Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland juli

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland juli

Voorwoord

Beste lezer,

Als partners van de Zorgtafel werken we intensief met elkaar samen om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van de zorg voor de inwoners van Flevoland.

logo Zorgtafel Flevoland

In deze editie leest u over een aantal mooie projecten die vanuit positieve gezondheid zijn gericht op een aantal kwetsbare groepen inwoners in Flevoland.

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen, die slecht kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. In Flevoland zijn er relatief veel inwoners die laaggeletterd zijn. Laaggeletterdheid kan een grote impact hebben op de gezondheid van de inwoners in Flevoland. Daarom heeft een aantal gemeenten gezamenlijk een regioplan opgesteld.

Ook eenzaamheid is een vraagstuk dat vaker lijkt voor te komen bij alle leeftijdsgroepen. Eenzaamheid kan leiden tot verschillende problemen. Daarom is de gemeente Dronten de coalitie ZamenEen gestart om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid.

Bij oudere mensen met een niet-westerse achtergrond is dementie soms moeilijk vast te stellen. Daarom heeft ziekenhuis St Jansdal een speciale poli Geriatrie ingesteld voor deze groep patiënten.

Een mooi voorbeeld van juiste zorg op de juiste plek is het project antibiotica thuis voor patiënten van Antonius Zorggroep.

Alle informatie over de Zorgtafel Flevoland vindt u op deze website.

Ik wens u veel leesplezier en nog een fijne voortzetting van de zomer!

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

Brainstorm met zorgprofessionals over cursus Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid kan een grote impact hebben op de gezondheid van de inwoners in Flevoland. Daarom hebben de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Noordoost-polder en Urk het regioplan Laaggeletterdheid 2021-2024 opgesteld. De gemeente Zeewolde valt onder een andere arbeidsmarktregio en doet om die reden niet mee aan dit regioplan.

Bij de signalering van laaggeletterdheid kunnen zorgprofessionals een belangrijke rol spelen. Eén van de punten in het regioplan is dan ook een cursus om zorgverleners bewust te maken van laaggeletterdheid en het effect dat laaggeletterdheid kan hebben op iemands gezondheid. Via de cursus leren zorgverleners laaggeletterdheid te herkennen en krijgen zij tips voor het gesprek over deze problematiek met patiënten die niet goed kunnen lezen en schrijven.

Het bureau ‘Goed geschud’ vertaald het regioplan naar een concreet uitvoeringsplan. Zij gaan graag met zorgprofessionals in gesprek over de doelstellingen en haalbaarheid van het regioplan. Dit kan tijdens een brainstorm op dinsdag 7 september om 15.00 uur. Aanmelding is mogelijk via deze link. Wit u meer weten? Neem dan contact op met Sophie Visser van Goed geschud via sophie@goedgeschud.nl of 06-48725686.

Speciale polikliniek geriatrie St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal is gestart met een speciale polikliniek geriatrie voor mensen met een niet-westerse achtergrond.

Bij oudere mensen met een niet-westerse achtergrond is het vaak moeilijk om de diagnose dementie vast te stellen. Dit kan komen door taalproblemen, schaamte of onbekendheid met de ziekte. Daardoor worden de symptomen vaak niet (goed) herkend via reguliere diagnostiek. Dit terwijl door de vergrijzing van deze groep ook het aantal mensen met dementie toeneemt.

Daarom heeft St Jansdal in de speciale polikliniek geriatrie de diagnostiek aangepast voor cognitieve stoornissen bij mensen met een niet-westerse achtergrond. Het diagnostisch onderzoek wordt hier uitgevoerd door een multidisciplinair team, bestaande uit een geriater of internist ouderengeneeskunde, een geriatrisch verpleegkundige, een neuropsycholoog, een ergotherapeut en een tolk. Op deze manier kan er met meer zekerheid een goede diagnose gesteld worden.

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Elke twee weken schenkt Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.

Tijdens de uitzending van 15 juli was Ingeborg Groothuis te gast. Zij is antibioticaverpleegkundige in het Antonius Ziekenhuis. Patiënten die in het ziekenhuis liggen, kampen soms met hardnekkige ontstekingen. Om zo’n bacterie goed te bestrijden, is vaak een gerichte en langdurige antibioticumkuur via een infuus nodig.

In veel gevallen kan zo’n antibioticumkuur prima bij de patiënt thuis worden toegediend. Dat heeft veel voordelen voor de patiënt. Inmiddels is deze thuistoediening mogelijk voor patiënten uit het gehele werkgebied van de Antonius Zorggroep: Zuidwest-Friesland, de Noordoostpolder en Urk. De thuisbehandeling wordt uitgevoerd door verpleegkundigen van het Team Thuiszorgtechnologie, een specialistisch team van de Antonius Zorggroep. Hiervoor wordt in de Noordoostpolder en Urk samengewerkt met een team van Zorggroep Oude Nieuwe Land.

De uitzending met Ingeborg is hier terug te kijken.

Donderdag 29 juli was Frits Liefferink in de uitzending. Frits is directeur van GGZ Centraal, regio Flevoland. Hij vertelt over de aanpak om de wachttijden in de GGZ in de regio Flevoland te verkorten. Wachtlijsten zijn in de geestelijke gezondheidszorg al jaren een probleem. Vorig jaar was Flevoland zelfs één van de zeven regio’s in Nederland waar de wachttijden nog verder opliepen dan elders. De Taskforce Wachttijden GGZ werkt aan het verkorten van die wachttijden.

De uitzending van 29 juli is hier te zien.

Heeft uw organisatie ook een interessant onderwerp om te presenteren aan de inwoners van Flevoland via deze tweewekelijkse uitzending van Omroep Flevoland? Neem dan contact met op met marianne.hoogezand@flevoland.nl.

Coalitie ZamenEen bij aanpak van eenzaamheid

Eenzaamheid vormt voor veel mensen van alle leeftijdsgroepen een groot probleem. Voor een integrale aanpak van eenzaamheid is de gemeente Dronten de coalitie ZamenEen gestart.

Met dit initiatief wil de gemeente het taboe rond het thema eenzaamheid doorbreken. Het Contactpunt ZamenEen biedt een luisterend oor en zorgt ervoor dat je in contact komt met de juiste mensen die je verder kunnen helpen. Zeker in tijden zoals deze wordt het gewaardeerd om met elkaar te praten en het gevoel te krijgen dat je erbij hoort.

ZamenEen draagt bij aan de positieve gezondheid in Flevoland.
Ze doet dat ondere andere door eenzaamheid onder de aandacht te brengen via een pagina in de Flevopost. Daarnaast geeft ZamenEen trainingen in het herkenbaar en bespreekbaar maken van eenzaamheidsgevoelens en hoe mensen hier het beste mee kunnen omgaan.

Meer informatie over ZamenEen vindt u op www.zamen-een.nl.

Bijeenkomst Natuur & Positieve Gezondheid

WEL in Flevoland en IVN Flevoland organiseren de tweede bijeenkomst Natuur & Positieve Gezondheid op donderdag 9 september.

Op 25 maart 2021 heeft de eerste conferentie Natuur & Positieve Gezondheid online plaats gevonden. Hierbij zijn initiatieven geïnventariseerd binnen de thema’s Ruimte, Voeding en Bewegen.

Tijdens de bijeenkomst op 9 september bespreken de deelnemers wat er nodig is om deze initiatieven een stap verder te brengen.

Deelname aan deze bijeenkomst is mogelijk via welinflevoland.nl.

Menu