Gert Jan Holt is projectleider bij ‘Kluswinkel Lelystad’, een initiatief van Werkbedrijf Lelystad. Hij verzorgt de dagelijkse aansturing binnen deze organisatie. Hij wil de leefomgeving verbeteren in vijf aandachtswijken van Lelystad. Dit doen ze met de Kluswinkel op twee manieren. Ten eerste door de buurt(tuinen, in en rondom huis) op te knappen. Buurtbewoners kunnen de Kluswinkel benaderen voor onderhoudsklussen, tuinonderhoud of klusadvies.

Voor VVE beheerders en scholen hebben zij een strippenkaart model ontwikkeld. Ze kunnen een strippenkaart kopen en daarmee kleine klusjes laten uitvoeren door medewerkers van de Kluswinkel. Zoals het repareren van toiletten of kranen die niet meer werken. Minstens zo belangrijk is het streven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek en werkervaring te bieden. De kluswinkel krijgt elk jaar kandidaten van Werkbedrijf Lelystad die in de bijstand zitten. Zij komen werkervaring opdoen, het arbeidsritme oppakken en fijne kneepjes van het vak leren.

Gert Jan Holt

Dit is altijd tijdelijk, van een half jaar tot een jaar, om vervolgens te kunnen doorstromen naar een reguliere baan. De werknemers bouwen dit vaak langzaam op. Ze beginnen met twee tot vier uurtjes per dag tot uiteindelijk 36 uur per week. Ze krijgen professionele begeleiding van een werkcoach en van mensen hier op de werkvloer.”

Handen uit de mouwen

‘Op dit moment worden er zo’n 200 klussen per maand gedaan en worden dus veel buurtbewoners geholpen. Het verbeteren van de leefbaarheid gaat langzaam. Wij knappen dingen op en zijn nu ook bezig om bewoners actief uit te nodigen om te helpen bij dit proces. Wij ondersteunen dan met kennis. We zien dat dat echt werkt: als je het gesprek aan gaat met mensen, willen ze best hun handen uit de mouwen steken. Mensen vinden het vaak lastig om contact te leggen met buren.’

Persoonlijke drive

‘Ik hou van deze stad. Ik zie dat hier veel bewoners zijn die moeite hebben om rond te komen en om hun dagelijkse sores los te laten. Ik wil graag een bijdrage leveren om die last te verlichten. Daarnaast voel ik me betrokken bij mensen die hier werken. Ik vind het belangrijk dat er voor iedereen een baan is. Ik zie hier ook dat veel mensen helemaal niet blij worden van een uitkering en eigenlijk gewoon willen werken. Het is mooi om de verandering te zien bij werknemers, die een paar weken aan het werk zijn, collega’s hebben met wie ze tussen de middag een broodje eten en een keer gaan bowlen. Zij laten merken hoe erg ze dat waarderen. Dat is mijn drive: mensen verder helpen. Als ik deze mensen help, help ik ook de bewoners van de wijken verder.’

Toekomstdroom

‘Uiteindelijk willen we als onderdeel van werkbedrijf Lelystad naar een soort coöperatie. Waar bewoners en bedrijven participeren in dit project en we nog meer mensen voor de stad kunnen helpen. We willen dat er voor iedereen een plek komt binnen dit onderhoudsbedrijf. Voor mensen die aan het werk zijn of een opleiding volgen. En dat of je nou een uitkering hebt of vrijwilligerswerk wilt doen: het kan bij ons. Dat is mijn droom voor de toekomst.’

Meer weten over de Kluswinkel in Lelystad? Ga naar dit initiatief.

“‘Ik hou van deze stad. Ik zie dat hier veel bewoners zijn die moeite hebben

Menu