Initiatief: Het gebarencafé in Zeewolde

Het horen van stemgeluid als iemand communiceert, zorgt er onder anderen voor dat we elkaar makkelijk kunnen begrijpen. Maar hoe zorgen we ervoor dat we elkaar kunnen blijven begrijpen als we het stemgeluid niet of nauwelijks kunnen horen? Paula Hijne organiseert het gebarencafé in de Oude Bieb in Zeewolde. Hier legt Paula, iedere donderdagochtend van 09.30 uur tot 10.30 uur, aan een wisselende groep mensen de verschillende aspecten van Nederlands met Gebaren (NmG) uit. Nederlands met Gebaren is een afgeleide van de officieel erkende Nederlandse Gebarentaal (NGT) en betekent dat er tijdens het spreken van de Nederlandse taal gebruik wordt gemaakt van ondersteunende gebaren uit de NGT. Nederlands met Gebaren wordt gebruikt door slechthorenden die het als een aanvulling zien op hun hoorhulpmiddelen, daarnaast is het ook geschikt voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en voor mensen die niet meer gebruik kunnen maken van hun stem.

Met het gebarencafé hoopt Paula ook het bewustzijn onder de mensen te kunnen vergroten. Tijdens het oefenen met de deelnemers zit Paula ook het liefst voor het raam, zodat het zichtbaar is voor voorbijgangers dat er ook slechthorenden en doven in Zeewolde zijn. Toch wordt er steeds meer rekening gehouden met slechthorenden en doven. Er zijn tolken die de gesproken taal omzetten in NGT en andersom. Deze tolken worden steeds vaker ingezet en worden daardoor zichtbaarder in de horende maatschappij.

De groep waarbij Paula het NmG onder de aandacht brengt, bestaat momenteel uit de mensen die slechthorend zijn, net als Paula zelf, maar ook uit mensen die graag beter willen leren communiceren met vrienden en/of familie met gehoorproblemen en mensen die geïnteresseerd zijn in deze vorm van communiceren. Het gebarencafé staat elke week in het teken van een thema, waaraan Paula ludieke oefeningen verbindt. Via die oefeningen vertellen de deelnemers elkaar over hun week, dan wel met gebaren, dan wel met spraak en gebaren. Om vervolgens thuis verder te oefenen en de ‘gebarenschat’ uit te breiden doet de groep mee met de online gebaren challenge video’s van Bianca van der Horst.

Bijdrage aan Positieve Gezondheid

Het gebarencafé draagt bij aan de positieve gezondheid in Flevoland, door aandacht te geven aan deze andere manier van communiceren, namelijk het Nederlands met Gebaren. Het gebarencafé zorgt op een leuke en leerzame manier voor sociale verbondenheid, communicatieve vaardigheden, zingeving en maakt het meedoen voor de mensen die horen, niet-horen en slechthoren mogelijk (wat zorgt voor een verbetert kwaliteit van leven).

Het gebarencafé zorgt voor sociale verbondenheid.

Meer informatie

Het gebarencafé is er elke donderdagochtend van 09.30 uur tot 10.30 uur in het gebarencafé in Zeewolde. Vanwege de coronamaatregelen gelieve aan te melden bij Paula. De kosten per keer bedragen 1 euro (consumpties voor eigen rekening). Iedereen is van harte welkom om een keer kennis te maken met de gebarenoefengroep.

Voor aanmelden of voor meer informatie: Paula Hijne – 0613233743 (kan ook via Whatsappbericht).

 

Adresgegevens en routebeschrijving

Koffiehuis De Oude Bieb
Raadhuisstrat 31
3891 EB Zeewolde

Het gebarencafé bevindt zich in Koffiehuis De Oude Bieb.

 

Menu