Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland maart

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland maart

Voorwoord

Beste lezer,

De partners aan de Zorgtafel werken met elkaar samen aan een toekomstbestendige inrichting van de zorg voor de inwoners van Flevoland.

Veel zorgaanbieders werken aan het thema juiste zorg op de juiste plek. In deze nieuwsupdate leest u daarvan drie mooie voorbeelden. In het project ‘Almere Durft! Werken het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere samen op dit thema. Het tweede voorbeeld laten ziekenhuis St Jansdal en Eurocept Homecare zien. Zij bieden nierpatiënten de mogelijkheid zichzelf thuis te dialyseren. Daardoor hoeven zij dan niet meer naar het ziekenhuis te reizen. En dankzij samenwerking van Antonius met thuiszorgorganisatie Zorggroep Oude en Nieuwe Land hoeven Parkinsonpatiënten in de gemeente Noordoostpolder minder vaak naar het ziekenhuis.

Duurzaamheid is een ander belangrijk thema in de zorg. Zo heeft ziekenhuis St Jans-dal de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. En zorginstellingen in Flevoland die energie willen besparen en willen verduurzamen krijgen gratis hulp van de provincie Flevoland bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Alle informatie over de Zorgtafel Flevoland vindt u op deze website.
Ik wens u veel leesplezier.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

logo Zorgtafel Flevoland

Almere Durft!
Samenwerking van Zorggroep Almere en Flevoziekenhuis

Thuis als het kán, in het ziekenhuis als het móet. Iedereen ziet het belang daarvan in. Echter, hoe realiseer je dat? Want tussen voornemens en realisatie staan regels, belangen en praktische bezwaren. In Almere is men kordaat aan de slag gegaan. Onder het motto ‘Almere Durft! Samen werken aan de juiste zorg op de juiste plek’ hebben Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis de handen ineengeslagen om gezamenlijk de zorg te ontwikkelen.

“Er was al een goede samenwerking”, zegt Rosalie Klinkhamer, manager Alliantie bij het Flevoziekenhuis. “Maar met de enorme uitdagingen in de zorgwaar we nu voor staan, was er behoefte aan meer ambitie, structuur, meetbare uitkomsten en een lange termijn aanpak.”

Veronique Bekendam, directeur Huisartsenzorg, Huisartsenpost en Farmacie van Zorggroep Almere, sluit aan: “Dat heeft in 2019 geleid tot ‘Almere Durft!’. De juiste zorg op de juiste plek is de kapstok om te komen tot een andere manier van zorg van kwalitatief hoog niveau voor de burgers van Almere.” Ze benadrukt: “Het betreft geen blauwdruk, maar een ontwikkelagenda, met drie thema’s: samenhangende zorg, e-health en het verzamelen en uitwisselen van informatie.”

“Samenwerking en betrokkenheid is er op alle niveaus”, stelt Bekendam tevreden vast. “Zowel in de bestuurslaag als bij de professionals. Dat is echt de kracht van het programma. Met de toename van projecten zijn steeds meer andere eerstelijnsdisciplines betrokken. Ook heeft het geleid tot meer structurele samenwerking met de wijkverpleging, ouderenzorg, ggz en fysiotherapie. De komende tijd willen we de samenwerking door ontwikkelen met meer partijen.”

Lees hier het volledige artikel.

Provincie Flevoland helpt zorginstellingen met verduurzamen

Zorginstellingen in Flevoland die energie willen besparen en willen verduurzamen krijgen gratis hulp van de provincie Flevoland bij het verduurzamen van hun gebouwen.

De hulp van de provincie omvat de volgende punten: het inzichtelijk maken van het energieverbruik, het in kaart brengen van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en het opstellen van een plan van aanpak. Ook krijgt men een overzicht van subsidie- en financieringsmogelijkheden. Tenslotte krijgt de zorginstelling hulp bij de subsidieaanvraag en het vinden van een geschikte uitvoerende partij. Een duurzaamheidscoach begeleidt het verduurzamingstraject en helpt zorginstellingen op weg naar een duurzame toekomst.

Voor wie?
Het aanbod is kosteloos en speciaal ontwikkeld voor aanbieders eerstelijnszorg en zorgaanbieders in de langdurige zorg met maximaal 10 gebouwen in eigendom (met uitzondering van ziekenhuizen).

Interesse?
Kijk voor meer informatie en deelname op: Duurzame Zorggebouwen Flevoland – Provincie Flevoland. Bij vragen kunt u contact opnemen via ontzorgingvastgoed@flevoland.nl of telefoonnummer 0320-265590.

Thuisdialyse voor nierpatiënten St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal en Eurocept Homecare, hebben een nieuw zorgconcept voor thuisdialyse in Nederland geïntroduceerd.
Dankzij een handzame hemodialysemachine kunnen mensen met nierfalen zichzelf thuis te dialyseren. Zij hoeven dan niet meer naar het ziekenhuis te reizen en kunnen naar behoefte specialistisch verpleegkundige zorg thuis krijgen. Dit innovatieve concept voor thuisdialyse is mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

In april 2022 start de eerste patiënt uit het St Jansdal met de thuisdialyse. In een speciaal hiervoor ingerichte huiskamer in Ziekenhuis St Jansdal, locatie Lelystad, leren zij omgaan met een compacte innovatieve hemodialysemachine die eenvoudig te bedienen is.

Thuisdialyse verbetert de kwaliteit van leven omdat het mensen meer autonomie en ontspanning in de eigen vertrouwde omgeving geeft. En het levert tijdwinst op doordat reistijd naar de dialysekliniek en wachttijden komen te vervallen.

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Elke twee weken schenkt Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.

We worden met z’n allen steeds ouder en dat betekent dat er ook een steeds grotere vraag naar zorg komt. Maar is die zorgvraag wellicht ook te voorkomen? De partners aan de Zorgtafel Flevoland willen inzetten op meer preventie in de zorg. Hiervoor heeft bij Rijk subsidie gegeven. Frans van den Broek d’Obrenan, voorzitter van de Zorgtafel Flevoland, vertelde erover bij Omroep Flevoland. Kijk de uitzending van 10 maart 2022 terug op omroepflevoland.nl/gemist.

De Parkinsonpoli in het Antonius bestaat al een tijdje. Dankzij samenwerking met thuiszorgorganisatie Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Gemeente Noordoostpolder hoeven Parkinsonpatiënten daardoor minder vaak naar het ziekenhuis. Willie Boringa, verpleegkundig specialist van de Parkinsonpoli in het Antonius, en Sandra Storck, parkinsonverpleegkundige bij thuiszorgorganisatie Zorgroep Oude en Nieuwe Land, vertelden erover bij Omroep Flevoland. Kijk de uitzending van 24 maart 2022 terug op omroepflevoland.nl/gemist.

Ziekenhuis St Jansdal ondertekent Green Deal Duurzame Zorg

Ziekenhuis St Jansdal kiest bewust voor duurzame zorg. Daarom heeft het ziekenhuis de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend.

De Green Deal gaat over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu. Een van de doelen is het verminderen van de CO2-uitstoot. Het St Jansdal wil deze uitstoot voor 2030 met 55 procent omlaag krijgen. Daarnaast wil het ziekenhuis werken aan schoner water door het verminderen van medicijnresten in het oppervlaktewater en grondwater.

Een ander speerpunt is circulair inkopen, zodat het afval van het ziekenhuis weer ingezet kan worden als grondstof. Daarom zet het ziekenhuis volop in op het scheiden van de afvalstromen. Denk aan  voeding, medische hulpmiddelen, wegwerpproducten, meubilair, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen. Ook maakt het ziekenhuis afspraken met leveranciers over duurzaamheid.

Duurzaamheid is iets wat iedereen aangaat. Met de slogan ‘Dit doen wij, wat doe jij?’ is het ziekenhuis daarom een programma met ambassadeurs gestart om het leveren van duurzame zorg te stimuleren en te werken aan de doelen van de Green Deal.

Nieuwe aflevering podcast WELdoeners

De derde aflevering van de podcast WELdoeners staat in de week van 11 april weer online. Deze keer gaat WEL in gesprek met directeur Jerzy Soetekouw van de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale in Almere (VMCA). De podcast WELdoeners is te beluisteren via Spotify en via https://welinflevoland.nl/podcast/

Theatervoorstelling van Flever voor medewerkers zorg en welzijn

Speciaal voor medewerkers in de zorg en welzijn in Flevoland organiseert Flever de Theatervoorstelling ‘Het Ministerie van Latere Zorg!’, in samenwerking met Buro Strakz.

Op woensdag 13 april zijn er twee voorstellingen in De Meerpaal in Dronten: om 16.00 uur en om 20.00 uur. De kaarten zijn gratis voor medewerkers in zorg en welzijn in Flevoland. Meer informatie vindt u hier.

Menu