Martine Visser is geboren met een hart voor de maatschappij

Als je stilstaat bij de reden waarom wij hier op aarde zijn, kun je er verschillende bedenken. Martine Visser is ervan overtuigd dat wij mensen hier zijn om voor elkaar te zorgen. Haar sterke gevoel om een ander gelukkig te maken, uit zich in de bijdrages die zij voor de samenleving doet. Stapje voor stapje maakt ze de wereld een stukje mooier en dat maakt haarzelf ook gelukkig. Martine gelooft er sterk in dat wat je geeft je ook terug krijgt en met die gedachte is ze als vrijwilliger voorzitter geworden van de Flevolandse Patiëntenfederatie, de FPF.

De Flevolandse Patiëntenfederatie in essentie

De FPF is een organisatie die het patiënt- en inwonersperspectief wil versterken en gebruikt positieve gezondheid als basisprincipe. Martine wil graag dat de zorg zo wordt georganiseerd dat positieve gezondheid meer aan bod komt. FPF vertegenwoordigt allerlei kleinere organisaties om zo de krachten te bundelen om de gezondheid en het welzijn van Flevoland te verbeteren. “Wij willen dat de algemene zorg meer met elkaar samenwerkt.” Martine geeft een voorbeeld: stel je bent opgenomen in het ziekenhuis en je mag naar huis, dan kijken zij als FPF naar de samenwerking tussen het ziekenhuis en de thuiszorg. “Is dat geregeld, kun je inderdaad naar huis, is de overdracht goed en wat voor medicijnen krijg je mee.” Martine vindt het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan die aspecten. Het contact moet een stuk intensiever worden, zo draag je bij aan het welzijn van mensen. Een goed gesprek met een patiënt kan namelijk zo veel meer opleveren voor de gezondheidswinst dan we soms denken.

“De zorg is de basis van hoe wij als mensen samenleven.”

Positieve gezondheid als ziel van FPF

“De FPF is opgericht met het oogmerk om de positieve gezondheid in de zorg voor alle inwoners van Flevoland verder te brengen.” Ze kijken als organisatie veel breder naar de zorg. Als je bijvoorbeeld ziek bent en niet meer beter wordt, hoe ga je dit integreren in je leven, hoe zorg je ervoor dat je nog gelukkig kunt zijn en de dingen kunt doen die je belangrijk vindt? “Niet iedereen wordt beter dat is een feit en hoort bij het leven”, vertelt Martine. Om binnen die context tot aan de laatste levensfase voor iemand iets te kunnen betekenen, is een mooi voorbeeld van positieve gezondheid. Ze gunt het iedereen dat er tijdens dat proces niet alleen aandacht is voor het medische stuk, maar dat er ook wordt gekeken naar hoe je deze fase kunt inrichten zodat je het alsnog goed hebt. Ook zware vragen als van wie je nog afscheid wilt nemen, worden met hulp beantwoord. Zelf heeft ze van dichtbij ervaren hoe fijn het is als iemand het moeilijke gesprek aangaat. Het geeft perspectief en het biedt opties over hoe jij deze periode kunt invullen.

“Er is in Nederland bijna niet zo’n integrale zorgtafel als in Flevoland”, vertelt Martine. Het is een breed netwerk die ervoor zorgt dat de mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Aan tafel worden prachtige samenwerkingsverbanden gesloten met onder andere de Getijde. Dit is een samenwerking tussen intramurale organisaties zoals de Coloriet, Woonzorg Flevoland en ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. De Getijde biedt een tijdelijk verblijf aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Almere zorgcoördinatie is een ander voorbeeld voor positieve gezondheid binnen FPF. Voor dit initiatief hebben ze met verschillende partijen een wijkverpleegkundige op de vrijdagavonden en in de weekenden op de spoedpost zitten. Door de wijkverpleegkundige wordt de huisarts en de ambulance ontlast, waardoor de zorg een stuk rustiger verloopt. Nu is het voor de FPF wel spannend, want om deze mooie resultaten te behouden, zijn er middelen nodig van de Rijksoverheid. Martine vindt dat de landelijke intentie om het patiëntenbelang te behartigen er wel is, maar het komen tot actie en het zorgen voor de juiste hoeveelheid middelen ziet Martine nog niet.

Voor nu is Martine ontzettend optimistisch over het feit dat positieve gezondheid zo omarmd wordt. Alle partijen in Flevoland die hierop vooruitlopen vormen een voorbeeld voor Nederland en dat geeft haar een flinke dosis positiviteit en vult haar met trots. “Daar mogen we misschien nog wat minder bescheiden over zijn.”

Nieuwsgierig geworden naar het hele gesprek met Martine Visser, luister dan hier de podcastaflevering.

Menu