Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland juni

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland juni

Voorwoord

Bij het verschijnen van deze laatste nieuwsupdate van de Zorgtafel voor de zomervakantie, is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Flevoland net geïnstalleerd en vol energie van start gegaan. Ook heeft het Kabinet afgelopen dagen een demissionaire status gekregen en zullen er naar verwachting in november van dit jaar nieuwe verkiezingen komen.

Veel wordt de vraag gesteld of de grote veranderingen in de zorg in Flevoland die we aan het invoeren en voorbereiden zijn door de val van het Kabinet vertraagd zullen worden. We kunnen ons niet permitteren om de energie die nu zit in de transitie en alle goede projecten te laten zakken. We gaan door met het maken van een Regioplan voor Flevoland in de tweede helft van 2023, nu ons Regiobeeld eind juni bij het ministerie van VWS is aangeleverd.

Maar nu eerst voor allen een verdiende vakantie!

Martin Smeekes
Voorzitter Zorgtafel Flevoland

Zorgtafel Flevoland

Regiobeeld Flevoland gepresenteerd

Nederland kent veel uitdagingen in de zorg. Zorg en welzijn moet in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarvoor is het nodig dat inwoners, organisaties en overheden beter samenwerken. Hoe dit aangepakt wordt, staat in het Flevolands Regiobeeld voor de zorg. Dit regiobeeld is samengesteld door de Flevolandse gemeenten, Zilveren Kruisprovincie FlevolandGGD FlevolandFlever en Proscoop. Het regiobeeld is geen eindproduct, maar een vertrekpunt voor sterkere samenwerking. De komende tijd wordt met zorgorganisaties, gemeenten en inwoners gewerkt aan plannen voor de toekomst. Meer lezen? Ga naar dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

 Hoe positief gezond is Almere?

Gemeente Almere startte 19 juni 2023 een onderzoek onder inwoners. Met als doel: horen hoe de positieve gezondheid wordt ervaren. Het onderzoek is opgezet met behulp van de vragenlijst positieve gezondheid, ontwikkeld door het Institute for Positive Health (iPH). Door het invullen van de vragenlijst sta je even stil bij hoe het met je gaat. Er wordt gevraagd hoe gezond je je voelt, maar ook hoe gelukkig je je voelt en of je goed contact hebt met andere mensen.

De resultaten van dit onderzoek kunnen bijvoorbeeld een aanleiding vormen voor de gemeente om te bekijken in hoeverre er hulp in bepaalde staddelen geboden moet worden aan groepen. Maar het kan ook zijn dat er behoefte is aan bepaalde voorzieningen in wijken. De resultaten van het onderzoek worden na de zomer bekendgemaakt. Meer info over het onderzoek op ggdflevoland.nl. Meer weten over de positieve gezondheid in Flevoland? Ga dan naar welinflevoland.nl.

Start nieuwe leergangen Positieve Gezondheid

WEL in Flevoland start met twee nieuwe leergangen rondom Positieve Gezondheid. Een leergang is gericht op implementatie in de organisatie en de andere op HR/P&O.  Positieve Gezondheid is een manier van denken en werken waarbij je de ander centraal stelt. Mensen helpen om beter te benoemen wat belangrijk voor hen is en dat vertalen naar te zetten stappen. Goed luisteren en kijken is hierbij essentieel, maar ook het vertrouwen in wat iemand zelf kan. Het is verbluffend hoe goed mensen zelf vaak weten wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te verbeteren! Meer weten? Ga naar welinflevoland.nl.

Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Ben je een MKB-ondernemer en overweeg je om een nieuw product of een nieuwe dienst te ontwikkelen? Bijvoorbeeld een domotica of ander hulpmiddel voor de zorg. Kijk dan eens naar de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling) Flevoland. Dit is een subsidieregeling van de provincie en de Rijksoverheid. Subsidie aanvragen kan nog tot 12 september 2023. Lees meer op flevoland.nl.

Podcast: WELdoeners

Sven van der Burg en Marcel van der Zee ontvangen in de dertiende aflevering van WELdoeners twee positief-actieve gasten. In deze aflevering zijn dat Wendela Erbrink van Samenwerken bij Dementie en Ellen de Boer van het Danspaleis. Wendela is een spin het web in (vooral) de ouderenzorg en dementie en geeft haar eigen spinnenweb van Positieve Gezondheid een zeer hoog cijfer! Ellen de Boer is zakelijk directeur van het Danspaleis, Tankstation van Levensvreugde en heeft haar perfecte baan gevonden als aanjager om dit Danspaleis op zoveel mogelijk plekken in Nederland te verwezenlijken. Een prachtig gesprek waarin de twee gasten elkaar weldra vonden!

A Man’s World: over echte mannen en mentale gezondheid

Op woensdagavond 20 september 2023 organiseert Stichting SCHERP het evenement ‘A Man’s World’. Hiermee wil SCHERP mentale gezondheid en de bespreekbaarheid hiervan onder jonge mannen bespreekbaarder maken. Tijdens het event, wat gepresenteerd wordt door Tim Hofman, gaat de gelijknamige documentaire ‘A Man’s World’ in première. Hierin wordt het mentaal welzijn van mannen en hun gedrag op een leuke, informatieve en creatieve manier onder de loep genomen. Tickets zijn beschikbaar via de website van kunstlinie Almere.

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Elke twee weken schenkt Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel. Op 8 juni stond de uitzending in het teken van Positief Ouder Worden. Want hoe zorg je voor een mooie oude dag? Hoe word je positief ouder? Dat wil GGD Flevoland ook graag weten. Daarom gaan ze op pad met de Positief Ouder Worden Bus. Luister de uitzending terug via de website van de omroep.

22 juni werd er aandacht besteed aan Positieve Gezondheid. Hoe gelukkig ben je? Hoe gezond voel je je? Heb je goed contact met andere mensen? Het zijn een paar van de onderwerpen die aan bod komen in een nieuw onderzoek naar Positieve Gezondheid. De GGD Flevoland doet dat onderzoek in Almere en stapt daar ook op mensen af, bijvoorbeeld op de markt. Luister de uitzending terug via de website van de omroep.

Menu