CMO Flevoland, Zowelwerk en Zorgbelang Flevoland gaan verder als Flever

Een van de partners van WEL, CMO Flevoland, gaat samen met Zowelwerk en Zorgbelang Flevoland vanaf woensdag 3 november verder als Flever. In klein comité in verband met Corona werd de nieuwe naam, website en organisatiefilm gelanceerd in aanwezigheid van gedeputeerde Jop Fackeldey. Flever is de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een krachtige samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn. Eefke Meijerink, directeur-bestuurder van Flever: “Samen met organisaties en overheden in Flevoland zetten we ons in voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn, nu en in de toekomst. Er zijn grote uitdagingen zoals het vinden van voldoende personeel, het beter organiseren van de sector of de inzet op preventie. Alleen samen kun je die uitdagingen tackelen, daarom investeren we in het samenbrengen van organisaties en overheden. We voorzien hen van kennis die nodig is om samen in actie te komen en we helpen soms ook concreet om in actie te komen”.

Jop Fackeldey: “Een vitale samenleving heeft een goed functionerende sector zorg en welzijn nodig. Flevoland is jong, als Flevolanders bouwen we nog steeds volop aan die vitale samenleving. In de doorontwikkeling van de sector zorg en welzijn komen diverse ook typische Flevolandse uitdagingen op ons pad. Ik heb er alle vertrouwen in dat Flever daar een waardevolle bijdrage aan blijft leveren.”

Eefke Meijerink: “Deze uitdagingen maakten dat we ook kritisch naar onze eigen organisatie moesten kijken. Om mee te bewegen, te kunnen ondersteunen bij de opgave waar organisaties en overheden voor staan. De nieuwe organisatie Flever verkent, verbindt, verrijkt en vernieuwt zorg en welzijn in Flevoland. Dat doen we in drie programma’s: Arbeidsmarkt en Onderwijs, Positieve Gezondheid en Versterken van Inwoners. Zo brengen we het perspectief van inwoners, overheden en organisaties meer in elkaars verlengde, wat een voorwaarde is voor de ontwikkeling van zorg en welzijn.”

Drie programma’s

Binnen de drie programma’s verzamelt en deelt Flever kennis en informatie, brengt ze netwerken bijeen en helpt ze met de uitvoering van vernieuwende projecten. Partners van Flever profiteren hiervan, thema’s die in het ene programma worden opgepakt zijn vaak ook waardevol voor de andere programma’s. Eefke Meijerink: “In het programma Positieve gezondheid zetten we bijvoorbeeld in op preventie zodat Flevolanders een fijner, gezonder leven hebben. Maar inzet op preventie is ook hard nodig om te zorgen dat de tekorten aan zorgpersoneel niet nog sterker stijgen. En binnen ons programma Versterken van Inwoners zetten we in op ervaringsdeskundigheid, bijvoorbeeld in het project ExpEx dat we met Windesheim zijn gestart.

Ervaringsdeskundige jongeren die met jeugdzorg te maken hebben gehad werken binnen dit project als maatje voor jongeren die nu met jeugdzorg te maken hebben. Maar ze geven ook advies aan gemeenten en jeugdhulporganisaties om de zorg en ondersteuning aan jongeren te verbeteren. Ook de provinciebrede aanpak van eenzaamheid is opgezet in afstemming met diverse partijen en raakt aan de ambities op al onze thema’s.”

Deel dit bericht via:

Vorig bericht
Een impuls van €25.000 voor maatschappelijke initiatieven uit Flevoland
Volgend bericht
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland oktober
Menu