Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland december

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland december

Voorwoord

Beste lezer,

Graag wens ik namens het projectbureau alle partners van de Zorgtafel Flevoland, alle inwoners, alle zorgverleners en zorgorganisaties in Flevoland een gelukkig en gezond 2022.

Die wens is des te belangrijker nu we in de vierde corona golf zitten en we ons realiseren hoe belangrijk preventie en een goede psychische en fysieke gezondheid zijn voor onze positieve gezondheid.

Ondanks de druk van corona op de zorg vinden er nog veel mooie nieuwe initiatieven plaats waar de partners van de Zorgtafel met elkaar samenwerken aan een toekomstbestendige inrichting van de zorg voor de inwoners van Flevoland. Zo kunt u onder andere lezen over het Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder, over een eHealth toepassing bij het Flevoziekenhuis en een onderzoek van de GGD onder Flevolanders.

Een aantal organisaties is 2022 gestart met een fusie en een nieuwe naam. Graag wil ik zowel de zorgorganisatie Antonius als Flever feliciteren met deze stap (zie verderop in dit nieuwsbericht).

Alle informatie over de Zorgtafel Flevoland vindt u op deze website.
Ik wens u veel leesplezier.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

logo Zorgtafel Flevoland

Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder

Het college van B&W Noordoostpolder heeft het Lokaal Preventieakkoord vastgesteld. Daarmee wil de gemeente samen met partners aan de slag voor acties die bijdragen aan gezonder opgroeien en gezonder ouder worden.

Het akkoord is een samenwerking tussen tientallen lokale partners uit het onderwijs, welzijn, de zorg, sport, wijken, dorpen, het bedrijfsleven en de gemeente zelf. Daarnaast is verbinding gelegd met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.

De betrokken partijen willen zich samen inspannen om inwoners te helpen bij meer bewegen, goede voeding, mentale gezondheid, tegengaan van verslaving en bij contact maken. Bij het Rijk is subsidie aangevraagd om de acties te kunnen uitvoeren. Binnenkort hoort de gemeente of zij deze subsidie ontvangt.

Inwoners en organisaties die ook willen meedoen aan het akkoord kunnen zich via deze link aanmelden.

App ‘BeterDichtbij’ voor patiënten Flevoziekenhuis

Patiënten in het Flevoziekenhuis kunnen veilig en gemakkelijk communiceren met hun arts via de app ‘BeterDichtbij’.

Met deze gratis app kunnen zij op ieder gewenst moment digitaal berichten sturen en beeldbellen. Bijvoorbeeld als zij na afloop van een afspraak nog een vraag willen stellen aan hun arts. Het is ook mogelijk om een gesprek met de arts te voeren via beeldbellen in plaats van een fysieke afspraak in het ziekenhuis. Het gebruik van de app scheelt de patiënt reistijd en parkeerkosten.

Met de inzet van e-Health, zoals de app van BeterDichtbij, is het organiseren van de juiste zorg bij patiënten thuis steeds beter mogelijk. Momenteel is de app in gebruik in 38 ziekenhuizen in heel Nederland.

Hier leest u meer informatie over de app.

Juridische fusie Antonius met nieuwe naam, huisstijl en logo

Thuiszorg Zuidwest Friesland, Antonius Ziekenhuis en Antonius Zorggroep zijn vanaf 1 januari 2022 één organisatie. De zorgorganisatie gaat verder onder de naam Antonius.

Met deze nieuwe naam en de juridische fusie per 1 januari 2022 laat Antonius zien dat ze zorg fysiek én online bieden: Zorg thuis als het kan met technologie voor zelfzorg en eHealth, in het ziekenhuis in Sneek of Emmeloord als het moet.

Op de locatie Emmeloord trekt Antonius in 2023 in het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord. Samen met elf andere zorgaanbieders zoals huisartsen, thuiszorg en ambulancedienst.

Om de vernieuwing goed te laten zien, en om duidelijk te maken dat de naam Antonius nu ook voor de zorg thuis van toepassing is, gaat de keuze voor de naam Antonius gepaard met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

Onderzoek GGD onder Flevolanders

Eén op de zeven Flevolanders geeft aan op dit moment psychosociale klachten te ervaren in deze coronaperiode. Dat is een stijging in vergelijking met het afgelopen voorjaar. Wat verder opvalt is dat de ondervraagden aangeven meer stressklachten te ervaren. Ook gevoelens van eenzaamheid nemen toe. In lijn met landelijk beeld is het vertrouwen in de aanpak van de overheid gedaald.

In de 17e ronde van de GGD/RIVM-vragenlijst (november 2021) hebben ruim 1.500 inwoners van Flevoland antwoord gegeven op vragen over het welbevinden en vertrouwen in de overheid. Deze regionale resultaten maken deel uit van een groter landelijk onderzoek over hoe mensen de corona-situatie ervaren.

Indonesische zorgprofessionals bij Woonzorg Flevoland

In nieuwsupdate 19 (oktober 2021) schreven we over de innovatieve werving van nieuwe zorgmedewerkers uit Indonesië door Woonzorg Flevoland.

Het radioprogramma EenVandaag heeft hier aandacht aan geschonken. U kunt het item hier terugluisteren (start bij minuut 4:14).

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Elke twee weken schenkt Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkelingen in de zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.

Dinsdag 7 december 2021 was het de Dag van de Vrijwilliger. Ook bij Woonzorg Flevoland in Lelystad en Almere. Jeanine Marrink, vrijwilligerscoördinator bij Woonzorg Flevoland, vertelde erover bij Omroep Flevoland.

De zorg in Flevoland betaalbaar houden. Dat is een hele opgave en niet zomaar geregeld. Sinds begin november zijn drie organisaties samengegaan om de zorg niet alleen betaalbaar te houden, maar ook beter te organiseren en toegankelijk te houden. Het gaat om CMO Flevoland, Zowelwerk en Zorgbelang Flevoland. Dat gebeurt onder de nieuwe naam Flever. Directeur Eefke Meijerink vertelt er over in de uitzending van 16 december.

Flever nieuwe naam in Zorglandschap Flevoland

CMO Flevoland, Zowelwerk en Zorgbelang Flevoland gaan voortaan verder als Flever.

Flever is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een krachtige samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn. Dat doen ze in drie programma’s: Arbeidsmarkt en Onderwijs, Positieve Gezondheid en Versterken van Inwoners.

Eefke Meijerink, directeur-bestuurder van Flever: “Samen met organisaties en overheden in Flevoland zetten we ons in voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn, nu en in de toekomst. Er zijn grote uitdagingen zoals het vinden van voldoende personeel, het beter organiseren van de sector of de inzet op preventie. Alleen samen kun je die uitdagingen tackelen, daarom investeren we in het samenbrengen van organisaties en overheden. We voorzien hen van kennis die nodig is om samen in actie te komen en we helpen soms ook concreet om in actie te komen.”

Eerste nieuwsbrief en podcast WEL in Flevoland

WEL in Flevoland is het platform over positieve gezondheid in Flevoland.Eind december heeft WEL in Flevoland haar eerste nieuwsbrief verstuurd. Met nieuws en ontwikkelingen over positieve gezondheid die Flevoland raken.

In januari zal ook de eerste podcast over positieve gezondheid worden gepubliceerd via het platform van WEL in Flevoland. De podcast heet WELdoeners. In elke aflevering is er een gesprek met een zeer betrokken en bevlogen persoon op het gebied van positieve gezondheid.

Meer informatie vindt u op welinflevoland.nl.

Menu