INITIATIEF: Groots in ’t Klein

Groots in ’t Klein op de Thuishaven draait alles om welzijn van jezelf en de wereld om je heen. “Zoals het kleine zich een plek verwerft in het grote geheel, is ook het grote geheel terug te brengen naar al het kleins.” Groots in ’t Klein is er speciaal voor volwassenen vanaf achttien jaar die vastlopen in het leven en baat hebben om in een andere, natuurlijke omgeving te werken aan herstel of preventie. Bij Groots in ’t Klein wordt er veel aandacht besteed aan de natuur, maar ook het lichamelijk, mentaal en spiritueel welbevinden. Hier wordt gekozen voor een compacte, maar diverse groep mensen die tijdelijk op de Thuishaven mogen wonen. Je bent hier welkom met of zonder hulpvraag. Er wordt voldoende draagvlak gecreëerd om degene die het nodig heeft zo goed mogelijk te ondersteunen.

In tijden van vastlopen, is een dagstructuur ontzettend belangrijk. Bij Groots in ’t Klein start de groep elke ochtend om 09:00 uur met een deelronde. Daarna gaat iedereen, naar draagkracht, hun eigen weg. Van werken in het voedselbos tot het verzorgen van de moestuin. Samen met de anderen houd je het terrein schoon en doe je onderhoudsklusjes. Als je een hulpvraag hebt, worden de middagen ingevuld met passende ervaringsgerichte activiteiten als creativiteit, meditatie, wandelen en/of muziek. ’s Avonds maak je samen met de rest van de groep een altijd een biologische en vegetarische maaltijd. Als het seizoen het toelaat eet je ook zoveel mogelijk eigen geoogste lekkernijen. In de weekenden ga je naar huis, zo krijg je de kans om de opgedane ervaringen in je eigen omgeving toe te passen.

Bijdrage aan Positieve Gezondheid

Groots in ‘t Klein draagt met deze cursus bij aan alle zes pijlers van positieve gezondheid. Pijlers zoals zingeving en meedoen spelen een grote rol tijdens de cursus. Dit is een veilige plek waar je situaties leert te verwerken, te accepteren en te rouwen. Ook kun je dingen vormgeven waarover je (nog) niet kunt praten, leer je nieuwsgierig naar jezelf te kijken en voel je meer verbondenheid met jezelf, anderen en de natuur.

Op de Thuishaven komen mens en natuur samen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Groots in ‘t Klein ga naar: https://www.thuishaven.org/groots-int-klein.

Contactpersoon: Iris Bens
E-mailadres: grootsinhetklein@gmail.com

Adresgegevens en routebeschrijving

Thuishaven
Sterappellaan 23
3897 LL Zeewolde

Menu