Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland augustus

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland augustus

Voorwoord

Ik hoop dat u in deze bijzondere coronatijd heeft kunnen genieten (of nog mag genieten) van een korte of lange vakantie. Vakantie en rust zijn belangrijk om de accu weer op te laden. Dat is belangrijk vanuit positieve gezondheid, waar WEL in Flevoland zich voor inspant.

logo Zorgtafel Flevoland

De Zorgtafel Flevoland richt zich op drie speerpunten: acute zorg, geboortezorg en kwetsbare groepen. De afgelopen weken waren er mooie ontwikkelingen op het terrein van de geboortezorg en een samenwerking tussen Coloriet en St Jansdal op het terrein van ouderenzorg. In deze nieuwsupdate leest u er meer over.

Op 11 september hopen we weer een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren voor de deelnemers aan de Zorgtafel. Dan zullen we ook een plan bespreken voor het vervolg op de Zorgtafel vanaf 1 januari 2021.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

 

Succesvolle test met CTG-apparaat in ambulance

De ambulancedienst RAV, de verloskundigen Urk, het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen en Sense4Baby (leverancier) hebben met medewerking van een zwangere vrouw uit Urk succesvol een CTG-apparaat getest in een rijdende ambulance. Met een CTG-apparaat kan een verloskundige zowel de hartslag van de baby als de activiteit in de baarmoeder waarnemen.

Door deze innovatie kan het ambulancepersoneel al tijdens de rit naar het ziekenhuis belangrijke informatie over de situatie van een vrouw en de baby doorgeven aan het ontvangende ziekenhuis. Daardoor kan het ziekenhuis bepalen welke interventie er bij aankomst in het ziekenhuis mogelijk nodig is bij de bevallende vrouw. Dat zorgt voor veel tijdwinst. Tijdens de test bleek het signaal onder alle omstandigheden (spoed, hobbels, rechtuit, bochten, langzaam etc.) goed en zonder storing door te komen, zowel in de ambulance als op afstand in het ziekenhuis.

De verloskundigen op Urk overwogen al het gebruik van een CTG-apparaat. Deze succesvolle testuitslag betekent een extra argument in de afweging. Mocht er tot aanschaf worden overgegaan dan is het efficiënt wanneer de verloskundigen dit doen. Voor een sluitende businesscase dienen ook afspraken over CTG’s met ziekenhuizen te worden gemaakt. Deze afspraken zijn nog niet rond met alle verzekeraars. Zilveren Kruis steunt het project met CTG’s in de eerste lijn voor Urk.

Samenwerking tussen Coloriet en St JanSdal voor ouderenzorG

Zorgorganisatie Coloriet concentreert haar specialisten ouderengeneeskunde en behandeldiensten op één plek in St Jansdal in Lelystad. Zij gaat hiervoor een intensievere samenwerking aan met het ziekenhuis en specifiek de polikliniek geriatrie.

Ouderenzorg en behandeling verplaatst zich steeds meer van het ziekenhuis of verpleeghuis naar de thuissituatie. Het streven is: de juiste zorg op de juiste plek, dichtbij. Dit vraagt om extra inzet van huisartsen.
De samenwerking tussen Coloriet en St Jansdal is bedoeld om de huisartsen en hun patiënten hierbij nog beter te ondersteunen en te ontlasten in ouderenzorg thuis met hun expertise op het gebied van ouderenzorg. Bij deze patiënten is er vaak sprake van een combinatie van lichamelijke, psychogeriatrische en sociale problemen. Coloriet kan op al deze domeinen hulp bieden aan St Jansdal.

In september zijn alle behandeldiensten in het ziekenhuis volledig operationeel. Meer info vindt u hier.

Regeling voor vervoer zwangeren Lelystad

De verloskundigen uit Lelystad merken dat niet alle zwangere vrouwen beschikken over passend vervoer om naar een ziekenhuis te reizen. Hierdoor ontstaan soms onwenselijke situaties tijdens de bevalling.

Daarom zijn er nu afspraken gemaakt met de gemeente Lelystad over het vervoer van deze groep zwangere vrouwen. De regeling is al een aantal keer gebruikt. Binnenkort vindt er een evaluatie plaats van deze afspraken.

Evaluatie verloskundige ritten

De verloskundigen in Lelystad en de RAV gaan de verloskundige ritten samen evalueren. Het aantal verloskundige ritten is in 2019 toegenomen. De verloskundigen en RAV willen bespreken wat er goed gaat en hoe de samenwerking nog beter kan. De komende maanden werken de verloskundigen en de projectleider met de diverse betrokkenen verder aan het aanpakken van de resterende knelpunten op het gebied van verloskunde in Lelystad.

Juiste Zorg op de juiste plek bij St Jansdal

St Jansdal streeft ernaar om zorg die op afstand kan plaatsvinden, ook op afstand te geven. Dat betekent onder andere dat een deel van de afspraken/consulten via videobellen, e-mail of telefoon plaatsvindt.

Daarnaast gebeurt bloedprikken en het maken van röntgenfoto’s uitsluitend op afspraak. De patiënt kan zelf de locatie, dag en tijd kiezen die het beste past. Daardoor hoeven patiënten niet lang te wachten, weet het St. Jansdal wanneer wie komt en is er voldoende ruimte in de wachtkamers.

Animatiefilms St Jansdal

St Jansdal doet veel aan duidelijke communicatie voor kwetsbare groepen.
Daarom maakt ze voor deze groep ook animatiefilmpjes waarin het ziekenhuis duidelijke uitleg geeft, zoals de animatiefilm ‘naar het ziekenhuis’.

Online check-in bij St Jansdal vanwege corona

Vanwege de veiligheid in verband met corona stellen veel organisaties momenteel vragen aan hun bezoekers over klachten die passen bij corona. Ook ziekenhuis St Jansdal screent iedereen die naar binnen wil. Sinds 6 juli kunnen patiënten en bezoekers zelf online deze screeningsvragen beantwoorden met de check-in.

Met het bewijs van de check-in kunnen bezoekers en patiënten gebruik maken van de snelle route in de hal. Zo kunnen zij vlot en veilig naar hun afspraak toe of op bezoek gaan. Met de komst van de digitale check-in zijn de tenten voor de hoofdingang verdwenen. Meer informatie is te vinden op de website van St Jansdal.

Start van Academie WEL in Flevoland

De academie van WEL in Flevoland is van start gegaan en biedt inspiratie, scholing en begeleiding rondom Positieve Gezondheid. Vanuit de academie faciliteert WEL onder meer thematische inspiratiesessies en ondersteunt WEL beleidsmakers en professionals met een scholingsaanbod.

In de scholingen word je meegenomen in het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Wat houdt het in, wat betekent het voor u en hoe kunt u er invulling aan geven als beleidsmaker of professional, of binnen uw organisatie?

Naast scholing faciliteert de academie van WEL in Flevoland thematische inspiratiesessies en experiences over thema’s rondom Positieve Gezondheid. De nadruk ligt hierbij veelal op een thema in relatie tot Positieve Gezondheid en praktijkvoorbeelden. Voor meer informatie kunt u terecht op welinflevoland.nl of contact opnemen via info@welinflevoland.nl.

Interview Laura van Loon bij Omroep Flevoland

Namens Zilveren Kruis heeft Laura van Loon op woensdag 15 juli een interview gegeven aan Omroep Flevoland. Dit interview is terug te zien en te beluisteren bij Omroep Flevoland.

Menu