Geslaagde Terugkomdag deelnemers WEL Academie

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Geslaagde Terugkomdag deelnemers WEL Academie

Op vrijdag 5 april organiseerde WEL een Terugkomdag voor alle oud-deelnemers van de WEL Academie. In totaal zijn er al meer dan 40 mensen die in de afgelopen twee jaar een leergang hebben gevolgd. Met bijna 20 aanwezigen van diverse organisaties was er een mooie opkomst op deze Terugkomdag, met dank aan Coloriet voor de gastvrijheid op hun locatie de Hoven. Aanwezig waren er onder andere professionals van organisaties zoals MEE Samen, Zorggroep Almere en Concern voor werk.

Inspirerende presentaties en gesprekken

Het doel van de bijeenkomst was om deelnemers met elkaar in gesprek te laten gaan en van elkaar te laten leren. Zo was er een presentatie van Zorgroep Oude & Nieuwe Land over wat Positieve Gezondheid betekent voor hun organisatie. Daarnaast namen Reha, Elaa en Flevoziekenhuis ons mee in de ontwikkeling van Positief Gezond Almere. Er was volop gelegenheid om vragen te stellen en ook tijdens de speeddate rondes ontstonden inspirerende gesprekken.

Mooie vervolgstappen

Alle deelnemers hielden een korte pitch over waar zij staan met het toepassen van Positieve Gezondheid, naar aanleiding van de leergang die zij hebben gevolgd, en welke leervragen zij hebben. Zo was er bijvoorbeeld de vraag welke rol de lokale overheid moet nemen bij de implementatie. En in een andere situatie had de vraag dezelfde rode draad: hoe zorg je ervoor dat medewerkers en/of cliënten zelf met positieve gezondheid aan de slag gaan zonder het ze op te leggen? Belangrijkste conclusie is dat het voeren van het gesprek en het stellen van de juiste vragen essentieel is. Loop je tegen hetzelfde aan en wil je hier meer over weten? Neem contact op met info@welinflevoland.nl zodat we je met de desbetreffende partners in contact kunnen brengen.

Nieuwe leergangen starten dit najaar

Op dit moment loopt er een leergang Implementatie met nog eens 12 deelnemers. In het najaar start er een nieuwe ronde Implementatie en start ook weer de leergang HR. Meer weten over de WEL Academie? Kijk op deze pagina of stuur alvast een mail naar info@welinflevoland.nl om aan te geven dat je (mogelijk) interesse hebt. In het najaar volgt ook weer een Terugkomdag.

Menu