Gedeputeerde Jop Fackeldey over Coming Out Dag: “Mensen moeten zichzelf kunnen zijn.”

Zondag 11 oktober is Coming Out Dag 2020. Op deze dag is er speciale aandacht voor de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit, omdat iedereen er mag zijn, zichzelf moet kunnen zijn en zich daar veilig bij voelen. Gedeputeerde Jop Fackeldey, verantwoordelijk voor de Regenboogprovincie, vertelt hoe hij hier tegenaan kijkt.

Zondag 11 oktober is Coming Out Dag 2020. Op deze dag is er speciale aandacht voor de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit, omdat iedereen er mag zijn, zichzelf moet kunnen zijn en zich daar veilig bij voelen. Gedeputeerde Jop Fackeldey, verantwoordelijk voor de Regenboogprovincie, vertelt hoe hij hier tegenaan kijkt.

11 oktober is het de jaarlijkse Coming Out Dag. Wat is volgens u de essentie van deze dag?
Voor mij is de essentie van Coming Out Dag dat mensen zichzelf kunnen zijn en dat er aandacht is voor groepen in de samenleving die gediscrimineerd worden om wie ze zijn. Daarnaast biedt deze dag een mogelijkheid om steun te geven aan mensen die deze stap nog niet hebben gezet. Een aanmoediging dus dat het veilig is om voor je seksuele geaardheid of genderidentiteit uit te komen.

Hoe onderstreept Provincie Flevoland dit initiatief?
De provincie heeft als Regenboogprovincie diversiteit en inclusie hoog in het vaandel staan. Zowel in de maatschappij als binnen de eigen organisatie willen we bevorderen dat iedereen zich geaccepteerd en veilig voelt, en zonder problemen mee kan doen. Dat doen we door maatschappelijke organisaties en initiatieven te ondersteunen die zich hiervoor inzetten. En in de organisatie is een werkgroep actief die ons informeert en scherp houdt op het punt van diversiteit en inclusie.

Wat vindt u daarvan?
Ik vind het mooi dat ook een werkgever als de provincie Flevoland bij wijze van solidariteit en als statement richting medewerkers hier aan meedoet. Helaas is het nog nodig om te onderstrepen dat ‘jezelf zijn’ en daar ook voor uit willen en durven komen speciale aandacht vraagt.

U zet zich in voor de verbinding, voor een krachtige samenleving. Hoe uit zich dat? En hoe past de Coming Out Dag daarbij?
De opgave Krachtige Samenleving bestrijkt een (zeer) breed terrein met veel thema’s. De uitdagingen zijn ingewikkeld. Dat vraagt van de vele organisaties de ambitie en het vermogen om over hun grenzen heen te kijken, zich te verbinden en samenspel te organiseren. De provincie is betrokken omdat zij er voor alle Flevolanders wil zijn. De provinciale inzet voor de Regenboogprovincie is ondergebracht bij Krachtige Samenleving: we proberen de positie van Flevolanders in de samenleving te versterken.

Tijdens de Coming Out Week, ook wel Regenboogweek genoemd, werden in het verleden allemaal activiteiten georganiseerd. Is het anders in coronatijd?
Corona heeft alles anders gemaakt, zeker met het aantal oplopende besmettingen. Brede aandacht voor dit onderwerp is essentieel, bijvoorbeeld op scholen. Daarbij is onderling contact tussen scholieren dan erg goed! Immers, woorden en beelden zijn belangrijk, maar de acceptatie, oftewel jezelf kunnen zijn en dit met grote groepen delen (ook emotioneel) heeft denk ik een groter effect.

Hoe zorgen we voor verbinding en ontmoeting in coronatijd?
Het tonen van verbinding kan nog steeds op veel manieren: zowel fysiek (bijvoorbeeld het hijsen van de regenboogvlag) en digitaal (via social media, op websites etc.). Ook in coronatijd is het voor scholen, overheden en bedrijven mogelijk om in het klein activiteiten te organiseren. Denk dan aan een bericht op intranet, een poster of leaflet, aandacht in alle lessen op school en het dragen van een mondkapje in de regenboogkleuren. Iets wat zichtbaar is, nodigt uit tot gesprek. Dat kan ook op 1,5 meter afstand.

Hoe zorgen we er volgens u voor dat we het statement wel gezamenlijk uit blijven dragen?
Deze week vestigt de aandacht op meer acceptatie. Ik hoop dat het bij veel mensen in deze week duidelijk is dat ze ook in de andere 51 weken hetzelfde moeten gaan doen: open staan voor en aandacht geven aan diversiteit en inclusie in het algemeen. En aandacht voor mensen met vragen of twijfels over hun coming out in het bijzonder.

Welke initiatieven worden er vanuit de provincie georganiseerd?)
De provincie organiseert een aantal activiteiten in het kader van de Coming Out Week in oktober:
• het hijsen van de regenboogvlag in de regenboogweek
• publicaties op het intranet over diversiteit en inclusie
• onderzoek (laten) doen naar de beleving van diversiteit en inclusie binnen de organisatie en de uitkomsten zo nodig vertalen naar activiteiten
Voor het provinciehuis staat een regenboogbank.
Graag deel ik ook een prachtig verhaal van onze bedrijfsjournalist Gerrit Jan Tempelman: kleur de regenboog met glansrijke grijstinten

Wat draagt de Coming Out Dag volgens u bij aan Positieve Gezondheid? Aan het programma WEL?

Positieve Gezondheid is een van de vier programmalijnen van Krachtige Samenleving. Het gaat dan niet alleen om de fysieke gezondheid, maar om het welbevinden van de mens in alle opzichten. Dus ook in mentaal opzicht: welbevinden, eigenwaarde/zelfrespect, acceptatie etc.
Het programma WEL heeft geen aparte activiteit gericht op de Regenboogprovincie, maar geeft aandacht aan actuele gebeurtenissen. De Coming Out Week is daar een voorbeeld van.

Deel dit bericht via:

Vorig bericht
Hoe gaat het met de Flevolanders tijdens de Coronacrisis?
Volgend bericht
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland oktober
Menu