Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland december

 1. Home
 2. Nieuws
 3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland december

Voorwoord

Beste lezer,

De corona-epidemie heeft een grote impact op het zorgveld in Flevoland en vraagt ook alle aandacht van de betrokkenen bij de Zorgtafel. Daarom hebben we besloten de bijeenkomst van de Zorgtafel te verplaatsen van 20 november naar 5 februari 2021.

logo Zorgtafel Flevoland

Op 20 november hadden we ook afscheid willen nemen van Laura van Loon, projectmanager van de Zorgtafel namens Zilveren Kruis. Zij heeft een andere functie binnen Zilveren Kruis gekregen. Graag wil ik Laura van Loon bedanken voor haar inzet voor de Zorgtafel. Het afgelopen jaar heeft Laura met veel dossierkennis en een open manier van communiceren veel tot stand gebracht. Susan van Meer neemt namens Zilveren Kruis de rol van Laura over als projectleider voor de Zorgtafel.

In deze nieuwsupdate treft u weer een paar voorbeelden van mooie ontwikkelingen in de zorg in Flevoland. Rest mij u een gezond 2021 toe te wensen. Een jaar waarin ik hoop elkaar weer te kunnen treffen en de zorg voor de inwoners van Flevoland verder kunnen optimaliseren.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

 

Regionale aanpassingen geboortezorg in Lelystad

Het afgelopen halfjaar ondersteunde advies- en onderzoeksbureau Significant verloskundigenpraktijken Vida en ’t Kleine Wonder uit Lelystad bij het realiseren van regionale aanpassingen in de geboortezorg. Het doel was om knelpunten die verloskundigen ervaren te verminderen en (indien mogelijk) weg te nemen, in lijn met de Agenda voor de Zorg in Flevoland. De ondersteuning was gericht op vier thema’s: toekomstbestendige financiering van de geboortezorg, evaluatie met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), passend vervoer voor kwetsbare zwangeren en zorg voor zwangeren met multiproblematiek.

Enkele uitkomsten van dit project:

 • De gemeente Lelystad zet ook in 2021 de taxiregeling voort voor kwetsbare zwangere vrouwen, die geen passend vervoer kunnen organiseren op het moment van de bevalling.
 • Met zowel de RAV en Veilig Thuis (VT) zijn cases geëvalueerd en zijn werkafspraken opgefrist om goede samenwerking te blijven faciliteren met de ambulancevoorziening.
  Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt ter ondersteuning van het veilig melden bij VT.
 • Met de verloskundigen zijn alternatieven voor een POP-poli verkend. Een POP-poli is een poli voor vrouwen met psychische of psychiatrische problemen die zwanger willen worden of zwanger zijn.
  Uit deze verkenning kwam naar voren dat de ondersteuning door het maatschappelijk werk in de eerstelijn essentieel is in de begeleiding van zwangeren met multiproblematiek.
 • Er vond een dialoog plaats met de zorgverzekeraars om oplossingsrichtingen voor ervaren knelpunten ten aanzien van de financiering.
 • Met de verloskundigen en de KNOV werden ideeën verkend voor een bedrijfsvoering die de toeslag van zorgverzekeraars, voor het op afstand komen van een ziekenhuis, op termijn overbodig kunnen maken.

Het volledige bericht leest u hier.

Zilveren Kruis en Icare sluiten meerjarencontract

Zilveren Kruis en ouderenzorginstelling Icare hebben een driejarig contract met elkaar gesloten. Beide partijen hebben de gezamenlijke ambitie om de beweging van de juiste zorg op de juiste plek een impuls te geven.

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis: “We zetten ons al lange tijd in zorg veilig thuis mogelijk te maken voor onze verzekerden. In de eigen, vertrouwde omgeving met hun naasten om zich heen. Hier sluit de wijkgerichte zorg van Icare heel goed bij aan. Waarbij, als het nodig is, snel kan worden opgeschaald naar specialistische zorg.”

Dennis van Achthoven, directeur Bedrijfsvoering Icare: “Wij werken vanuit de visie ‘Thuis, tenzij…’. Voorbeeld is het project in Harderwijk, waar verpleegkundigen van Icare oncologische patiënten thuis immunotherapie geven.” Van Achthoven: “Dit project doen we samen met het St. Jansdal ziekenhuis. We zijn blij dat we van Zilveren Kruis het vertrouwen krijgen om vanuit onze visie verder te bouwen aan de juiste zorg op de juiste plek.”

Naast het verlenen van zorg is er in het meerjarencontract ook aandacht voor preventie vanuit de Gezonde Wijkaanpak. Daarin staat de gezondheid van de inwoners op wijkniveau centraal. Met een betere verbinding tussen zorg en welzijn komen gezondheidsproblemen beter in beeld, aldus beide partijen.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

 

Pilot Zorg op afstand voor mensen met diabetes Op Urk

Huisartsenpraktijk Het Dok op Urk start samen met Philips, Zilveren Kruis en de Regio-organisatie Medrie een pilot om de mogelijkheden voor zorg op afstand te verkennen voor mensen met diabetes.

Patiënten met diabetes krijgen een bloedsuikermeter, test strips en een bloeddrukmeter die ook hartslag en atriumfibrilleren herkent. Deze informatie wordt gekoppeld en via mobiel of computer in het huisartseninformatiesysteem (HIS) worden ingelezen.

Met deze pilot willen de partijen in kaart brengen of patiënten inderdaad meer eigen regie kunnen krijgen. Tijdens de pilot wordt inzichtelijk voor welke patiënten deze aanpak wel en niet van meerwaarde is en wat de ervaringen van de patiënt zijn.

Huisarts en praktijkhouder Antonie van Schothorst van praktijk Het Dok in Urk geeft in dit interview met De Eerstelijns een toelichting op de pilot die twee jaar gaat duren.

 

Omroep Flevoland bericht over spreekuren kinderartsen

Donderdag 3 december was Rianne Wybenga, kinderarts in het Antonius Ziekenhuis in de uitzending van Omroep Flevoland. Zij vertelt dat zieke kinderen in Noordoostpolder en op Urk dichtbij huis wekelijks in hun eigen gemeente naar het spreekuur van de kinderarts kunnen. De spreekuren begonnen in september en die lopen goed. De uitzending kunt u hier terugluisteren.

Omroep Flevoland schenkt elke twee weken aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland. Op donderdag 19 november was de uitzending gewijd aan WEL in Flevoland. Alle uitzendingen van Omroep Flevoland zijn te bekijken op de website van de omroep www.omroepflevoland.nl.

 

Poli fertiliteit St Jansdal

Soms lukt het niet om zwanger te worden. Er kunnen diverse oorzaken zijn. Hoe dan verder? Wanneer na een jaar geen zwangerschap is ontstaan, kunnen mensen met een kinderwens en een verwijzing van de huisarts terecht op de poli fertiliteit van St Jansdal.

De fertiliteitsverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in vruchtbaarheids-onderzoeken en -behandelingen. Zij begeleiden mensen gedurende het hele traject en zijn voor hen de schakel naar de gynaecoloog. Deze verpleegkundigen maken deel uit van een breder team, waarin ook gynaecologen zitten.

Meer informatie over de poli fertiliteit vindt u hier.

 

Uitkomsten Impactanalyse huisartsenzorg Flevoland

Met enthousiasme presenteert Medrie de Impactanalyse huisartsenzorg voor Flevoland en de Kop van Overijssel & Noordoostpolder (KopNOP).

De statistieken uit verschillende onderzoeken zijn aangevuld met input uit interviews met alle huisartsen in het Medrie-gebied. Het geeft een interessant kijkje in de dagelijkse realiteit van de huisartsen. Hoe ervaren zij hun werk?
Wat zijn volgens hen de meest urgente problemen en hoe zien zij de oplossingen?

Huisartsen hebben een grote behoefte om zelf hun praktijk, het eigen bedrijf, vorm te geven. Het is de wens tot behoud van zelfstandigheid en authenticiteit, inherent aan het beroep van huisarts. Het is geen homogene groep en daar moet ook niet naar worden gestreefd. Werkplezier moet behouden blijven in tijden van huisartsen schaarste. Vanuit de ideeën die in de interviews genoemd werden, is een voorzet gemaakt hoe huisartsenzorg in het Medrie-gebied eruit kan zien.

De conclusie van deze analyse is niet nieuw: de te verwachten hoeveelheid werk voor de huisartsen is en blijft groot. De zorgvraag kan toenemen tot 60% en dat vraagt om actie binnen het zorgnetwerk en samenwerking met de ketenpartners. Huisartsen zijn zich bewust van de situatie, hebben ideeën en zijn bereid samen de schouders eronder te zetten. Medrie gaat aan de slag met de uitkomsten.
Wilt u de Impactanalyse Huisartsenzorg ontvangen? Stuur dan een mail naar flevoland@medrie.nl. Op de website van Medrie vindt u een compacte factsheet per subregio.

Introductiefilm van WEL in Flevoland

WEL in Flevoland heeft een introductiefilm gemaakt. De video beschrijft de ambities van WEL in Flevoland, het platform voor kennis, informatie en inspiratie over positieve gezondheid.

De introductiefilm werd tijdens de digitale conferentie over Taal en Gezondheid op
19 november voor het eerst vertoond. U kunt de video hier bekijken, of op de website van WEL in Flevoland.

Menu