vooruit naar het moment waarop wij niet meer op afstand van elkaar hoeven te blijven.

Een uitgebreider artikel leest u hier.

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Afgelopen periode schonk Omroep Flevoland weer aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.

Tijdens de uitzending van 20 mei was Ouafae Karimi MD PhD., Internist-Ouderengeneeskunde & Infectioloog in St Jansdal Ziekenhuis, te gast. Zij vertelde hoe corona-patiënten met behulp van het St Jansdal thuis kunnen herstellen.

De uitzending van 20 mei kunt u hier terugkijken.

Klasina Korf van huisartsenpraktijk Het Dok op Urk was op 3 juni in de uitzending. Zij vertelde over een pilot met eHealth voor patiënten met diabetes en het gemak en de eigen regie die dat de patiënt biedt.

De uitzending van 3 juni kunt u hier terugkijken.

Wilma Koch kwartiermaker Gezondheidscentrum

Vanaf half april is Wilma Koch gestart als kwartiermaker voor het Gezondheidscentrum Emmeloord i.o. Wilma heeft een verpleegkundige achtergrond en een doctoraal ASW in de richting van ‘Organisatie en beleid in de gezondheidszorg’. Wilma is in haar carrière verantwoordelijk geweest voor verschillende zorgorganisatie(s en -onderdelen).

Meer achtergrondinformatie over Wilma Koch vindt u hier.

Bijeenkomst over Mentale Gezondheid

Op 1 juli organiseren WEL in Flevoland en Urban Village Lelystad een bijeenkomst over Mentale Gezondheid.

We leven in een samenleving waarin de druk en het tempo toenemen. Steeds meer (jonge) mensen kunnen dat niet bijbenen. Het risico om mentaal uit balans te raken stijgt hard. Professionals komen vaak pas in beeld als het verkeerd gaat. Dat is onnodig en onwenselijk. Tijdig aandacht voor mentale gezondheid, veerkracht en preventie zijn noodzakelijk, zeker onder jongvolwassenen.

De bijeenkomst op 1 juli vindt plaats van 14.00 uur tot 15.30 uur bij Urban Village in Lelystad. Aanmelden kan via welinflevoland.nl.

Digitale conferentie Kunst en Gezondheid

Kunstbeoefening, zoals zingen, dansen, schilderen, heeft een positieve invloed op je gezondheid. Om hier aandacht aan te geven en anderen te inspireren organiseren WEL in Flevoland en Kunstlink Flevoland op donderdag 17 juni een digitale conferentie over Kunst en Gezondheid.

Ook in Flevoland hebben zorg- en kunstprofessionals elkaar gevonden en versterken zij elkaar, waardoor kwetsbare inwoners van Flevoland zich beter voelen. Met diverse goede voorbeelden uit Flevoland laten de organisatoren zien wat kunst kan betekenen voor onze gezondheid, hoe kunstenaars werken aan welzijn in de zorg en waar zorgprofessionals de verbinding met kunst en cultuur vinden.

Deelname is gratis. Aanmelden kan via welinflevoland.nl

Menu