Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland januari

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland januari

Voorwoord

Beste lezer,

Wij mogen met elkaar trots zijn dat we, ondanks de Corona pandemie, een paar belangrijke mijlpalen met de Zorgtafel Flevoland hebben bereikt.

logo Zorgtafel Flevoland

Op 5 februari vond de digitale bijeenkomst van de Zorgtafel plaats. Tijdens dit overleg hebben we de eerste fase van de Zorgtafel afgerond. Die fase bestond uit de realisatie van de actiepunten uit het rapport van de Toekomstverkenner voor het zorglandschap in Flevoland. Een bijzonder knappe prestatie vanwege de enorme impact die de corona-epidemie in 2020 had voor de GGD en de zorgaanbieders in Flevoland. We hebben besloten door te gaan met Zorgtafel 2.0. Daarin bestendigen we de goede samenwerking en het toegenomen vertrouwen tussen de deelnemende partijen en gaan we nieuwe doelstellingen met elkaar afspreken. U leest meer over deze prachtige mijlpaal in deze nieuwsupdate.

Dat brengt me bij de tweede mijlpaal. De resultaten vanuit de agenda van Zorgtafel 1.0 en de daarbij horende samenwerking tussen de deelnemers is mede gerealiseerd door een verbeterde communicatie. Goede communicatie is cruciaal om alle belangrijke stakeholders goed te informeren en op de hoogte te houden ook bij Zorgtafel 2.0. Deze maandelijkse Nieuwsupdate voorziet in die behoefte. Daarom ben ik er trots op dat deze nieuwsupdate alweer de 10e editie is, een mijpaal. Daarnaast is ook een goede communicatie richting de inwoners van Flevoland van groot belang. Dat doen we onder andere samen met Omroep Flevoland. Elke twee weken geven we de inwoners uitleg over de mooie ontwikkelingen in de zorg van Flevoland.

Dankzij Zorgtafel 2.0 blijven we met alle betrokken partijen via de Zorgtafel ook in 2021 bouwen aan een toekomstbestendige inrichting van de zorg in Flevoland. In deze nieuwsupdate treft u daar weer een paar mooie voorbeelden van.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

 

Doorontwikkeling Zorgtafel 2.0

Tijdens de bijeenkomst van de Zorgtafel op 5 februari is de opzet voor Zorgtafel 2.0 besproken. Deze opzet is gemaakt door een afvaardiging van de verschillende deelnemers.

Het doel is om samen het zorglandschap in Flevoland duurzaam en toekomstbestendig in te richten. Dit doen we door te informeren, te activeren, te verbinden en te initiëren. Zo blijft de Zorgtafel een plek waar alles bij elkaar komt, op strategisch en tactisch niveau.
De eerder opgestelde agendapunten van Zorgtafel 1.0 zijn (grotendeels) afgerond. Een aantal wordt meegenomen in Zorgtafel 2.0. Verder zal het regioperspectief dat is opgesteld voor Flevoland leidend zijn voor de agenda van Zorgtafel 2.0. Hiervoor zijn vijf thema’s benoemd, namelijk gezonde inwoners, chronisch zieken, ouderen, psychisch kwetsbaren en acute zorg. Per speerpunt zijn er verschillende opgaven waaraan invulling gegeven zal worden. In maart zal de Zorgtafel de agenda voor 2021 definitief maken.

 

Videoboodschappen tijdens de Zorgtafel

Tijdens de bijeenkomst van de Zorgtafel op 5 februari werden twee video’s vertoond met videoboodschappen van een aantal deelnemende partijen. Zij kijken terug op het afgelopen jaar met Zorgtafel 1.0 en ze geven hun verwachtingen aan voor Zorgtafel 2.0.

U kunt de video’s hier bekijken.
Wachtwoord: Flevoland

 

Zorgorganisaties slaan handen ineen voor regionale nachtzorg

Eind januari maakten de zorgorganisaties Icare, Coloriet en Allerzorg bekend dat ze zijn gestart met acute Verpleegkundige Nachtzorg Flevoland. Wijkverpleegkundigen van de drie organisaties vormen hiervoor samen een regionaal nachtzorgteam. Alle inwoners van Dronten, Lelystad en Zeewolde kunnen daarvan gebruik maken.

Wie gebruik maakt van wijkverpleging of een persoonlijke alarmknop heeft, wordt overdag gewoon door het eigen zorgteam geholpen. Wanneer er ’s nachts acuut hulp nodig is, kunnen alle inwoners van de drie gemeenten vanaf nu beroep doen op het nieuwe regionale team voor nachtzorg. Dat geldt dus ook voor mensen die niet aangesloten zijn bij een van de betrokken zorgorganisaties.

Het regionale nachtzorgteam staat tussen 23.00 uur en 07.00 uur klaar om te helpen bij tijdelijke, acute zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Telefoonoproepen of personenalarmering worden doorgezet naar het nachtteam. De nachtzorgverpleegkundige krijgt in dat geval eenmalig toegang tot een zorgdossier, zodat mensen goed geholpen kunnen worden.

Meer informatie leest u hier.

 

Pilot zorgcoördinatie Flevoland

Vanaf oktober is een aantal organisaties gestart met de pilot zorgcoördinatie in Flevoland. Dat zijn RAV, Medrie, GGz Centraal, Woonzorg Flevoland, Zorggroep Oude Nieuweland, Talma Urk, Icare, St Jansdal, Coloriet, Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere.

In de pilot focussen de betrokken partijen op zorgopvolging in twee regio’s: de regio Almere en de regio Lelystad-Noordoostpolder. Beide regio’s hanteren een verschillende aanpak.
In de regio Lelystad-Noordoostpolder bespreken de verschillende medische professionals met elkaar hoe ze elkaar kunnen versterken op een aantal patiëntpaden (zoals kwetsbare ouderen, chronisch zieken, maar ook de inzet van hulpmiddelen).

In Almere kwamen de partijen erachter dat extra inzet van wijkverpleging in de ANW-uren gewenst is. De komende periode ligt de focus in Almere op de praktische uitwerking: hoe ziet zo’n pilot eruit en hoe kunnen de loketten van wijkverpleging aan elkaar gekoppeld worden?

Wilt u meer weten over de pilot zorgcoördinatie? Dan kunt u contact opnemen met Dennis Thuis, projectleider bij de RAV (E: d.thuis@ggdflevoland.nl).

 

Digitale meedenkconsulten ziekenhuis Tjongerschans

Sinds kort kunnen huisartsen digitaal advies vragen aan een medisch specialist van Tjongerschans. Via Zorgdomein kan de huisarts een meedenkconsult (MDC) aanvragen voor bijna alle specialismen in ziekenhuis Tjongerschans.

Een meedenkconsult is het digitaal inroepen van expertise van gespecialiseerde zorgaanbieders zonder tot een klassieke verwijzing over te gaan. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de zorg gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt. Wilt u meer weten over het meedenkconsult. Kijkt u dan hier.

 

Omroep Flevoland bericht over OZOverbindzorg

Omroep Flevoland schonk donderdag 28 januari aandacht aan OZOverbindzorg. Daarover sprak directeur Cindy Hobert in de uitzending. OZOverbindzorg is een centraal communicatiemiddel om grip te houden op de zorg en regie van en voor cliënten. De uitzending van 28 januari kunt u hier terugluisteren. In Nieuwsupdate 9 (december 2020) staat ook een artikel over OZOverbindzorg.

Omroep Flevoland schenkt elke twee weken aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland. Vooraankondiging: Donderdag 11 februari is Frans van den Broek, voorzitter Zorgtafel, te gast in de uitzending.

 

Start immuuntherapie voor longkankerpatiënten in het Flevoziekenhuis

Sinds begin januari kunnen longkankerpatiënten voor immuuntherapie terecht in het Flevoziekenhuis. Tot nu toe moesten zij hiervoor naar het Amsterdam UMC.

Patiënten die hun behandeling daar zijn gestart, kunnen deze nu voortzetten in het Flevoziekenhuis. Longarts Bas van der Maat: “De voordelen voor patiënten zijn groot. Zij blijven nu voor de totale behandeling onder begeleiding van hun eigen longarts en oncologieverpleegkundige in het Flevoziekenhuis, dichtbij huis. We zijn dan ook heel blij dat de zorgverzekeraars toestemming hebben verleend. Ook de collega’s van de Kurenkamer zijn er klaar voor.”

Immuuntherapie zorgt ervoor dat het eigen afweersysteem de tumorcellen als lichaamsvreemd herkent. Het lichaam valt de tumorcellen aan met een ontstekingsreactie. Immuuntherapie kan voor een deel van de patiënten de plaats innemen van chemotherapie en bij een ander deel van de patiënten in combinatie met chemotherapie worden gegeven.

De afdeling Longziekten van het Flevoziekenhuis ziet ongeveer 100 nieuwe longkankerpatiënten per jaar. Ongeveer 40 van hen komen voor immuuntherapie in aanmerking.

U leest hier meer over dit traject.

 

Activiteitenkalender WEL in Flevoland

WEL in Flevoland heeft voor 2021 een activiteitenkalender opgesteld. De eerste presentatie in de reeks van ‘WEL zo inspirerend’ is getiteld ‘Vraagkanteling’ en vindt plaats op donderdag 25 februari van 12.00 tot 13.30 uur. De presentatie wordt verzorgd door Jeanet van de Korput, Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg op Hogeschool Windesheim.

WEL in Flevoland heeft zes thema’s gedefinieerd waar de focus op zal liggen. Samen met partners worden deze thema’s uitgewerkt en vormgegeven. Rondom het thema Natuur en Gezondheid zullen verschillende activiteiten worden opgezet in samenwerking met partner IVN. De eerste activiteit rondom het thema Natuur en Gezondheid staat gepland voor maart.

Wilt u meer weten over deze activiteiten? Neemt u dan contact op via info@welinflevoland.nl of kijk op welinflevoland.nl.

 

Menu