Anjo Schultinge en Rik van Veldhuijsen over de bloei van positieve gezondheid op Urk

Luisteren, met volledige aandacht en zonder de beperking van tijd, brengt ons verder. Anjo Schultinge, beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Urk, en Rik Veldhuijsen, coördinator dagbesteding bij Caritas Urk, zetten zich in voor de inwoners van Urk. Ze zoeken naar wensen en behoeften, met als doel zo goed mogelijk in te spelen op wat nodig is. Lees in dit verhaal hoe positieve gezondheid tot bloei komt op Urk, of luister hier naar de veertiende podcastaflevering van WELdoeners.

Kijken door een positieve gezondheidsbril

Als beleidsadviseur sociaal domein voor de gemeente Urk kijkt Anjo door een positieve gezondheidsbril. Ze bedenkt laagdrempelige oplossingen en richt zich altijd op wat wel mogelijk is. Ze zorgt ervoor dat het beleid rondom voorzieningen binnen het sociaal domein goed worden vormgegeven. Met haar werkzaamheden zorgt ze ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en (weer) lekker in hun vel gaan zitten. Positieve gezondheid staat hier centraal en vanuit deze wijze komen de creatiefste ideeën tot leven.

Rik, coördinator van dagbesteding op Urk, werkt samen met alle zorgorganisaties in de gemeente om in teamverband het welzijn te bevorderen. Als coördinator dagbesteding streeft hij ernaar om een breed aanbod van activiteiten op basis van algemene voorziening aan te kunnen bieden. “Mensen worden lid bij Mit eenkanger en kopen een strippenkaart. Hiermee kunnen ze naar allerlei activiteiten.” Het is een prachtige naam voor het initiatief, want ‘mit eenkanger’ is Urks voor ‘met elkaar’. Door samen activiteiten te ondernemen wordt eenzaamheid aangepakt en hoopt Rik mensen uit hun sociale isolement te halen. Met trots vertelt Rik dat ze ongeveer 22 activiteiten per week aanbieden, georganiseerd door samenwerkende organisaties en vrijwilligers. “We werken met ongeveer tachtig vrijwilligers en dat zijn allemaal fantastische mensen waar ik natuurlijk niet zonder kan.”

Ook Rik zet tijdens zijn werk de positieve gezondheidsbril op en omarmt het spinnenwebmodel van positieve gezondheid. Hij gebruikt dit model steeds vaker bij gesprekken. Het spinnenweb biedt houvast en zorgt ervoor dat er echt tijd wordt genomen voor elkaar. Aan de hand van het spinnenweb komen wensen naar voren waar Rik op kan inspelen. Op die manier ontstaan er mooie activiteiten. Rik deelt een voorbeeld van een vrouw die bekend was met GGZ-problematiek en graag een groepje wilde oprichten voor leeftijdsgenoten om elkaar te ontmoeten. Rik schakelde snel en vond binnen no time een locatie bij het Leger des Heils. Nu ontmoeten de vrouwen elkaar daar elke donderdagochtend om koffie te drinken en bij te praten. De nauwe samenwerking met zorgorganisaties maakt het faciliteren van dergelijke activiteiten mogelijk, waardoor Rik diverse activiteiten over heel Urk kan organiseren.

Samen kom je verder.

Kracht van positieve gezondheid in het sociale domein

Volgens Anjo ligt de kracht van positieve gezondheid in het spreken van dezelfde taal. Er ontstaat een balans tussen praktische zaken en zaken die belangrijk zijn voor de cliënt, patiënt of inwoner. Rik voegt hieraan toe dat het draait om goed luisteren naar de persoon en inspelen op hun wensen. Dankzij waardevolle samenwerkingen kunnen Anjo en Rik snel schakelen en inspelen op behoeften.

De kracht van positieve gezondheid verspreidt zich ook over Urk. Mensen zijn enorm betrokken. Het is dan ook geen verrassing dat een gemeente met zo’n 20.000 inwoners maar liefst duizend vrijwilligers telt. Het omzien naar elkaar is een voorbeeld voor vele andere gemeenten.

Positief toekomstbeeld

Korte lijnen en open communicatie“, zegt Anjo. Zelfs bij minder goed nieuws haken mensen niet af. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om hetzelfde doel te bereiken. Anjo hoopt dat deze korte lijnen behouden blijven en dat tegelijkertijd wordt vooruitgekeken naar de behoeften van de inwoners van Urk.

Anjo en Rik realiseren zich dat Urk onder een vergrootglas ligt en dat negatieve berichten soms de overhand krijgen. Desondanks richten ze zich op de positieve ontwikkelingen in de gemeente. Rik heeft voor de dagbesteding bijna alle doelgroepen te pakken en die hij nog niet gevonden heeft, daar staat hij open voor. Dat dit alleen maar gaat uitbreiden, is een grote wens van hem. Hij droomt dat hij alle doelgroepen op Urk tegemoet gaat komen. Ook droomt hij dat landelijk de algemene voorziening, eerste- en tweedelijnszorg naast elkaar gaan werken en samen optrekken in het welzijn.

Anjo deelt dezelfde droom als Rik. Ze hoopt dat we steeds meer vanuit welzijn naar elkaar kijken en elkaar kunnen ondersteunen. “Terug naar de basis“, zegt ze. Er moet nog een flinke weg worden afgelegd, maar ze zetten zich elke dag hard in om deze droom werkelijkheid te maken.

Samen, mit eenkanger.

Menu