Kennisagenda Preventie: aanbevelingen voor gezonde leefstijl

Staatsecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft de kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ in ontvangst genomen. Deze kennisagenda is gericht op een gezonde leefstijl en het voorkomen van leefstijlgerelateerde aandoeningen om op die manier samen gezond(er) te worden en te blijven.

De kennisagenda werd op 4 juni aangeboden door Henk Garretsen, voorzitter van het Kennisplatform Preventie. In deze kennisagenda worden 7 aanbevelingen gedaan aan VWS (beleidsdirecties). Het doel van deze aanbevelingen is om meer samenhang te brengen in de programmering en financiering van onderzoek, innovatie en toepassing van kennis op het gebied van preventie. ‘Tegelijkertijd doet de kennisagenda ook een oproep aan alle stakeholders binnen het preventieveld om de handen ineen te slaan en gezamenlijk de uitdagingen op te pakken’, aldus Henk Garretsen.

Beleidsambities realiseren

De aanbevelingen richten zich op cruciale randvoorwaarden om de beleidsambities op het gebied van preventie en een gezonde leefstijl te realiseren. Hiervoor is het nodig dat kennis wordt ontwikkeld en gebruikt op terreinen zoals bijvoorbeeld governance en bekostiging van preventie. Maar ook hoe een gezonde leefomgeving kan worden ingericht en op welke wijze digitale innovaties een bijdrage kunnen leveren. Paul Blokhuis (VWS): “Preventie wordt steeds belangrijker in ons zorgstelsel. Niet alleen omdat het de beste manier is om lang in goede gezondheid te leven. Maar ook omdat het duurzamer is om meer te investeren in gezond blijven. Er is veel winst te halen, jaarlijks sterven er 35.000 mensen aan leefstijlziekten. Daarom is het voortdurend blijven door ontwikkelen van onze kennis over preventie heel belangrijk. Mooi dat de kennisagenda er is om ons hier scherp op te houden. We gaan aan de slag met de aanbevelingen voor een gezonder Nederland.”

Kennisplatform Preventie

Het kennisplatform dat de kennisagenda heeft opgesteld is een initiatief van het Ministerie van VWS. Het is een onafhankelijk platform, bestaande uit experts vanuit beleid, onderzoek en praktijk, en wordt inhoudelijk begeleid door de Chief Science Officer van VWS. Het platform heeft de opdracht gekregen om een dynamische kennisagenda op te leveren en deze jaarlijks te actualiseren. ZonMw voert het secretariaat van het Kennisplatform, in opdracht van VWS.

Belangrijke vertrekpunten voor de kennisagenda zijn het Nationale Preventie- en Sportakkoord en de NWA kennisagenda preventie. Daarnaast bestaan er belangrijke raakvlakken met de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid.

Bekijk hier de kennisagenda Samen Gezond Leven.

Bron: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-preventie-aanbevelingen-voor-gezonde-leefstijl/

Deel dit bericht via:

Vorig bericht
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland augustus
Volgend bericht
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland september
Menu