Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland augustus

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland augustus

Voorwoord

Deze maand een nieuwsbrief van de Zorgtafel die een aantal prachtige initiatieven in de zorg in Flevoland belicht. Waarbij slimmer organiseren een belangrijke rol speelt.

De personeelstekrapte in de zorg in Flevoland wordt niet minder. Er zijn behoorlijk veel nieuwe medewerkers afgelopen jaar gestart in de zorg. Maar het aantal medewerkers dat stopt vanwege pensioen of andere redenen is groter (bron: Flever).

Om toch stappen voorwaarts te zetten, moeten we slimmer gaan organiseren. Alle 4 genoemde initiatieven hebben dit in zich op verschillende manieren. 2 september 2022 ontvingen we Joba v/d Berg, woordvoerder Zorg van het CDA in de Tweede Kamer bij Getijde de mooie voorziening van St. Jansdal, Coloriet en Woonzorg Flevoland. Zij was onder de indruk en prees ook hier de slimme organisatie.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Martin Smeekes,
Voorzitter Zorgtafel Flevoland

logo Zorgtafel Flevoland

Webinar Valpreventie

35% van de 65-plussers valt minimaal een keer per jaar. 71% daarvan moest zich na een val medisch laten behandelen. Wereldwijd veroorzaakt het een golf aan spoedeisende hulpbezoeken en ziekenhuisopnames. In Flevoland rijden elke dag twee ambulances naar personen van 65 jaar en ouder, vanwege een valincident. Er overlijden in onze provincie jaarlijks ruim 70 mensen door een valincident. 8 september organiseerde GGD Flevoland daarom een webinar valpreventie voor (zorg)professionals in Flevoland. Deelnemers kregen informatie en inspiratie over het thema valpreventie. Zodat zij binnen hun eigen vakgebied hiermee aan de slag kunnen. In het project Valpreventie werken de GGD, de Flevolandse gemeenten, Zilveren Kruis, Elaa, Proscoop, Medrie, ReHA, Sportservice Flevoland en Sportbedrijf Lelystad samen aan een goede signalering en doorverwijzing om valincidenten in Flevoland zoveel mogelijk te voorkomen.

Start Netwerk Artrose Flevoland

De orthopedisch chirurgen van het Flevoziekenhuis, de Almeerse huisartsen en fysiotherapeuten slaan de handen ineen. Zij werken vanaf 1 juli 2022 samen in het Netwerk Artrose Flevoland. Dankzij deze samenwerking start een patiënt met heup- en knieartrose met de juiste informatie en oefeningen. Voldoende bewegen en thuis oefenen met behulp van een speciaal ontwikkelde gratis app, de Patiënt Journey app, en zo nodig onder begeleiding van een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut is de basis van de behandeling. In veel gevallen nemen de klachten door het bewegen al voldoende af. Daardoor is er geen verdere behandeling in het ziekenhuis nodig. Via de app krijgt de patiënt informatie via video’s van de orthopedisch chirurg, huisarts en een fysiotherapeut. Lees verder op flevoziekenhuis.nl

Telemonitoring voor patiënten met hartfalen

De afdeling Cardiologie van het Flevoziekenhuis biedt na een geslaagde pilot telemonitoring aan voor patiënten met hartfalen. Patiënten die in aanmerking komen, ontvangen een uitnodiging voor de app Luscii ‘Thuismeten – zorg op afstand’. In de app kunnen zij vitale waarden invoeren en educatie ontvangen. De afdeling Cardiologie bevordert hiermee de zelfregie van patiënten en kan de zorg, dankzij inzicht in de vitale waarden, beter aanpassen op het ziektebeloop van de patiënt. Cardioloog Gideon Mairuhu:”Wij bieden patiënten via telemonitoring slimme zorg voor hartfalen thuis. Patiënten komen alleen nog naar het ziekenhuis als dat nodig is. Telemonitoring is een juiste zorg op de juiste plek-project en onderdeel van de agenda ‘Almere Durft’.

Amsterdam UMC en regionale ziekenhuizen zetten kankeronderzoeksnetwerk op

Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam gaat een gezamenlijk onderzoeksnetwerk voor kanker opzetten in de regio Noord-Holland en Flevoland. In september 2022 start een pilot met drie ziekenhuizen Flevoziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis en Spaarne Gasthuis. KWF Kankerbestrijding heeft 2,4 miljoen euro subsidie toegekend aan het project, waar ook DORP (Dutch Oncology Research Platform) en IKNL aan verbonden zijn. Doel van het initiatief is om zoveel mogelijk patiënten toegang te geven tot innovatieve behandelingen. Lees verder op amsterdamumc.org.

Menu