Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland augustus

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland augustus

Voorwoord

Beste lezer,

Als partners van de Zorgtafel werken we intensief met elkaar samen aan een toekomstbestendige inrichting van de zorg voor de inwoners van Flevoland.

In deze editie lichten we een paar belangrijke projecten in Flevoland uit die zich richten op laaggeletterdheid. Van 6 tot en met 12 september vindt namelijk de Week van Lezen en Schrijven plaats. De afgelopen jaren neemt de aandacht voor gezondheidsvaardigheden toe. Dat zijn vaardigheden om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 29% van de Nederlandse bevolking dit soort informatie niet begrijpt. Het thema gezondheidsvaardigheden bij deze groep vraagt daarom om meer aandacht.

Alle informatie over de Zorgtafel Flevoland vindt u op deze website.

Ik wens u veel leesplezier.

Frans van den Broek d’Obrenan
voorzitter Zorgtafel Flevoland

logo Zorgtafel Flevoland

Project Toegankelijke zorg voor patiënten op de huisartsenpost

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 29% van de Nederlandse bevolking informatie niet begrijpt. Dit heeft soms grote gevolgen voor deze groep.

Daarom heeft de cliëntenraad van Medrie samen met medewerkers uit de organisatie de toegankelijkheid van de huisartsenpost in kaart gebracht en gekeken naar verbeteringen.

Een testpanel bestaande uit mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden heeft de website met informatie over de huisartsenpost en een folder bekeken.
De teksten op de website worden vaak heel letterlijk gelezen. Ook blijken bepaalde woorden moeilijk. Dit kan er toe leiden dat iemand een advies van zijn zorgverlener verkeerd opvolgt en of een verkeerde verwachting heeft bij het bezoek aan de huisartsenpost.

Het project leverde tal van concrete tips op, waarmee Medrie direct aan de slag kan. Dit project is een mooi voorbeeld hoe de cliëntenraad en Medrie goed samenwerken in het belang van de patiënt.

 

Themabijeenkomst ‘Taal en Gezondheid’

Hoe kunnen professionals zoals zorgprofessionals laaggeletterden beter bereiken? Daarover gaat de themabijeenkomst ‘Taal en Gezondheid’ op 9 september. WEL in Flevoland organiseert deze bijeenkomst samen met Proscoop, Bibliotheeknetwerk Flevoland en Stichting Lezen en Schrijven in het kader van de Week van Lezen en Schrijven.

Professionals in Flevoland die vakmatig betrokken zijn bij mensen waarvan laaggeletterdheid wordt vermoed, zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. De deelnemers leren hoe je mensen die laaggeletterd zijn kunt bereiken en aanspreken.

Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomst? U kunt hier aanmelden of kijk op welinflevoland.nl.

 

De zorg centraal bij Omroep Flevoland

Tijdens de uitzending van 12 augustus was Nienke Gorter in de uitzending. Zij is gynaecoloog bij Antonius Zorggroep. Nienke vertelt in de uitzending over het telemonitoring programma bij zwangere vrouwen met hoge bloeddruk (zwangerschapshypertensie).

Dankzij dit telemonitoring programma hoeven patiënten met zwangerschapshypertensie niet meer twee keer per week naar het ziekenhuis om hun bloeddruk te laten controleren, dit doen zij nu thuis.
De telemonitoring is ontwikkeld door de medische specialisten, verloskundigen en verpleegkundigen van de kraamafdeling van het Antonius ziekenhuis in nauwe samenwerking met Philips.

De uitzending van 12 augustus kunt u hier terugkijken.

Donderdag 26 augustus was Sabine de Bruijn van Bibliotheeknetwerk Flevoland in de uitzending. Sabine bracht de Week van Lezen en Schrijven van 6 tot en met 12 september onder de aandacht.

De uitzending van 26 augustus is hier terug te kijken.

Heeft uw organisatie ook een interessant onderwerp om te presenteren aan de inwoners van Flevoland via deze tweewekelijkse uitzending van Omroep Flevoland? Neem dan contact met op met marianne.hoogezand@flevoland.nl.

Samenwerking voor behandeling zwangerschapsdiabetes

Ongeveer 7% van de zwangere vrouwen krijgt zwangerschapsdiabetes. Het is voor de gezondheid van moeder en baby belangrijk dat deze diabetes tijdens de zwangerschap zo goed mogelijk wordt behandeld.

Daarom bundelen internisten, gynaecologen, verpleegkundig specialist en diabetesverpleegkundigen en diëtisten van ziekenhuis St Jansdal hun krachten met eerstelijnsverloskundigen in onder andere Oostelijk Flevoland. De samenwerking betekent onder andere dat de diagnose zwangerschapsdiabetes nu ook in Lelystad kan worden gesteld. Zwangeren met diabetes kunnen hierdoor nog sneller terecht bij de juiste zorgverleners.

Patiëntenfederatie partner van WEL in Flevoland

De Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) is partner geworden van WEL in Flevoland. WEL is het platform voor positieve gezondheid in Flevoland. De FPF heeft onder meer als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiëntenorganisaties in de regio Flevoland en stimuleert gezamenlijke beleidsontwikkeling en innovatie in de gezondheidszorg.

Anke van der Beek nieuwe programma manager WEL
Anke van der Beek (GGD Flevoland) is 1 september gestart als programmamanager van WEL in Flevoland. Ze volgt Ineke Moerman op en zal samen met Henk Procé (CMO Flevoland) het programmamanagement van WEL in Flevoland vormgeven. Anke zal haar taken voor WEL combineren met haar werkzaamheden voor GGD Flevoland en de Gemeente Almere.

Agenda Zorgtafel Flevoland

Zorgverleners, patiëntenorganisaties, brancheorganisaties, gemeenten, provincie en zorgverzekeraars werken in de Zorgtafel Flevoland aan goede en toegankelijke zorg voor inwoners van Flevoland. Vanuit het ‘Gezamenlijk Regioperspectief, gezondheid en zorg in Flevoland’ hebben zij in de Agenda Zorgtafel 2.0 de strategische opgaven en doelen voor het komende jaar opgesteld, gebaseerd op vijf thema’s.

Menu