Initiatief: De Kluswinkel

Een werkervaringsplek bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; met dat doel begon Werkbedrijf Lelystad in 2014 De Kluswinkel. Medewerkers leveren een maatschappelijke tegenprestatie, door kleine onderhoudsklussen te doen voor bewoners in de aandachtswijken van Lelystad. Op die manier biedt De Kluswinkel Lelystedelingen een opstap naar een betaalde baan en wordt de leefbaarheid van wijken gestimuleerd. Het initiatief is succesvol: jaarlijks stromen er 5 à 10 medewerkers uit naar een vaste baan.

Bijdrage aan Positieve Gezondheid

Het initiatief sluit aan op meerdere pijlers van Positieve Gezondheid; Mentaal welbevinden, Meedoen, Zingeving en Dagelijks leven. Medewerkers leveren met De Kluswinkel een waardevolle bijdrage aan de samenleving en ontmoeten tijdens de klussen nieuwe mensen. Inwoners van Lelystad doen eveneens nieuwe contacten op en bovendien wordt hun leefomgeving verbeterd, wat bevorderlijk is voor hun dagelijks functioneren.

Een bijdrage leveren aan de samenleving

Meer informatie

Ga naar www.kluswinkel-lelystad.nl voor meer informatie over het initiatief.

ADRESGEGEVENS EN ROUTEBESCHRIJVING

De Kluswinkel
Rode Klif 209
8223 CK Lelystad

Menu