Bijeenkomst Flevolandse Patiëntenfederatie

Het accent bij Positieve Gezondheid ligt op de mensen zelf

“Het concept positieve gezondheid is nu al zo’n 10 jaar geleden geïntroduceerd. Je wordt niet meer vreemd aangekeken als je het er over hebt, maar om de kanteling van ziekte naar gezondheid en van zorg naar gedrag te maken is er nog veel nodig’ zei Chantal Walg op 6 april op een door de Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) georganiseerde bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst ging Chantal in op waar Positieve Gezondheid voor staat en wat het teweeg kan brengen. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Belangrijke doelstelling

Voor de FPF is Positieve Gezondheid een belangrijke doelstelling. Vanuit een holistische visie op het burger/cliënt/patiënt belang wil de Flevolandse Patiëntenfederatie samen met de regionale aanbieders van wonen, welzijn en zorg en de financiers, de zorgverzekeraars en de gemeenten, innovatief en toekomstbestendig invulling geven. De regio wordt in de zorg steeds belangrijker.

Stevige plek aan tafel

In het tweede deel sprak Hans Schipper van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil, een ander regionaal burgerinitiatief. Het leverde veel inspiratie en uitwisseling op. Goede zorg is niet alleen een kwestie van zorginstellingen, verzekeraars en gemeenten. Zonder een stevige plek aan tafel van de burger lukt het niet.

Gedeputeerde Jop Fackeldey, die de deelnemers gastvrij heeft ontvangen op het Provinciehuis, sloot de bijeenkomst af. Hij benadrukte het belang van Positieve Gezondheid voor een houdbare en toekomstbestendige zorg.

Deel dit bericht via:

Vorig bericht
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland maart
Volgend bericht
WEL-bijeenkomst woensdag 1 juni
Menu