Initiatief: Coalitie ZamenEen

ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten dat wil zorgen voor een integrale aanpak van eenzaamheid. Eenzaamheid vormt voor veel mensen van alle leeftijdsgroepen een groot probleem. ZamenEen wil het taboe rond het thema eenzaamheid doorbreken, door met oprechte aandacht naar elkaar om te zien en te luisteren. Op deze manier wordt er geleerd om met gevoelens van eenzaamheid om te gaan. Het Contactpunt ZamenEen biedt een luisterend oor en zorgt ervoor dat je in contact komt met de juiste mensen die je verder kunnen helpen.

Oktober anno 2018 hebben twee burgerinitiatieven, Seniorenwerk Dronten De Bijenkorf en Netwerk Burgergs in de Knel Dronten, het thema eenzaamheid in kaart gebracht en de nota ‘Een aanzet voor geïntegreerd eenzaamheidsbeleid in de gemeente’ opgesteld. De initiatieven zijn ervan bewust dat eenzaamheid alle leeftijden raakt, maar hebben ervoor gekozen om van start te gaan voor de senioren. Deze groep vormt de komende jaren bijna een derde van de bevolking. De stichting MeerSamen is in 2020 opgericht als thuishaven voor burgerinitiatieven in het sociaal domein en vormt de koepel voor de netwerken de Bijenkorf, Burgers in de Knel en de Coalitie ZamenEen. Daarmee wordt het ZamenEen initiatief verduurzaamd.

Bijdrage aan Positieve Gezondheid

ZamenEen draagt bij aan de positieve gezondheid in Flevoland. Ze doet dat door het bespreekbaar te maken via een regelmatige pagina in de Flevopost. Daarnaast geeft ZamenEen trainingen in het herkenbaar en bespreekbaar maken van eenzaamheidsgevoelens en hoe hier het beste mee kan worden omgegaan. Door het aanbieden van een Contactpunt brengt ZamenEen mensen samen door met ze te praten en een luisterend oor te bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Zeker in tijden zoals deze wordt het alleen maar meer gewaardeerd om met elkaar te praten en het gevoel te krijgen dat je erbij hoort. De 14 werkgroepen van de stichting MeerSamen, waaronder ZamenEen, werken aan armoede, eenzaamheid en seniorenbeeld. Op deze manier wordt er aan alle zes de pijlers van Positieve Gezondheid aandacht gegeven.

Met oprechte aandacht een luisterend oor.

Meer informatie

Voor meer informatie over ZamenEen, ga naar: www.zamen-een.nl
Voor meer informatie over Meersamen, ga naar: www.meersamen.nu

Het contactpunt ZamenEen: 088 – 2802802 (op werkdagen: 8.00 uur – 19.00 uur)

Adresgegevens en routebeschrijving

ZamenEen heeft geen fysieke locatie, wel een postbus:
Postbus 5
8240 AA Dronten

Menu