Gezond ouder worden

Gezond ouder worden om zo vitaal en gezond mogelijk langer thuis te blijven wonen. Dat is waar GGD Flevoland zich voor inzet met hun programma Positief Ouder worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het project Valpreventie. In samenwerking met Flevolandse gemeenten, GGD, huisartsen, fysiotherapeuten, buurtsportcoaches, zorgverzekeraars en andere zorg- en welzijnsorganisaties is het project opgezet.

We spraken met Madelein Boers (projectleider GGD), Barry Scholten (fysiotherapeut en teammanager Almere) en Luut Nentjes (buurtsportcoach Urk) over het project Valpreventie.

Madelein: “Het project Valpreventie is in het leven geroepen omdat we merkten dat veel partijen dit een belangrijk onderdeel vinden voor vitaler ouder worden, maar dat de samenwerking hierin verbeterd kan worden. Aangezien jaarlijks toch nog steeds veel ouderen vallen terwijl dit voorkomen had kunnen worden, vonden wij het toch wel belangrijk om hierop actie te ondernemen. Omdat bewegen bijdraagt aan het vitaal en mobiel blijven, nemen we dit ook nadrukkelijk mee in dit project.”

Belang van inzetten op valpreventie

Madelein: ”Onlangs hadden wij contact met een meneer van 92 jaar. Hij was gevallen en was hiervoor naar de huisarts gegaan. De huisarts wist niet direct waar hij naartoe moest verwijzen en zou dit gaan uitzoeken, maar dat gebeurde niet. Door de coronadrukte durfde de man niet nog een keer naar de huisarts te gaan en is toen gaan zoeken en kwam vervolgens bij een cursus valpreventie uit in Amstelveen. Dit was te ver. Uiteindelijk heeft hij ons gemaild omdat hij in de krant het project Valpreventie in Flevoland tegen was gekomen. Toen is een collega hem gaan helpen. Vandaaruit werd duidelijk dat in dezelfde straat als waar de huisarts zit een erkende valpreventiecursus wordt aangeboden. Dat soort signalen maakt duidelijk dat samenwerking tussen verschillende professionals belangrijk is.. Het belang dat doorverwijzers weten waarnaar ze kunnen verwijzen zodat inwoners op de juiste plek terechtkomen, maar ook dat inwoners zelf weten waar ze terecht kunnen.”

Naast dat het belangrijk is dat verschillende partijen elkaar weten te vinden is ook het preventief signaleren van valrisico’s en daarop actie ondernemen enorm belangrijk. Op dit moment is het bij veel partijen zo dat pas wordt doorverwezen als iemand al is gevallen. Het is daarin belangrijk dat partijen weten dat zij een signaleringsfunctie hebben om het valrisico in kaart te brengen, maar ook dat zij weten waar ze naar toe kunnen bellen of verwijzen voor aanvullende hulp. En daarbij dus niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Luut: “Vanuit mijn functie als buurtsportcoach waarbij ik veel met ouderen werk, merk ik dat ik echt een signalerende functie heb. Ik zie wanneer mensen wat meer moeite hebben met bewegen of juist moeite hebben met balans houden. Dan is het waardevol om te weten waar ik naar toe kan verwijzen zodat preventief ervoor gezorgd kan worden dat iemand niet zomaar valt. Dit geldt natuurlijk ook andersom. Ook voor artsen of fysiotherapeuten kan het waardevol zijn om te weten wat ik doe, zodat iemand de juiste begeleiding krijgt.”

Over domeinen heen

Barry: “Als fysiotherapeut en teammanager fysiotherapie ben ik betrokken bij het project Valpreventie. Vijf jaar geleden hebben de wijkverpleegkundigen en huisartsen in Almere alle kwetsbare ouderen in kaart gebracht. Als fysiotherapeuten hebben wij deze kans gegrepen om daarin ook te kijken wat wij hierin konden betekenen op het gebied van valpreventie. Uiteindelijk hebben we collega’s opgeleid en wordt er nu door meerdere partijen een uitgebreide valrisico-analyse gedaan met het doel om valincidenten te voorkomen. Hierin bekijken oefentherapeuten en fysiotherapeuten bepaalde onderdelen zoals: balans en kracht, lenigheid en stabiliteit. In totaal zijn er ook 13 andere oorzaken die voor een verhoogd valrisico kunnen zorgen zoals: hoge bloedruk, geheugenverlies en gebruik van verschillende medicatie. Het is fijn als dat stuk over domeinen heen getild wordt, zodat elk domein op de hoogte is van wat er speelt bij een cliënt waardoor zij op juiste manier geholpen kunnen worden. Het deel om het over de domeinen heen te tillen wordt met het huidige project Valpreventie opgepakt.

Inzet van werkgroepen

Om een goed draagvlak te creëren en het project Valpreventie breder op te pakken zijn verschillende werkgroepen opgezet in de gemeenten Lelystad, Almere, Dronten en Urk. Per werkgroep schuiven verschillende disciplines aan om te kijken wat zij hierin kunnen betekenen. De focus ligt op de drie groepen: ouderen die nog mobiel zijn, ouderen die een risico hebben om te kunnen vallen en ouderen die al een keer gevallen zijn en waarbij voorkomen moet worden dat het nog een keer gebeurt.

Madelein: “Bij veel gemeenten zie je dat het aanbod rondom valpreventie wat meer versnipperd is. Zo weten bijvoorbeeld niet alle betrokken professionals dat als een inwoner meer zou willen bewegen, zij niet zelf hiervoor van alles hoeven uit te zoeken, maar dat er gewoon een heel mooi aanbod ligt bij de buurtsportcoaches.”

Successen tot nu toe

Madelein: “Het doel van dit project is dat we over domeinen heen werken en dat we het makkelijker maken voor de inwoners van Flevoland. Als verschillende domeinen weten wat er allemaal is, kunnen mensen sneller op de juiste plek terechtkomen. Het is voor het eerst dat dit op zo’n breed niveau wordt opgepakt. Dus het is belangrijk dat er steeds meer partijen ervan weten. Op dit moment is het mooi om te zien dat er al samenwerkingen zijn ontstaan tussen verschillende domeinen.”

Luut: “Doordat we nu de lijnen weer scheper hebben is het makkelijker om door te verwijzen en visa versa. Dat zorgt ervoor dat je iemand veel beter kan begeleiden in een traject en dat is erg waardevol.”

Op dit moment kunnen organisaties zich nog steeds aansluiten bij de werkgroepen van de GGD. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Madelein Boers: M.Boers@ggdflevoland.nl.

“Van buiten lijkt het wat containerachtig, maar van binnen is het echt heel knus. Het is net alsof je even op vakantie bent.”

Menu