Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland juni

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland juni

Voorwoord

Beste lezer,

Als partners in de Zorgtafel werken we intensief met elkaar samen om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van de zorg voor de inwoners van Flevoland. Op 2 juli vond de tweede bijeenkomst plaats van de Zorgtafel 2.0. In deze nieuwsupdate leest u hiervan een kort verslag.

logo Zorgtafel Flevoland

Die samenwerking vindt vooral plaats bij alle concrete projecten voor de inwoners van Flevoland. Zoals het project Zorgcoördinatie en initiatieven als Spoedstraat Ouderen, Tijdelijk Verblijf en de ontwikkeling van het Gezondheidsplein in Emmeloord.

In deze nieuwsupdate leest u meer over OZOverbindzorg, de samenwerkingsagenda ‘Almere Durft!’ van het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere, de samenwerking met Omroep Flevoland en de samenwerkende partijen binnen WEL in Flevoland.

Ik ben bijzonder verheugd om te zien hoe alle partners aan de Zorgtafel elkaar steeds beter leren kennen en elkaar steeds beter weten te vinden om samen prachtige initiatieven te ontwikkelen voor de gezondheid en de zorg van de inwoners van Flevoland.

Bovendien zijn verschillende projecten geïnitieerd en tot stand gekomen tijdens de corona pandemie, waarbij toch al zoveel werd gevraagd van de zorgorganisaties en hun medewerkers. Graag spreek ik daarom mijn waardering uit voor de fantastische prestaties van alle zorgprofessionals en hun organisaties!

Alle informatie over de Zorgtafel Flevoland vindt u op deze website.

Ik wens u veel leesplezier!

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

Tweede overleg Zorgtafel 2.0

Het tweede overleg van de Zorgtafel Flevoland 2.0 vond plaats op 2 juli 2021. Tijdens deze Zorgtafel werden een aantal belangrijke initiatieven in de regio gepresenteerd.

Met het project Zorgcoördinatie en de initiatieven Spoedstraat Ouderen en Tijdelijk Verblijf namen sprekers ons mee in het werk wat is verzet om te komen tot een passend aanbod voor de inwoners van Flevoland én in de kansen die de samenwerking hen biedt. Deze projecten maken duidelijk hoe goed deze initiatieven op elkaar aansluiten om een kwetsbare doelgroep binnen de regio te bedienen.

Ook werd de Zorgtafel bijgepraat over de ontwikkeling van het Gezondheidsplein in Emmeloord voor de inwoners van Noordoost Flevoland. Een proces wat laat zien welke kansen het biedt om elkaar nog meer als samenwerkingspartner te zien. Daarnaast illustreerde dit verhaal hoe fysieke vraagstukken – tijdens de bouw van een nieuw gezondheidscentrum – de samenwerking verder kunnen stimuleren.

Vanuit de GGZ werd gedeeld welke stappen partners zetten om de wachttijdenproblematiek in deze sector het hoofd te bieden. Een waardevolle inbreng, omdat de doelgroep inwoners die psychisch kwetsbaar zijn ook in andere zorgsectoren een belangrijke rol spelen. Ook hier geldt dat deze inspanning enkel met vereende krachten, vanuit verschillende sectoren samen, kan worden opgepakt.

Tot slot stond deze Zorgtafel stil bij de arbeidsmarktproblematiek in de zorg. Een thema dat bij nagenoeg alle deelnemers herkenning opriep.

We kijken terug op een Zorgtafel waarin veel informatie uit de regio is gedeeld, met inspirerende verhalen over de mooie samenwerkingsverbanden en met enthousiasme over de kansen die deze trajecten bieden voor de toekomstbestendige versterking van de gezondheid van en de zorg voor de inwoners in Flevoland.

Voorlichtingsfilm over OZOverbindzorg in Flevoland

OZOVerbindzorg heeft een aantal partijen in Flevoland geïnterviewd die vertellen over de toegevoegde waarde van dit e-health-traject voor zowel de zorgverlener als de patiënt.

In de film komen de volgende partijen aan het woord: een mantelzorger, een medewerker van gezondheidscentrum Marknesse, een verpleegkundig specialist van Icare, een apotheker uit Dronten, de gedeputeerde van de provincie Flevoland, medewerkers van huisartspraktijk Het Dok en Woonzorg Flevoland. Zij onderschrijven het belang van hun samenwerking met OZOverbindzorg.

De film ‘In gesprek met OZOverbindzorg gebruikers’ kunt u hier bekijken.

Samenwerkingsagenda Almere Durft

In Almere en omgeving is steeds meer zorg nodig. Maar hoe houden we die zorg toegankelijk, betaalbaar en van kwalitatief hoog niveau?

Om dat te garanderen, hebben het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere twee jaar geleden de handen ineen geslagen met de samenwerkingsagenda ‘Almere Durft! De juiste zorg op de juiste plek’. Hierin ligt de aandacht vooral bij de huisartsen- en medisch specialistische zorg. In Almere zijn alle Almeerse huisartsen vanuit de regio-organisatie inmiddels aangesloten bij deze samenwerkingsagenda.

Met het project ‘Almere durft!’ draait alles om de juiste zorg op de juiste plek. In totaal zijn er zo’n zestien onderwerpen waar dat kan : door het voorkomen van (duurdere) zorg, door de zorg te verplaatsen dichterbij mensen thuis, of door zorg te vervangen door andere vormen van zorg, zoals e-health. Rosalie Klinkhamer, manager Allianties bij het Flevoziekenhuis: “De juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener. Dat betekent dat we heel goed kijken wat een patiënt nodig heeft. We willen de zorg zoveel mogelijk thuis of bij de huisarts organiseren, alleen in het ziekenhuis als dat echt noodzakelijk is.’

Enkele voorbeelden zijn Meekijkconsult, Oogonderzoek optometrist, Valpreventiepoli in gezondheidscentrum De Haak, Thuisbehandeling met antibiotica-infuus.

Wilt u meer weten over dit project, kijk dan hier en een uitvoerig artikel over het project leest u hier.

Telemonitoring voor COPD en zwangerschaps-hypertensie

Sinds begin juni 2021 biedt de Antonius Zorggroep telemonitoring aan voor zowel patiënten met COPD als patiënten met zwangerschapshypertensie (hoge bloeddruk door zwangerschap). Dankzij deze telemonitoring hoeven deze patiënten minder vaak voor controle naar het ziekenhuis.

Bovendien krijgt de patiënt binnen het telemonitoringsprogramma door aanvullende educatie meer inzicht in zijn aandoening en hoe hiermee om te gaan. De voordelen zijn: meer rust voor de patiënt, beter inzicht in klachten en gezondheid van de patiënt en minder bezoek aan de polikliniek of het spreekuur. Een mooi voorbeeld van de Juiste Zorg op de Juiste Plek!

Voor COPD-patiënten was telemonitoring al mogelijk sinds juni 2020. Voor patiënten met zwangerschapshypertensie is het telemonitoringsprogramma een nieuw aanbod dat zorg op afstand mogelijk maakt; een digitale vinger aan de pols voor een geruststellend gevoel tijdens een risicovolle zwangerschap. Patiënten hoeven niet meer twee keer per week naar het ziekenhuis om bloeddruk te laten controleren, dit doen zij nu thuis. Patiënten vullen thuis ook een vragenlijst in over klachten die ze ervaren. Afhankelijk van de klachten en de gemeten bloeddruk wordt contact opgenomen met patiënten en indien nodig wordt de behandeling tijdig bijgesteld. Wanneer wijzigingen in de behandeling noodzakelijk blijken, wordt dit doorgegeven aan de huisarts en de eerstelijns verloskundige. Patiënten maken tot het einde van de zwangerschap gebruik van de telemonitoring.

Meer informatie over dit traject vindt u hier.

Nieuw voedingsconcept Flevoziekenhuis: sneller herstel en een meer gastvrije beleving

Patiënten in het Flevoziekenhuis kunnen straks zes keer per dag kiezen uit gezonde, smakelijke en verse gerechten. Lekkere, eiwitrijke tussendoortjes, zoals yoghurt met granola, een smoothie of een eiwitrijke koek. Eten dat past bij je wensen en dieeteisen, op het moment dat je trek hebt, en misschien wel samen met een familielid. Daarvoor staat Zorg met smaak, het nieuwe voedingsconcept van het Flevoziekenhuis.

Zorg met smaak biedt gezonde en aantrekkelijke voeding, die past bij de situatie van de patiënt. Patiënten herstellen daardoor beter, ervaren meer gastvrijheid en krijgen meer eigen keuze. In dit animatiefilmpje legt het Flevoziekenhuis kort uit wat het concept Zorg met smaak inhoudt en wat een patiënt kan verwachten.

Op 8 juni startte de invoering van het nieuwe voedingsconcept op de verpleegafdeling Orthopedie. De eerste reacties van medewerkers en patiënten zijn positief. In het najaar 2021 is Zorg met smaak ingevoerd op alle verpleegafdelingen van het Flevoziekenhuis.

Wil je meer lezen over het nieuwe voedingsconcept? Kijk dan op de website van het Flevoziekenhuis, bekijk de folder voor patiënten of neem contact op via communicatie@flevoziekenhuis.nl.

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Elke twee weken schenkt Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.

Tijdens de uitzending van 17 juni was Louise Romkes te gast. Zij vertelde over het traject ‘U woont nu hier’. Dat is de naam van één van de trainingen die wordt gegeven in verpleeghuis Talma Haven op Urk. De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers in het huis en in de thuiszorg en voor familieleden van mensen met dementie. De uitzending van 17 juni kunt u hier terugkijken.

Donderdag 1 juli was Dennis Thuis van GGD Flevoland in de uitzending. Hij is projectleider voor zorgcoördinatie, een project waarvoor Flevoland een pilotprovincie is. Hij vertelde over de doelstellingen van het project om de juiste zorg op de juiste plaats te krijgen, over de ketensamenwerking tussen 5 partijen (GGD/RAV,  huisartsengroep, ziekenhuizen, VVT-organisaties wijkzorg en GGZ) en over het beoogde effect. De uitzending van 1 juli kunt u hier terugkijken.

Heeft uw organisatie ook een interessant onderwerp om te presenteren aan de inwoners van Flevoland via deze tweewekelijkse uitzending van Omroep Flevoland? Neem dan contact met op met marianne.hoogezand@flevoland.nl.

St Jansdal neemt nieuwe PET/CT-scan in gebruik

Vanaf 5 juli maakt de afdeling radiologie van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk gebruik van een nieuwe PET/CT-scan. De scanner geeft in één onderzoek informatie over het inwendige weefsel en kan tumoren en ontstekingsprocessen snel en nauwkeurig opsporen. Door dit onderzoek aan te bieden, zijn patiënten van het St Jansdal minder afhankelijk van andere centra.

Nucleair radioloog Susan Meijer: “De PET/CT-scan is een gecombineerd onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactieve stof en röntgenstraling. Het is een veilige en betrouwbare techniek waarmee we zowel de fysiologie als anatomie in beeld kunnen brengen. Het onderzoek is van grote waarde in het opsporen en lokaliseren van kwaadaardige tumoren en ontstekingsprocessen.”

Maud Keltjens, hoofd radiologie en functieafdeling, is blij met de ingebruikname van de PET/CT-scan. “Door deze beeldvormende diagnostiek aan te bieden, brengen we de zorg dichtbij huis. Patiënten die bij ons onder behandeling zijn, kunnen nu in hun vertrouwde omgeving onderzocht worden en hoeven niet naar een ander ziekenhuis af te reizen.”

Themabijeenkomst Taal en Gezondheid

Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, vaker minder gezond zijn en zich vaker minder gezond voelen. Taal is dus van grote invloed op je gezondheid. Tevens blijkt uit onderzoek van Sardes in samenwerking met de HANN dat 50-60% van de (zorg)professionals twijfelt of cliënten wel de website, een behandelplan of brieven kan lezen of hen wel goed begrijpt.

WEL in Flevoland vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij. Daarom organiseert WEL in Flevoland op donderdag 9 september van 14.00 tot 16.30 uur de themabijeenkomst ‘Taal en gezondheid’. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via welinflevoland.nl.

Menu