Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland maart

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland maart

Voorwoord

17 maart 2023 hadden we een Zorgtafelbijeenkomst in de Statenzaal van het provinciehuis. Er was een hoge opkomst van wethouders van de Flevolandse gemeenten, bestuurders van Flevolandse zorginstellingen, zorgverzekeraar en voorzitter van de Flevolandse Patiënten Federatie, gedeputeerde van de provincie en de IZA directeur van VWS.

Op de agenda stond hoe we in samenspraak gaan starten met invulling van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in Flevoland. Daarover zijn goede afspraken gemaakt.

Mooi om te constateren dat veel van wat in het kader van IZA en GALA moet gebeuren, in de praktijk al is ingevoerd in Flevoland. Zoals opzetten van een preventie-infrastructuur in de vorm van Flevoland Gezond en Wel en de brede invoering van een Valpreventieprogramma.

Veel leesplezier!

Martin Smeekes
Voorzitter Zorgtafel Flevoland

Zorgtafel Flevoland

10 mei 2023: theatervoorstelling

Rondom de Europese Dag van de Beroerte op 9 mei, organiseren het kernteam eerstelijnszorg CVA-keten Noordwest-Veluwe en Flevoland en Proscoop op woensdag 10 mei 2023 een theatervoorstelling van theatergroep WirWar waarin ontmoeten, wederzijds begrip en van elkaar leren centraal staan. Met elkaar een fantastische avond beleven, elkaar leren kennen en kennisdelen. Theatergroep WirWar geeft via sketches een inkijkje in het dagelijks leven van mensen met een hersenbeschadiging. Aanmelden en meer informatie op proscoop.nl.

Gemeenteraad Noordoostpolder bijgepraat over zorgthema’s

Op 16 maart 2023 waren diverse zorgpartijen aanwezig in het gemeentehuis van Emmeloord. Daar praatten zij de gemeenteraad bij over een aantal actuele zorgthema’s. Antonius, Het Vlie, huisartsenorganisatie Medrie, de gemeente Noordoostpolder, de Dienst Ambulancezorg van de GGD, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en huisartsen uit de Noordoostpolder waren aanwezig.

In een aantal presentaties en vragenrondes werden de raadsleden uit eerste hand geïnformeerd over de impact van het Integrale Zorg Akkoord (IZA), de voortgang van Het Vlie en het huisartsentekort. Ook de ambulancezorg en de rol van gemeente en zorgverzekeraars kregen ruim aandacht. De in het gebied werkende huisartsen gaven een indringend inkijkje in de problemen waar zij tegenaan lopen.

Het gaf de raad een duidelijk beeld van de actuele situatie in Flevoland Noord. Belangrijk om zo hun toetsende en kader stellende taak goed te kunnen uitvoeren. De avond werd bijzonder goed ontvangen. Mede door de strenge maar rechtvaardige avondvoorzitter; gedeputeerde Jop Fackeldey, was er om klokslag 22.00 uur nog even tijd om samen na te praten.

MAEX Impuls Flevoland 2023

Draagt uw sociale initiatief bij aan leefbaarheid en vitaliteit in Flevoland? Kunt u hierbij wel een financiële donatie gebruiken? Zet dan een herinnering in uw agenda voor 25 april 2023 om 10.00 uur. Dan opent namelijk de MAEX Impuls Flevoland 2023. Dit is een financiële bijdrage voor initiatieven die hun organisatiekracht duurzaam willen versterken en/of professionaliseren.

Tussen 25 april 10.00 uur en met 9 mei 22.00 uur kunt u uw aanvraag via maex.nl. In totaal is er €19.000,- te verdelen. Per initiatief is er maximaal €2500,- beschikbaar. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanvragen worden alleen meegenomen in de beoordeling als er nog budget beschikbaar is.

Flevoland Gezond & Wel: samen krachtig(er) inzetten op preventie

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zoveel mogelijk voorkomen van gezondheidsproblemen door op tijd in te grijpen. Om dit doel te behalen werken meer dan 20 partijen samen in een netwerkorganisatie: Flevoland Gezond & Wel. Hoe zij dit gaan doen, welke kansen zij zien en met welke themagroepen zij aan de slag gaan staat beschreven in deze infographic.

Coloriet Dagcentrum De Gouden Koets start een nieuwe groep

Coloriet Dagcentrum De Gouden Koets start vanaf 21 maart 2023 met een nieuwe groep bezoekers die in het beginstadium van dementie zitten. Reden voor het starten van deze nieuwe groep, is dat er bij mensen die in de eerste fase van het dementieproces zitten nog ruimte is om zich aan te passen aan de situatie en te leren omgaan met de veranderingen. Coloriet wil de bezoekers van deze nieuwe groep dan ook stimuleren om actief en zelfstandig te blijven.

Bij De Gouden Koets in Biddinghuizen doen ze er alles aan om bezoekers een prettige dag te bezorgen. Gezelligheid, structuur en regelmaat staan daarbij centraal. Coloriet streeft ernaar dat de activiteiten het welzijn vergroten. Want meer welzijn, is minder zorg. Geïnteresseerden kunnen voor deze nieuwe groep, voor zichzelf of voor een partner, familielid, voor meer informatie of het maken van een afspraak contact opnemen via 0321 – 329 650 of goudenkoets@coloriet.nl.

Nieuwe aflevering podcast WELdoeners

In WELdoeners ontvangen Sven van der Burg en Marcel van der Zee elke aflevering twee bijzondere gasten. Dat zijn in aflevering 12 Pauline van der Zee, welzijnscoördinator bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, en voorzitter van de Zorgtafel in Flevoland Martin Smeekes. Dit leverde een mooi gesprek op over Positieve Gezondheid in Flevoland. Met een aantal prachtige voorbeelden hierover in de provincie. Met enthousiasme en bevlogenheid vertellen beide gasten over hun kijk op de rol en ontwikkeling van Positieve Gezondheid in zorg en welzijn in Flevoland. Beluister de podcast op welinflevoland.nl/podcast.

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Elke twee weken schenkt Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat de invasie in Oekraïne begon. Veel Oekraïners zijn het land ontvlucht en uiteraard heeft ook Flevoland opvang geboden. Naast onderdak en voedsel is ook het sociale aspect van belang. Er zijn het afgelopen jaar op verschillende plekken in Flevoland activiteiten en evenementen gehouden, maar de provincie heeft nog geld om meer activiteiten te organiseren. Luister de uitzending van 2 maart 2023 terug via omroepflevoland.nl.

Een valpartij op latere leeftijd kan nare gevolgen met zich meebrengen. In het Antonius ziekenhuis in Emmeloord kunnen oudere patiënten sinds begin dit jaar terecht op de valpoli. Zo kan een patiënt door meerdere zorgverleners op één dag gezien en geholpen worden. Eén van de mensen die op die valpoli in het Antonius werkt, is geriater Fenna Beeksma. Luister de uitzending van 16 maart 2023 terug via omroepflevoland.nl.

Een ambulancechauffeur bestuurt een ambulance. Dat is logisch. Maar wat komt er nog meer kijken bij het werk van een ambulancechauffeur? De twee ambulancebroeders: Nick van Eijsden en Meindert Nentjes leggen het allemaal uit. Zij werken voor de GGD Flevoland en op de post Almere. Luister de uitzending van 30 maart 2023 terug via omroepflevoland.nl.

Menu