Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland februari

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland februari

Voorwoord

Beste lezer,

De partners aan de Zorgtafel werken met elkaar samen aan een toekomstbestendige inrichting van de zorg voor de inwoners van Flevoland.

In deze nieuwsupdate leest u over mijn beslissing om het onafhankelijk voorzitterschap over te dragen aan een nieuwe kandidaat. Daarnaast leest u weer over een aantal mooie initiatieven. Zo kan de Preventiecoalitie Flevoland van start dankzij een subsidie van het ministerie van VWS. Met een gezonde(re) leefstijl kunnen waar mogelijk gezondheidsproblemen, of verergering daarvan, worden voorkomen.

Een ander mooi voorbeeld zijn de ambities van de deelnemers aan het gezondheidscentrum Het Vlie in Emmeloord om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Dat hebben de deelnemers met elkaar vastgelegd in een intentieovereenkomst met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Daarvoor hebben de deelnemers de Stichting Bevordering Positieve Gezondheid voor Noordelijk Flevoland i.o. opgericht.

En Coloriet en de polikliniek van St Jansdal Dronten krijgen een plek in gebouw de Kroon in Dronten.

Vrijdag 11 maart vindt de volgende bijeenkomst van de Zorgtafel plaats.

Alle informatie over de Zorgtafel Flevoland vindt u op deze website.
Ik wens u veel leesplezier.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

logo Zorgtafel Flevoland

Frans van den Broek stopt d’Obrenan stopt als onafhankelijk voorzitter Zorgtafel Flevoland

Op 17 februari 2022 heeft Frans van den Broek d’Obrenan de deelnemers van de Zorgtafel geïnformeerd over zijn beslissing om zijn taak als onafhankelijk voorzitter voor de Zorgtafel Flevoland te beëindigen. Frans zal zijn taak pas neerleggen op het moment dat er een geschikte nieuwe opvolger is geselecteerd.

Frans bedankt alle deelnemers en betrokkenen: “Met heel veel plezier heb ik samen met de partners aan de Zorgtafel Flevoland de afgelopen 2,5 jaar getracht een bijdrage te leveren aan het herijken van het zorglandschap in Flevoland. Mede door uw inzet is de samenwerking binnen de regio geïntensiveerd. We hebben belangrijke vraagstukken voor de toekomst van de zorg over de domeinen heen met elkaar besproken en er zijn concrete resultaten voor de inwoners van Flevoland gerealiseerd.
En natuurlijk zijn we er nog niet, maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet. Er is naar mijn idee een goed fundament gelegd om op voort te kunnen bouwen. Daar waar door de sluiting van MC IJsselmeerziekenhuizen sprake was van een crisis in de zorg, heeft u laten zien dat bij een crisis ook altijd kansen ontstaan. Dat wordt ook landelijk gezien en dient wellicht als voorbeeld voor situaties die mogelijk ontstaan om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat kan in mijn optiek alleen indien er regionaal goed wordt samengewerkt. U hebt laten zien dat het kan.

Ik dank u hartelijk voor uw openheid en de prettige samenwerking waarmee u het mij mogelijk hebt gemaakt mijn rol als voorzitter te kunnen uitvoeren en wens u alle succes toe om met deze samenwerking het zorglandschap in Flevoland verder te verstevigen.”

Preventiecoalitie Flevoland van start door toekenning subsidie

Met een gezonde(re) leefstijl kunnen waar mogelijk gezondheidsproblemen, of verergering daarvan, worden voorkomen.

Daarom werken de partners aan de Zorgtafel Flevoland samen in een regionale coalitie aan het thema preventie. Afgelopen najaar is hiervoor een subsidieverzoek ingediend bij het Ministerie van VWS. Deze is toegekend waardoor de preventiecoalitie Flevoland nu van start kan om een passend aanbod te organiseren voor de inwoners in Flevoland.

De deelnemende partijen willen de volgende drie inhoudelijke resultaten behalen: implementatie van concrete interventies op het snijvlak tussen medisch en sociaal domein, verbeteren samenwerking tussen huisartsenpraktijken en het sociaal domein, en tenslotte de implementatie van positieve gezondheid in heel Flevoland.

De samenwerkende partijen aan de preventiecoalitie Flevoland zijn:
De Flevolandse Patiëntenfederatie, GGD Flevoland, de 6 gemeenten in Flevoland, Medrie, REHA, Flever, de provincie Flevoland en Zilveren Kruis. Daarnaast zijn ook de welzijnsorganisaties in Flevoland aangesloten.
De subsidie van ruim € 280.000 loopt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2024.

Partners Gezondheidscentrum Het Vlie zetten zich in voor Juiste Zorg op de Juiste Plek

De elf zorgaanbieders die het gezondheidscentrum Het Vlie gaan opzetten in Emmeloord gaan ervoor zorgdragen dat de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional wordt geleverd. Ook hebben ze de ambitie dat de zorg voor alle inwoners toegankelijk wordt of blijft en de totale zorgkosten in de regio voor alle inwoners gelijk blijft.

De betrokken deelnemers aan het gezondheidscentrum hebben dat vastgelegd in een intentieovereenkomst met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Daarvoor hebben de deelnemers de Stichting Bevordering Positieve Gezondheid voor Noordelijk Flevoland i.o. opgericht.

Deze intentieovereenkomst is bedoeld om de (toekomstige) zorgvraag op te vangen door de zorg anders te organiseren. Gezamenlijk werken de betrokken zorgaanbieders en Zilveren Kruis aan innovatieve en toekomstgerichte zorg. Dat betekent dat de zorg dichtbij de patiënt wordt geleverd en het zorgpad zoveel mogelijk is afgestemd op de patiënt. Dit is een transformatie van de zorg die leidt tot een verschuiving van zorg tussen de verschillende zorgaanbieders in de regio en de zorgkosten beteugeld worden.

Daarnaast hebben de betrokken partijen afgesproken gezamenlijk onderzoek te gaan doen naar de patiënt ervaring, de gezondheid van de inwoners, het werkplezier van de zorgprofessionals en de kosteneffectiviteit van de transformatie van de zorg door de deelnemende partijen aan het Gezondheidscentrum.

Coloriet en polikliniek St Jansdal Dronten naar gebouw De Kroon

Onlangs is de bouw van het gebouw ‘De Kroon’ in Dronten van start gegaan. In het gebouw komen 32 koopwoningen en 50 huurappartementen, maar ook 43 woonzorgstudio’s van Coloriet voor mensen met dementie en een activiteitencentrum en belevingstuin.

In de voorzieningenplint komt een polikliniek voor St Jansdal, waar Drontenaren straks voor poliklinische afspraken en diagnostiek terecht kunnen. Gebouw De Kroon wordt gebouwd aan het stationsplein in Dronten. De polikliniek van het St Jansdal Ziekenhuis in Dronten zal in 2023 verhuizen naar De Kroon.

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Elke twee weken schenkt Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.

Op 10 februari was Anny Rugenbrink in de uitzending. Zij is gespecialiseerd verpleegkundige voor verloskunde. Zij vertelde over het Moeder & Kind Centrum van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en hoe een vrouw zich kan voorbereiden op een bevalling en wat je kunt verwachten. Ze organiseren regelmatig een voorlichtingsbijeenkomst over het Moeder & Kind Centrum. U kunt de uitzending hier terugkijken.

In de uitzending van 24 februari vertelde dirigent Gerard Poot over het ouderenkoor in verpleeghuis Hanzeborg in Lelystad. Hij betrekt ook basisschool leerlingen en andere verpleeghuizen bij het project. U kunt de uitzending hier terugkijken.

Podcast serie WELdoeners van start

De podcastserie WELdoeners van WEL in Flevoland is begin februari van start gegaan.

Chantal Walg is de eerste WELdoener in de podcast serie. Chantal is strategisch adviseur op het gebied van gezondheid, is gezondheids-wetenschapper en is onderzoeker aan de universiteit van Maastricht.

In de eerste aflevering van WELdoeners vertelt Chantal wat er anders kan en moet in de zorg, zodat iedereen gezond kan samenleven. Als ‘Anders denker’ en ‘Anders doener’ in de zorg schreef ze de boeken Gezond Centraal en Anders op zoek naar Gezondheid.

In de tweede aflevering is huisarts Lianne Mulder te gast. Lianne is huisarts in Marknesse. Zij praat onder meer over Gezondheid in de Wijk en Welzijn op Recept.

De podcast afleveringen van WELdoeners zijn te beluisteren via https://welinflevoland.nl/weldoeners/weldoeners-de-positieve-podcast/ of via Spotify.

Menu